Một Khu Vườn Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Gấp 3 Lần Chiều Rộng

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích khu sân vườn đó. Biết rằng nếu sút chiều lâu năm 5m và tăng chiều rộng 5m thì diện tích tăng 225m2


*

Một căn vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích s khu vườn đó. Hiểu được nếu sút chiều dài 5m và tăng chiều rộng 5m thì diện tích s tăng 225m2


*

Chiều dài vườn hình chữ nhật đó là:

225 : 5 = 45 m

Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật ban sơ là:

( 45 + 5 ) : 2 = 25 m

Chiều dài khu vườn hình chữ nhật ban đầu là:

25 x 3 = 75 m

Diện tích căn vườn hình chữ nhật kia là:

75 x 25 = 1875 m²

Đáp số: 1875m²


một căn vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp 3d rộng tính diện tích s khu vườn cửa đó biết rằng nếu giảm cạnh lâu năm 5m với tăng chiều rộng 5m thì diện tích tăng thêm 225m2


Một căn vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích s khu sân vườn đó. Hiểu được nếu giảm chiều nhiều năm 5m với tăng chiều rộng 5m thì diện tích s giảm 225m2 .

Bạn đang xem: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng

 

trả lời cả giải thuật nha mn

đúng bản thân tick cho


nếu tăng chiều lâu năm 5cm và sút chiều rông đi 5 cm thì diện tích s giảm đi 225 cm2vậy chiều dài thuở đầu là:225:5=45 cmchiều rộng ban đầu là:45:3=15cmS lúc đầu của miếng vườn là:45.15=675 cm2


Một căn vườn hình chữ nhật gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, tính diện tích khu vườn đó. Biết rằng nếu giảm chiều dài đi 5m cùng tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích tăng thêm 225 m2


1 2 3 225m 2 Theo bài bác ra ta bao gồm : diện tích s hình 1 bằng diện tích s hình 3 diện tích tăng thêm đó là diện tích hình 2 ,và bằng 225m 2 chiều rộng vườn là : ( 225 : 5 + 5 ) : 2 = 25 m Chiều dài căn vườn là : 25 x 3 = 75 ( m ) diện tích s khu vườn là : 25 x 75 = 1875 ( m 2 )


ta tất cả hình 5m 5m (1) (3) (2) (2)

theo hình mẫu vẽ ta thấy phần diện tích tăng lên 225 m2 là diện tích hình chữ tuyệt nhất (3) tất cả chiều rộng lớn là 5m với chiều lâu năm là:

225:5=45(m)

chiều rộng miếng đất lúc đầu là

(45+5):2=25(m)

chiều nhiều năm mảnh đất lúc đầu là

25x3=75(m)

diện tích vườn là

75x25=1875(m2)

Đ/S:....


Một vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Hãy tính diện tích s khu v­ườn đó, biết rằng nếu bớt chiều dài 5m cùng tăng chiều rộng 5 m thì diện tích tăng thêm 225 m2.

Xem thêm: Các Bài Hát Trên Itv Hôm Nay, Top 9 Nhac Tren Itv Ngay Hom Nay


Chiều dài vườn hình chữ nhật đó là:

225 : 5 = 45 m

Chiều rộng căn vườn hình chữ nhật thuở đầu là:

( 45 + 5 ) : 2 = 25 m

Chiều dài vườn hình chữ nhật ban đầu là:

25 x 3 = 75 m

Diện tích căn vườn hình chữ nhật kia là:

75 x 25 = 1875 m²

Đáp số: 1875m²


Một vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp 3 lần chiều rộng .Tính diện tích khu vườn cửa đó.Biết rằng nếu bớt chiều nhiều năm đi 5m và tăng chiều rộng lớn thêm 5m thì diện tích tạo thêm 225m vuông?


Gọi độ nhiều năm chiều rộng lớn của căn vườn là x (m)

Vậy độ lâu năm chiều lâu năm của căn vườn là 3x (m)

Bớt chiều dài 5 mét, tăng chiểu rộng lớn 5m thì diện tích tăng 225 m2 nên ta có:

(left(3x-5 ight) imesleft(x+5 ight)=3x imes x+225)

(x=25)

Vậy chiều dài khu vườn là: 25x3=75 (m)

Diện tích căn vườn là: 25x75=1875 (m2)

Đáp số: 1875 m2


Một khu vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng, tính diện tích s khu vườn đó. Biết rằng nếu bớt chiều lâu năm đi 5m cùng tăng chiều rộng lớn thêm 5m thì diện tích tăng thêm 225 m2. ( Ghi cả biện pháp giải )


day la bai toan hieu -ty ma ty la 3/1 hieu giua chieu dai va chieu ronh=g la;

(225 - 25) : 5 = 20

giai bai toan hieu - ty ta co; dai = 60 rong = 20

S= 20X60 = 1200m2

ds: 1200m2


một khu vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp 3 lần chiều rộng lớn . Biết nếu sút chiều lâu năm đi 5m cùng tăng chiều rộng lớn lên 5m thì diện tích s mảnh vườn tăng thêm 225 m2 . Diện tích s khu vườn cửa hình chữ nhật kia là


goi chieu rong ban dau la x =) chieu dai 3x

dien tich ban dau la 3x^2

ta co: (3x-5)*(x+5)=3x^2 +225

(=) 3x^2+15x -5x -25=3x^2 +225

(=)10x=200

(=)x=20

=)dien tich quần thể dat la:3*20*20=1200 


Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, tính diện tích khu vườn đó. Hiểu được nếu giảm chiều nhiều năm đi 5m cùng tăng chiều rộng lớn thêm 5m thì diện tích tăng thêm 225 m2.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Bó Tay Tiếng Anh Là Gì ? Bó Tay In English

giải cả bài bác giải giùm!!XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!!


Nếu cắt ghép như hình vẽ, ta thấy diện tích hình chữ nhật MNPQ chính bằng 225 m2 (Ghép hình I trùng hình II).