Which Of The Following Is A Contributor To Overpopulation In Many

  -  

Question 1: Which ot the following is given as a definition of paragraph I?=> A. OverpopulationQuestion 2: What will suffer when there are excessively high population densities?Thông tin ở cầu 3 của đoạn 1: Excessively high population densities put ức chế on available resources.=> A. Availabe resourcesQuestion 3: Only a certain number of people can be supported o a given area of land, & that number depends on how much food và other resources the land can provide.that number a certain number of people=> A. PeopleQuestion 4: In certain countries, large areas of land can only yeild small amounts of food because:Thông tin ở câu cuối đoạn 1:In countries where people live primarily by means of simple farming, gardening, herdinghunting, và gathering, even large areas of land can tư vấn only small numbers of peoplebecause these labor - intensive subsistence activities produce only small amounts of food (Ởnhững nước vị trí con người sở hữu yếu sống bởi những cách thức trồng trọt, sản bắn... đơngiản, đông đảo vùng khu đất rộng chỉ đủ nuôi sinh sống được ít bạn bởi bài toán canh tác đa phần bằng sứcngười chỉ hỗ trợ một lượng nhỏ dại thức ăn.4 => A. There is lack of mechanization (thiếu sự cơ khí hóa nông nghiệp)Question 5: Bangladesh is a country where the màn chơi of poverty depends greatly on ...Thông tin sinh hoạt câu 2 đoạn 3:=> B. Both population density và agricultural productivity (Sự đói nghèo phụ thuộc vào vàocả mật độ dân số và năng suất nông nghiệp)Question 6: engage in: to take part in something (theo từ bỏ điển Oxford Learners" Dictionaries) (thamgia vào dòng gì)A. Escape from smt: trốn thoát ra khỏi đâuB.


Bạn đang xem: Which of the following is a contributor to overpopulation in many


Xem thêm: Khi Hai Ta Chung Một Đường, Lời Bài Hát Một Nhà Da Lab, Có Video

Look into: điều tra, coi xét vật gì kĩ càngC. Give up: trường đoản cú bỏD. Participate in: tham gia vào=> DQuestion 7: infertile: (of land) not able khổng lồ produce good crops (theo trường đoản cú điển Oxford learners"dictionaries)(không thể tạo thành mùa màng bội thu, không màu mỡ)A. Disused: không được sử dụngB. Impossible: ko thểC. Unproductive: khóng bao gồm hiệu quảD. Inaccessible: cần thiết tiếp cận được=> C đúngQuestions 8:=> AQuestion 9:Which of the following is a contributor khổng lồ overpopulation in many developing countries?Thông tin nghỉ ngơi câu đầu đoạn 5:High birth rates contribute lớn overpopulation in many developing countries, (Tỉ lệ sinh caogóp phần vào sự quá tải số lượng dân sinh ở tương đối nhiều nước đã phát triển).=> D. High birth ratesHọc xuất sắc ^^!


Hãy giúp mọi fan biết câu vấn đáp này nuốm nào?

*
Xem thêm: Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng 20 Triệu Đồng Mỗi Tháng Lãi Bao Nhiêu

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar