MARK THE LETTER A, B, C, OR D ON YOUR ANSWER SHEET TO INDICATE THE CORRECT ANSWER TO EACH OF THE FOLLOWING QUESTIONS ________, HE BEGAN TO MAKE FRIENDS MORE EASILY

     

- Having Ved/V3: lúc mệnh đề dạng công ty động, hành vi được rút gọn xảy ra trước cùng là lý do dẫnđến hành động còn lại => Dạng bị động: Having been Ved/V3.

Bạn đang xem: Mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions ________, he began to make friends more easily

Câu đầy đủ: After he entered the new school, he began lớn make friends more easily.

Câu rút gọn: After entering the new school, he began khổng lồ make friends more easily.

sai ngơi nghỉ “it was found that”sai nghỉ ngơi “he had been entering”sai ngơi nghỉ “upon”

Tạm dịch: Sau lúc vào ngôi trường mới, cậu ấy kết bạn dễ ợt hơn.

Chọn B


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions

Although the queen of UK has in fact little authority of her own, she ________ informed ofevents, and sometimes, she ________ by the government.


A. keeps - has consulted


B. can be kept – should consult


C. is kept - is consulted


D. will keep - was consulted


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions

Of the two landscapes that you have shown me, this one is ________.

Xem thêm: Dư Luận Xã Hội Là Gì - Dæ° LuậN X㣠HộI Lã  Gã¬


A. the more picturesque


B. the most picturesque


C. picturesque


D. by far picturesque


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions

Laboratory tests carried ________ by three independent teams of experts have given similarresults


A. about


B. out


C. forth


D. up


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

It was an act of considerable bravery, way beyond the hotline of duty, and we will forever be inhis ________.


A. help


B. debit


C. bill


D. debt


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Scientifically-minded people generally believe in cause-and-effect relationships ________ they feel there is a perfect natural explanation for most things.


A. because


B. because of


C. though


D. in spite of


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions

We thanked the hosts for their generous ________ & got under way.


A. hospitality


B. hospitable


C. hospitably


D. hospitalize


Bình luận


bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại thuocmaxman.vn


*

links
thông tin thuocmaxman.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


thuocmaxman.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


thuocmaxman.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Các Loại Cung Tên Hiện Đại, Độc Đáo Cung Nỏ Quân Dụng Trong Quân Đội Hiện Đại


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email chúng ta đăng ký để đưa lại password
đem lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


thuocmaxman.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
thuocmaxman.vn