Modern Office Buildings Have False Floors Under Which

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: Modern office buildings have false floors under which

Modern office buildings have false floors under which computer và phone wires can be lain.

A. office buildings

B.false floors

C.which

D.can be lainMark the letter A, B, C or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 7: Electric wires carry current for lighting and outlets designing for household appliances.

A. Electric

B. Carry current

C. Lighting

D. Designing


*

Đáp án D. Designing => are designed

Giải thích: đa số ổ điện được thiết kế theo phong cách cho đồ điện gia dụng - cần sử dụng bị động, vế này tách riêng với vế trước vì không thực hiện chung đụng từ carry đề nghị thiếu động từ, vị dùng bị động nên ta phải bổ sung cập nhật to be.

Dịch nghĩa: Dây điện dẫn chiếc điện nhằm thắp sáng và ổ điện có phong cách thiết kế cho đồ điện gia dụng.


Mark the letter A, B C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Electric wires carry current for lighting và outlets designing for household appliances.

A.Electric

B. carry current

C. lighting

D. designing


Đáp án D. Designing => are designed

Giải thích: các ổ điện có thiết kế cho đồ điện gia dụng - cần sử dụng bị động, vế này bóc riêng với vế trước bởi không thực hiện chung rượu cồn từ carry nên thiếu hễ từ, bởi dùng thụ động nên bổ sung to be.

Dịch nghĩa. Dây năng lượng điện dẫn cái điện dùng để thắp sáng và ổ điện có phong cách thiết kế cho đồ năng lượng điện gia dụng.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Electric wires carry current for lighting và outlets designing for household appliances

A. Electric

B. carry current

C.

Xem thêm: Cách In 4 Trang Trên 1 Tờ A4 Trong Excel 2010, Cách In Nhiều Trang Trên 1 Tờ A4 Trong Excel 2010

lighting

D. designing


Đáp án : D

Ving là hiệ tượng rút gọn của mệnh đề quan lại hệ chủ động. Ở đây buộc phải dùng hình thức rút gọn gàng của mệnh đề quan hệ bị động: outlets designed for = outlets that are designed for = những cổng output mà được thiết kế theo phong cách cho…


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.A smile can be observed, described, và reliably identify ; it can also be elicited và manipulated under experimental conditions.

A. smile

B. identify

C. can also

D. experimental


Đáp án B

Kiến thức: Câu bị động, sửa lỗi không nên

Giải thích:

identify => identified

Chủ ngữ vào câu là đồ dùng (smile) nên ta buộc phải dùng dạng bị động. Dạng tiêu cực với cồn từ khuyết thiếu: Modal

verb + be + PP

Tạm dịch: Một nụ cười hoàn toàn có thể được quan liêu sát, bộc lộ và xác minh một biện pháp chắc chắn; nó cũng rất có thể được gợi ra và thao tác làm việc trong điều kiện thực nghiệm.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The world is becoming more (A) industrialized và the number of animal (B) species that have becoming (C) extinct (D) have increased. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions

A.  industrialized

B. species

C. extinct

D. have


Đáp án D

Giải thích: the number of + Động tự số không nhiều => has

Dịch nghĩa: nhân loại đang trở phải công nghiệp hóa và số lượng giống loài động vật hoang dã những bé mà dần trở phải tuyệt chủng sẽ tăng


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 45 lớn 47.

When a pearl is cut in half và examined under a microscope, but its layers can be seen.

A. A microscope

B. Be seen

C. But its

D. Is cut


Chọn C

C. But its -> its

Tạm dịch: khi một viên ngọc bị giảm đôi và nhìn dưới kính hiển vi, ta rất có thể thấy đều lớp của nó.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 45 to lớn 47.

When a pearl is cut in half và examined under a microscope, but its layers can be seen.

A. a microscope 

B. be seen 

C. but its 

D. is cut 


Chọn C

C. But its -> its

Tạm dịch: lúc một viên ngọc bị giảm đôi và nhìn dưới kính hiển vi, ta hoàn toàn có thể thấy đầy đủ lớp của nó.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 45 to lớn 47.

When a pearl is cut in half và examined under a microscope, but its layers can be seen.

A. A microscope

B. Be seen

C. But its

D. Is cut


ĐÁP ÁN C

C. But its -> its

Tạm dịch: khi một viên ngọc bị giảm đôi và nhìn dưới kính hiển vi, ta có thể thấy đa số lớp của nó.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 45 lớn 47

When a pearl is cut in half và examined under a microscope, but its layers can be seen.

Xem thêm: Đến Trung Thu Bà A Mạnh Dạn Mở Rộng Sản, Giáo Dục Công Dân 11

A. A microscope

B. Be seen

C. But its

D. Is cut


C

C. But its -> its

tạm bợ dịch: khi 1 viên ngọc bị giảm đôi và quan sát dưới kính hiển vi, ta hoàn toàn có thể thấy đầy đủ lớp của nó.