HÓA HỌC LỚP 8 BÀI 6

     

– Đơn chất phi kim: Nguyên tử links với nhau theo một số trong những nhất định (thường là 2 nguyên tử).

Bạn đang xem: Hóa học lớp 8 bài 6

*

II. HỢP CHẤT

1. Khái niệm

Ví dụ:

– Nước: H2O bao gồm nguyên tố H cùng nguyên tố O.

– muối ăn: NaCl gồm nguyên tố Na cùng Cl.

– Axit sunfuric: H2SO4 bao gồm nguyên tố H, S cùng O.

* Định nghĩa: Hợp chất là đông đảo chất khiến cho từ 2 nguyên tố chất hóa học trở lên.

– Hợp chất gồm:

+ Hợp chất vô cơ: H2O, NaOH, NaCl, H2SO4….

+ Hợp hóa học hữu cơ: CH4 (metan), C12H22O11 (đường), C2H2 (axetilen), C2H4 (etilen),…

2. Đặc điểm cấu tạo

– Trong hòa hợp chất: Nguyên tố link với nhau theo một phần trăm và một trang bị tự tốt nhất định.

III. PHÂN TỬ

1. Định nghĩa

Ví dụ:

– Khí hiđro, oxi : 2 nguyên tử thuộc loại links với nhau.

– Nước : 2H link với 1O

– muối bột ăn: 1Na links với 1Cl

* Định nghĩa: Phân tử là hạt đại diện thay mặt cho chất, gồm một vài nguyên tử links với nhau với thể hiện không thiếu thốn tính chất hoá học tập của chất.

Xem thêm: Giá Gạo Bắc Hương Giá Bao Nhiêu 1 Kg? Mua Ở Đâu Là Ngon? Gạo Bắc Hương

2. Phân tử khối

* Định nghĩa: Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị Cacbon (đvC)

VD: O2 = 2.16 = 32 đvC ; Cl2 = 71 đvC.

CaCO3 = 100 đvC ; H2SO4 = 98 đvC.

IV. TRẠNG THÁI CỦA CHẤT

– Mỗi chủng loại chất là một tập hòa hợp vô cùng bự những hạt nguyên tử xuất xắc phân tử.

– Tuỳ đk mỗi chất hoàn toàn có thể ở 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí. Ở tâm trạng khí các hạt cách xa nhau.

* so sánh đơn chất và hợp chất

Đơn chất​

Hợp chất​

Ví dụ

Sắt, đồng, oxi, nitơ, than chì…

Nước, muối ăn, đường…

Khái niệm

Là số đông chất do 1 nguyên tố hoá học cấu trúc nên

Là những chất bởi vì 2 hay nhiều nguyên tố hoá học kết cấu nên

Phân loại

Gồm 2 loại: sắt kẽm kim loại và phi kim.

Gồm 2 loại: hợp chất vô cơ với hợp chất hữu cơ

Phân tử (hạt đại diện)

– bao gồm một nguyên tử: sắt kẽm kim loại và phi kim rắn – Gồm những nguyên tử thuộc loại: Phi kim lỏng và khí

– Gồm những nguyên tử khác các loại thuộc những nguyên tố hoá học tập khác nhau

Công thức hóa học

– sắt kẽm kim loại và phi kim rắn: CTHH = KHHH (A) – Phi kim lỏng với khí: CTHH = KHHH + chỉ số (Ax)

CTHH = KHHH của các nguyên tố + những chỉ số tương ứng AxBy

* đối chiếu nguyên tử cùng phân tử

Nguyên tử​

Phân tử​

Định nghĩa

Là hạt cực kỳ nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất

Là hạt khôn cùng nhỏ, thay mặt đại diện cho chất và mang khá đầy đủ tính hóa học của chất

Sự chuyển đổi trong phản nghịch ứng hoá học.

Nguyên tử được bảo toàn trong số phản ứng hoá học.

Xem thêm: Thống Kê Số Liệu Tai Nạn Giao Thông Năm 2015 : Hơn 8, Năm 2015, Hơn 8

Liên kết giữa những nguyên tử vào phân tử biến đổi làm mang đến phân tử này biến đổi thành phân tử khác

Khối lượng

Nguyên tử khối (NTK) cho biết thêm độ nặng nhẹ không giống nhau giữa những nguyên tử và là đại lượng đặc trưng cho từng nguyên tố NTK là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon

Phân tử khối (PTK) là khối lượng của 1 phân tử tính bằng đơn vị Cacbon PTK = tổng cân nặng các nguyên tử gồm trong phân tử.

kimsa88
cf68