Hết Rau Rồi Em Có Lấy Măng Không

     
*

* Ví dụ: "Con mặt đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không vệt hoặc viết tắt của tên bài xích hát: ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để kết quả tìm được về tối ưu nhất.

Bạn đang xem: Hết rau rồi em có lấy măng không

* bấm vào nút TRÌNH CHIẾU giúp thấy toàn screen (chỉ có trên thứ tính).


Cùng mắc võng bên trên rừng trường Sơn, Hai người ở hai đầu xa thẳm, Đường ra trận mùa này rất đẹp lắm, Trường tô Đông nhớ Trường tô Tây...

<ĐK: > Trường sơn Tây anh đi, yêu thương em, yêu mến em, bên ấy mưa nhiều, tuyến phố mà gánh gạo, Muỗi cất cánh rừng già cho dài nhưng mà tay áo, không còn rau rồi em bao gồm lấy măng không?...

Còn em thương bên Tây anh mùa đông, Nước khe cạn bướm cất cánh lèn đá, Biết lòng anh say miền đất lạ, Là chắc chắn em lo mặt đường chắn bom thù...

Anh lên xe pháo trời đổ cơn mưa, loại gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng về rực rỡ, dòng nhành cây gạt nỗi riêng tư...

Từ bên em chuyển sang bên nơi anh, Những lữ đoàn nối nhau ra tiền tuyến, Như tình thân nối lời vô tận, Đông Trường tô nối Tây ngôi trường Sơn...

== DẠO NHẠC ==

Cùng mắc võng trên rừng trường Sơn, Hai đứa ở hai đầu xa thẳm, Đường ra trận mùa này rất đẹp lắm, Trường đánh Đông nhớ Trường tô Tây...

<ĐK: > Trường tô Tây anh đi, thương em, yêu mến em, mặt ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo, Muỗi bay rừng già mang lại dài cơ mà tay áo, hết rau rồi em có lấy măng không?...

Còn em thương mặt Tây anh mùa đông, Nước khe cạn bướm cất cánh lèn đá, Biết lòng anh say miền đất lạ, Là cứng cáp em lo mặt đường chắn bom thù...

Anh lên xe trời đổ cơn mưa, loại gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng và nóng về rực rỡ, mẫu nhành cây gạt nỗi riêng tư...

Từ bên em gửi sang bên nơi anh, Những lữ đoàn nối nhau ra chi phí tuyến, Như tình thân nối lời vô tận, Đông Trường đánh nối Tây trường Sơn...

* Từ mặt em chuyển sang bên nơi anh, Những lữ đoàn nối nhau ra chi phí tuyến, Như tình thân nối lời vô tận, Đông Trường đánh nối Tây ngôi trường Sơn...** Đông Trường tô nối... Tây trường Sơn......

== HẾT BÀI ==


cùng mắc võng trên rừng trường Sơn, Hai người ở hai đầu xa thẳm, Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường tô Đông nhớ Trường sơn Tây...

Xem thêm: Phân Tích Ma Trận Đề Thi Minh Họa 2021 Chi Tiết (7 Môn), Phân Tích Ma Trận Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

<ĐK: > Trường đánh Tây anh đi, yêu quý em, yêu mến em, mặt ấy mưa nhiều, tuyến đường mà gánh gạo, Muỗi cất cánh rừng già đến dài mà tay áo, hết rau rồi em tất cả lấy măng không?...

Còn em thương mặt Tây anh mùa Đông, Nước khe cạn bướm bay lèn đá, Biết lòng anh say miền khu đất lạ, Là có thể em lo đường chắn bom thù...

Anh lên xe trời đổ cơn mưa, dòng gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng về rực rỡ, cái nhành cây gạt nỗi riêng biệt tư...

Từ mặt em đưa sang bên nơi anh, Những lữ đoàn nối nhau ra tiền tuyến, Như tình thương nối lời vô tận, Đông Trường đánh nối Tây trường Sơn...

== DẠO NHẠC ==

thuộc mắc võng bên trên rừng trường Sơn, Hai người ở hai đầu xa thẳm, Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường tô Đông lưu giữ Trường đánh Tây...

<ĐK: > Trường tô Tây anh đi, yêu đương em, thương em, mặt ấy mưa nhiều, tuyến đường mà gánh gạo, Muỗi cất cánh rừng già cho dài cơ mà tay áo, hết rau rồi em tất cả lấy măng không?...

Còn em thương mặt Tây anh mùa Đông, Nước khe cạn bướm bay lèn đá, Biết lòng anh say miền đất lạ, Là chắc em lo mặt đường chắn bom thù...

Anh lên xe pháo trời đổ cơn mưa, dòng gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng và nóng về rực rỡ, cái nhành cây gạt nỗi riêng tư...

Từ mặt em chuyển sang mặt nơi anh, Những lữ đoàn nối nhau ra chi phí tuyến, Như tình thân nối lời vô tận, Đông Trường tô nối Tây ngôi trường Sơn...

* Từ bên em đưa sang bên nơi anh, Những lữ đoàn nối nhau ra tiền tuyến, Như tình yêu nối lời vô tận, Đông Trường đánh nối Tây trường Sơn...

** Đông Trường sơn nối... Tây.. Trường.. Sơn......

== HẾT BÀI ==


Cùng mắc võng trên rừng trường Sơn,Hai người ở hai đầu xa thẳm,Đường ra trận mùa này đẹp nhất lắm,Trường đánh Đông lưu giữ Trường sơn Tây...

Xem thêm: Cám Ơn Đời Mỗi Sớm Mai - Cảm Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy

<ĐK: >Trường đánh Tây anh đi, thương em, yêu mến em,Bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo,Muỗi cất cánh rừng già đến dài cơ mà tay áo,Hết rau xanh rồi em gồm lấy măng không?...Còn em thương mặt Tây anh mùa đông,Nước khe cạn bướm cất cánh lèn đá,Biết lòng anh say miền đất lạ,Là dĩ nhiên em lo mặt đường chắn bom thù...Anh lên xe trời đổ cơn mưa,Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ,Em xuống núi nắng nóng về rực rỡ,Cái nhành cây gạt nỗi riêng biệt tư...Từ bên em đưa sang mặt nơi anh,Những lữ đoàn nối nhau ra chi phí tuyến,Như tình yêu nối lời vô tận,Đông Trường đánh nối Tây trường Sơn...