TOÁN LỚP 5 TRANG 104, 105, 106: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

  -  

Tính diện tích s mảnh đất có mẫu mã như hình vẽ dưới đây, biết:AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 104, 105, 106: luyện tập về tính diện tích


Tổng phù hợp đề thi học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ các môn

Toán - giờ Việt - giờ Anh bao gồm đáp án và lời giải chi tiết


Tính diện tích mảnh khu đất có những thiết kế như hình vẽ dưới đây, biết:

AD = 63m ; AE = 84m; BE = 28m ; GC = 30m.

*

Phương pháp giải:

Diện tích mảnh đất = diện tích s hình thang vuông ADGB + diện tích tam giác BGC

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta gồm AEGD là hình chữ nhật cần EG = AD = 63m

BG = BE + EG = 28 + 63 = 91m

Diện tích hình thang vuông ADGB là:

(63 + 91) × 84 : 2 = 6468 (m2)

Diện tích hình tam giác vuông BGC là:

91 × 30 : 2 = 1365 (m2)

Diện tích mảnh đất đó là:

1365 + 6468 = 7833 (m2)

Đáp số: 7833m2.


Tính diện tích mảnh đất có mẫu thiết kế như hình vẽ dưới đây, biết:

BM = 20,8m công nhân = 38m AM = 24,5m

MN = 37,4m ND = 25,3m.

*

Phương pháp giải:

Diện tích mảnh đất bằng tổng diện tích hình thang vuông BCNM với hai hình tam giác vuông ABM, CND.

+) mong tính diện tích s hình thang ta đem tổng độ dài hai đáy nhân với độ cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).

+) mong mỏi tính diện tích s tam giác ta rước độ lâu năm đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Lời giải bỏ ra tiết:

Mảnh khu đất đã mang đến được phân thành một hình thang vuông BMNC và hai hình tam giác vuông ABM, CND.

Xem thêm: Bộ 3 Đề Thi Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 7 Có Đáp Án ), Đề Thi Học Kì 1 Lý Lớp 7 Có Lời Giải Chi Tiết

Hình thang vuông BMNC bao gồm đáy khủng là CN, đáy nhỏ tuổi là BM, độ cao là MN.

Diện tích hình thang BCNM là:

( dfrac(38 + 20,8) × 37,42 = 1099,56;(m^2))

Diện tích hình tam giác ABM là:

( dfrac24,5 × 20,82 = 254,8; (m^2)) 

Diện tích hình tam giác CND là:

( dfrac25,3 × 38 2 = 480,7 ; (m^2)) 

Diện tích của mảnh đất nền là:

(1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06) ((m^2))

Đáp số: (1835,06m^2).


Lý thuyết

Ví dụ: Một mảnh đất nền có bản thiết kế như hình bên.

*

Để tính diện tích mảnh khu đất đó, ta có thể làm như sau:

a) Nối điểm A cùng với điểm D, lúc ấy mảnh khu đất được phân thành hình thang ABCD và hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn trực tiếp BM, EN vuông góc cùng với AD.

b) Đo các khoảng cách trên phương diện đất.

Giả sử ta bao gồm bảng số liệu các công dụng đo như sau:

*

c) Tính:

*

Vậy diện tích mảnh khu đất là 1677,5m2.

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Bậc 4 Có 3 Nghiệm, 4 Nghiệm Phân Biệt Cách Đều

thuocmaxman.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 100 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp thuocmaxman.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng thuocmaxman.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.