Luỹ Thừa Của Một Số Hữu Tỉ

     

Giải bài 6: Lũy thừa của một vài hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 21. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và giải đáp các thắc mắc trong bài xích học. Giải pháp làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài xích học.


A. B. Vận động khởi hễ và xuất hiện kiến thức

1.

Bạn đang xem: Luỹ thừa của một số hữu tỉ

a) Điền vào những ô trống trong bảng bên dưới đây:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$
3$^5$
5$^2$

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$238
3$^5$35243
5$^2$5225

b) Đọc kĩ nội dung sau

Lũy thừa bậc n của một vài hữu tỉ x, kí hiệu$x^n$, là tích của n vượt số (n là một trong những tự nhiên to hơn 1).

*

$x^n$ đọc là x nón n, hoặc x lũy thừa n, hoặc lũy vượt bậc n của x; x được call là cơ số, n được call là số mũ.

c) Điền vào các ô trống vào bảng tiếp sau đây và đối chiếu hiệu quả với bạn:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$......$(frac45)^n$ =$frac...^n...^n$
$(frac......)^...$......$(frac-34)^n$ = $frac(...)^n...^n$
$(frac5-7)^n$......$(frac5-7)^n$ = $frac...^n(...)^n$
(-0,5)$^3$.........

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$$frac45$n$(frac45)^n$ =$frac4^n5^n$
$(frac......)^...$$frac-34$n$(frac-34)^n$ = $frac(-3)^n4^n$
$(frac5-7)^n$$frac5-7$n$(frac5-7)^n$ = $frac5^n(-7)^n$
(-0,5)$^3$-0,53-0,125

2. a) Điền tác dụng vào ô trống vào bảng sau:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$
5$^9$.5$^7$
2$^11$ : 2$^8$
5$^8$ : 5$^5$

Trả lời:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$3$^9$
5$^9$.5$^7$5$^16$
2$^11$ : 2$^8$2$^3$
5$^8$ : 5$^5$5$^3$

b) Đọc kĩ nội dung sau

Tích của nhị lũy thừa thuộc cơ số là 1 trong lũy thừa của cơ số kia với số mũ bởi tổng của nhị số mũ:

$x^m$.$x^n$ = $x^m+n$.

Thương của nhị lũy thừa thuộc cơ số khác 0 là mối lũy quá của cơ số kia với số nón bừng hiệu của nhì số mũ:

$x^m$ : $x^n$ = $x^m-n$ ($x eq 0, mgeq n$).

c) triển khai các phép tính sau:

(-3)$^2$.(-3)$^3$; $(frac23)^5$ : $(frac23)^3$; (0,8)$^3$ : (0,8)$^2$.

Trả lời:

(-3)$^2$.(-3)$^3$ = (-3)$^2 + 3$ = (-3)$^5$ = -243;

$(frac23)^5$ : $(frac23)^3$ = $(frac23)^5 - 3$ = $(frac23)^2$ = $frac49$;

(0,8)$^3$ : (0,8)$^2$ = (0,8)$^3 - 2$ = (0,8)$^1$ = 0,8.

Xem thêm: Tuyển Chọn 3 Đề Thi Cuối Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Năm 2015, Đề Thi Cuối Kì 2 Môn Toán Lớp 5

3. A) Tính rồi so sánh: (2$^3$)$^2$ cùng 2$^6$; <$(frac-12)^2$>$^3$ với $(frac-12)^5$.

Trả lời:

(2$^3$)$^2$ = 8$^2$ = 64; 2$^6$ = 64 $Rightarrow$ (2$^3$)$^2$ = 2$^6$;

<$(frac-12)^2$>$^3$ = $(frac14)^3$ = $frac164$; $(frac-12)^5$ = $frac-132$

$Rightarrow$ <$(frac-12)^2$>$^3$ > $(frac-12)^5$.

b) Đọc kĩ câu chữ sau:

Khi tính lũy vượt của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân nhị số mũ:

$(x^n)^m$ = $x^m.n$.

c) triển khai các phép tính: <$(frac-34)^3$>$^2$ ; <(0,1)$^4$>$^2$.

Trả lời:

<$(frac-34)^3$>$^2$ = $(frac-34)^3.2$ = $(frac-34)^6$;

<(0,1)$^4$>$^2$ = (0,1)$^4.2$ = (0,1)$^8$.

4. A) tiến hành các chuyển động sau

Em và các bạn em hãy cùng tính, so sánh, viết tiếp vào khu vực trống vào bảng sau:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = ...2$^2$.3$^2$ = ...(2.3)$^2$ ... 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = ...(-0,5)$^3$.4$^3$ = ...<(-0,5).4>$^3$ ... (-0,5)$^3$.4$^3$

Trả lời:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = 362$^2$.3$^2$ = 36(2.3)$^2$ = 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = -8(-0,5)$^3$.4$^3$ = -8<(-0,5).4>$^3$ = (-0,5)$^3$.4$^3$

b) Đọc kĩ văn bản sau

Lũy quá của một tích bởi tích các lũy thừa: $(x.y)^n$ = $x^n.y^n$

c) Thực hiện tại các chuyển động sau

Tính:$(frac15)^5$ . 5$^5$; (0,25)$^4$ . 4$^4$.

Trả lời:

$(frac15)^5$ . 5$^5$ = $(frac15.5)^5$ = 1$^$;

(0,25)$^4$ . 4$^4$ = (0,25.4)$^4$ = 1$^4$ = 1.

5. A) Em hãy cùng các bạn tính, so sánh, điền vào bảng sau:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = ...$frac(-3)^34^3$ = ...$(frac-34)^3$ ... $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = ...$(frac2,42)^2$ = ...$frac2,4^22^2$ ... $(frac2,42)^2$

Trả lời:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ =$frac-2764$$frac(-3)^34^3$ =$frac-2764$$(frac-34)^3$ = $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ =$frac3625$$(frac2,42)^2$ =$frac3625$$frac2,4^22^2$ = $(frac2,42)^2$

b) Em tính với đối chiếu công dụng với bạn:$frac(-12)^2(2,4)^2$;$frac10^52^5$;$(frac12 - frac35)^2$.

Xem thêm: Niềm Tin Đã Mất Nụ Cười Đã Tắt Đằng Sau Nước Mắt, Nụ Cười Đã Tắt Đằng Sau Nước Mắt

Trả lời:

$frac(-12)^2(2,4)^2$ = $(frac-122,4)^2$ = (-5)$^2$ = 25;

$frac10^52^5$ = $(frac102)^5$ = 5$^5$ = 3125;

$(frac12 - frac35)^2$ = $(frac510 - frac610)^2$ =$(frac-110)^2$ =$frac1100$.