Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 2. Một đèn điện loại 220V - 100W lúc sáng bình thường thì có nhiệt độ 2000 độC. Hiểu được dây tóc đèn điện làm bởi vonfam có hệ số nhiệt điện trở bởi 4,5.10^-3(K^-1). Tính năng lượng điện trở của đèn điện ở 30 độ C. Mn góp mình với bản thân cảm ơn những ạ

*

Một đèn điện 220V-100W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng bình thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn điện là 2000 ° C . Xác định điện trở của đèn điện khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường là trăng tròn ° C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .

Bạn đang xem: Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường

A. R S = 484 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

B.  R S = 48 , 84 Ω , R 0 = 484 Ω

C.  R S = 848 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

D.  R S = 48 , 4 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω


*

Một đèn điện 220V - 100W gồm dây tóc làm bởi vônfram. Lúc sáng thông thường thì nhiệt độ của dây tóc bóng đèn là 2000 ° C . Xác định điện trở của đèn điện khi thắp sáng và lúc không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường xung quanh là trăng tròn ° C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .


Khi thắp sáng năng lượng điện trở của bóng đèn là: R đ = U đ 2 p đ = 484 ( Ω ) .

 Khi không thắp sáng năng lượng điện trở của đèn điện là: R 0 = R đ 1 + α ( t - t 0 ) = 48 , 8 ( Ω ) .


Một đèn điện 220V-100W có dây tóc làm bởi Vonfram. Khi sáng bình thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn điện là  Biết ánh nắng mặt trời của môi trường là trăng tròn ° C và thông số nhiệt điện trở của Vonfram là  α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1  Điện trở của đèn điện khi thắp sáng bình thường và lúc không thắp sáng theo lần lượt là

A. 560 Ω v à 56 , 9 Ω

B. 460 Ω v à 45 , 5 Ω

C. 484 Ω v à 48 , 84 Ω

D. 760 Ω v à 46 , 3 Ω


Một bóng đèn 220V-75W tất cả dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở trăng tròn ° C là 120Ω. Biết năng lượng điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo ánh sáng với thông số nhiệt năng lượng điện trở là 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .Nhiệt độ của dây tóc trơn tóc bóng đèn khi sáng thông thường là

A. 993 ° C

B. 1433 ° C

C. 2400 ° C

D. 2640 ° C


Một đèn điện 220V-75W có dây tóc làm bởi vonfam. Điện trở của dây tóc đèn sinh sống đôi mươi 0 C là 120Ω. Biết năng lượng điện trở của dây tóc bóng đèn trong tầm nhiệt độ này tăng số 1 theo ánh sáng với hệ số nhiệt điện trở là 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .Nhiệt độ của dây tóc nhẵn tóc bóng đèn khi sáng bình thường là

A. 993 0 C

B.  1433 0 C

C.  2400 0 C

D.  2640 0 C


Một đèn điện 220V – 100W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng thông thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn điện là 20000C. Biết ánh sáng của môi trường thiên nhiên là 200C và hệ số của nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 . Điện trở của bóng đèn khi thắp sáng thông thường và khi khôn

*

A. 560 Ω với 56,9 Ω .

Xem thêm: Bài 10: Soạn Bài Ếch Ngồi Đáy Giếng Môn Văn Lớp 6 Tập 1, Soạn Bài Ếch Ngồi Đáy Giếng

B. 460 Ω và 45,5 Ω .

C. 484 Ω với 48,8 Ω .

D. 760 Ω cùng 46,3 Ω .

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 Download, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 Mới Nhất


Một đèn điện 220V-100W bao gồm dây tóc làm bằng vônfram. Khi đèn sáng bình thường thì ánh sáng của dây tóc bóng đèn là 2000 độ C. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và lúc không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường thiên nhiên là đôi mươi độ C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α=4,5.10-3 K-1..

Mọi bạn giúp bản thân với ạ !!!


Một bóng đèn 220V – 100W có dây tóc làm bởi vônfram. Lúc sáng thông thường thì ánh sáng của dây tóc là 2000 ° C . Khẳng định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng sủa và lúc không thắp sáng. Biết ánh sáng của môi trường thiên nhiên là 20 ° C và thông số nhiệt năng lượng điện trở của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .


Một đèn điện 220V – 100W bao gồm dây tóc làm bởi vonfram. Điện trở của dây tóc đèn ở 20 o là R 0 = 48 , 4 Ω . Tính nhiệt độ t của dây tóc đèn khi đèn sáng sủa bình thường. Coi rằng năng lượng điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ bậc nhất theo ánh nắng mặt trời với thông số nhiệt điện trở α = 4 , 5 .10 − 3 K − 1 .