MARK THE LETTER A, B, C OR D ON YOUR ANSWER SHEET TO INDICATE THE WORD OR PHRASE THAT IS CLOSEST IN MEANING TO THE UNDERLINEDPART IN EACH OF THE FOLLOWING QUESTIONS

     

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: Mark the letter a, b, c or d on your answer sheet to indicate the word or phrase that is closest in meaning to the underlinedpart in each of the following questions


Câu 1: Local charity organization benefited the fire victims.

A. donated

B. claimed

C. prevented

D. protested


Giải chi tiết:

Giải thích:

benefite : giúp ích

A. donated : tặng, quyên góp

B. claimed : ra mắt

C. prevented : ngăn ngừa

D. protested : chống cự

=> benefited = donated : tặng, góp ích

Tạm dịch : Tổ chức trường đoản cú thiện địa phương đã hỗ trợ cihs cho phần lớn nạn nhân bị bỏng.

Xem thêm: Giảm Giá Bột Giặt Aba 3Kg Giá Bao Nhiêu, Bột Giặt Aba

Đáp án A


Câu 2: Please stop making that noise! It really gets on my nerves.

A. cheers me up

B. wakes me up

C. amuses me

D. annoys me


Giải chi tiết:

Giải thích: 

get on someone nerves : chọc tức, có tác dụng ai phát cáu

A. cheers me up : cổ vũ

B. wakes me up : thức tỉnh dậy

C.

Xem thêm: She’S A Bit Down In The Dumps Because She’S Got To Take Her Exam Again

 amuses me : gây cười

D. annoys me : tạo bực bội

=> get on my nerves = annoys me : gây bực bội

Tạm dịch : Đừng khiến tiếng ồn nữa! Nó thực sự làm tôi bực mình!

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát