Hình Lập Phương Có Bao Nhiêu Mặt Phẳng Đối Xứng

     

Hình lập phương có 9 mặt phẳng đối xứng: 3 mặt phẳng đối xứng chia nó thành hai khối hộp chữ nhật, 6 mặt phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác.Bạn đang xem: Hình lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng

Kiến thức mở rộng:

1. Mặt phẳng đối xứng là gì

Cho khối đa diện (H). Nếu phép đốι xứng qua mặt phẳng (P) biến (H) thành chính nó. Thì (P) gọi là mặt đốι xứng của khối đa diện (H).

Bạn đang xem: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

2. Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương.

- Loại mặt phẳng đối xứng của hình lập phương qua hai cạnh đối diện: có sáu mặt, như trong hình 1 là mp(AA’C’C).

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Lớp 10 Có Đáp Án, Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2022 Hay Nhất


*

- Loại mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng trung trực của bốn cạnh song song: có ba mặt, như trong hình 2 là mặt phẳng trung trực của AA", BB", CC’, DD".

Xem thêm: Văn Bản Bàn Về Đọc Sách Của Chu Quang Tiềm, Bàn Về Đọc Sách

3. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương tiếng anh là cube

4. Tính chất của hình lập phương

Hình lập phương có các tính chất sau:

- Hình lập phương có 6 mặt phẳng đối xứng bằng nhau

-Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau

-Đường chéo của các mặt bên đều bằng nhau

-Đường chéo hình khối lập phương bằng nhau

5. Dấu hiệu nhận biết hình lập phương?

Một vật là hình lập phương nếu chúng có 1 trong 2 đặc điểm sau:

-Có 12 cạnh bằng nhau

-Có 6 mặt đều là hình vuông

Tổng thể nhìn bằng mắt thường, ta sẽ thấy hình lập phương rất cân xứng.

6. Công thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình lập phương

Tổng quát: Cho hình lập phương cạnh a, đường chéo mặt bên là d, đường chéo hình lập phương là D

Công thức tính chu vi:

P= 12.a

Trong đó:

-P là chu vi hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

Công thức tính diện tích:

Diện tích hình lập phương được chia ra làm hai loại: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần

*Công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương là:

Sxq= a2.4

Trong đó:

-Sxqlà diện tích xung quanh hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

*Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Stp= a2.6

Trong đó:

-Stplà diện tích toàn phần hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

Công thức tính thể tích:

Để thực hiện tính thể tích của hình lập các bạn áp dụng công thức:

V =a.a.a= a3

Trong đó:

-V là thể tích hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

-Đường chéo của hình lập phương hợp với các đường cao tạo thành 1 tam giác vuông