CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC

     

Toán tiểu học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác

Nhờ đó, đã biết cách vận dụng vào bài xích tập tốt hơn, để càng ngày học giỏi môn Toán. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới trên đây của thuocmaxman.vn:


Tổng hợp cách làm tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân cùng với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT tìm kiếm cạnh bằng phương pháp lấy DT phân tách cạnh đang biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ nhiều năm một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta lấy chu vi hình vuông vắn chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ nhiều năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Mở rộng: nếu như biết diện tích s hình vuông, ta có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta lấy tổng nhì cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ lâu năm cạnh hình thoi nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta đem tích độ lâu năm hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ dài 3 cạnh tam giác cộng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta search cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cảnh Mùa Xuân Lớp 5,6 Ngắn Gọn, Có Dàn Ý, Please Wait


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp ta biết diện tích s hình tam giác, ta rất có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thang và độ dài 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta đem tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi đem phân chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như biết diện tích s hình thang, ta rất có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tròn, ta có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy buôn bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta đem cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta đem chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với mặt đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì con đường sinh gồm chiều dài từ mép của vòng tròn mang lại đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị xấp xỉ là 3,14r: chào bán kính mặt dưới hình nón và bằng 2 lần bán kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung quanh hình nón cộng với diện tích dưới đáy hình nón. Vị diện tích mặt dưới là hình tròn nên áp dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: cung cấp kính hình tròn đáy.

Xem thêm: Đáp Án Mã Đề 118 Môn Toán Thpt Quốc Gia, Đề Thi Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt 2021, Mã Đề 118

h: là đường cao hạ tự đỉnh xuống trọng điểm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: bán kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhì đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tiểu Ngọc
tải về
620
Lượt tải: 13.171 Lượt xem: 557.645 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết thuocmaxman.vn về

Link tải về chính thức:

Toán tiểu học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng thuocmaxman.vn Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA