Ngữ Văn 6 Danh Từ

     

Danh trường đoản cú là đa số từ chỉ người, vật, hiện nay tượng, khái niệm… trong cuộc sống, chúng ta cũng thực hiện rất nhieuf danh từ khi giao tiếp. thuocmaxman.vn xin cầm tắt những kiến thức trọng trung ương và gợi ý soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời chúng ta cùng tham khảo.


*

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Đặc điểm của danh từ

1.1. Hãy xác định danh tự trong cụm danh tự in đậm dưới đây:Vua không nên ban mang đến làng ấy cha thúng gạo nếp với bố con trâu đực, ra lệnh cần nuôi làm sao choba nhỏ trâu ấyđẻ thành chín nhỏ ... (Em bé thông minh)Trả lời:

Danh từ bỏ trong nhiều từ in đậm là: nhỏ trâu.1.2.

Bạn đang xem: Ngữ văn 6 danh từXem thêm: Tìm Bài Thơ Trời Mưa Thì Mặc Trời Mưa Thì Mặc Trời Mưa, Trời Mưa Thì Mặc Trời Mưa

Xung quanh danh trường đoản cú trong nhiều danh từ bỏ nói trên bao gồm từ nào?Trả lời:

Xung xung quanh từ “con trâu” bao gồm từ “ba” cùng “ấy”.1.3. Tìm những danh từ khác trong câu đang dẫn.Trả lời:

Danh từ bỏ chỉ người: vuaDanh trường đoản cú chỉ vật: làng, thúng, gạo nếp, trâu, con

1.4. Danh từ biểu hiện những gì?Trả lời:Danh trường đoản cú là mọi từ chỉ người, vật, hiện tại tượng…1.5 Đặc câu cùng với danh từ mới tìm đượcTrả lời:

Nhà vua đã kén rể mang đến công chúa Mị NươngLàng tôi nằm tại ven sông.Con trâu đã nhởn dơ gặm cỏ trên triền đê.

Xem thêm: Đề Thi Hsg Cấp Huyện Toán 9 + Đáp Án + Huyện Kim Thành Hd Đề Số 9

2. Danh trường đoản cú chỉ đơn vị và danh trường đoản cú chỉ sự vật

2.1. Nghĩa của những từ in đậm dưới đây có gì khác những danh tự đứng sau:

bacontrâumộtviênquanbathúnggạosáutạthóc

Trả lời:Các danh từ lép vế nhằm nắm rõ nghĩa cho các danh từ được in đậm.2.2. Hãy thay các từin đậmtrong lấy ví dụ như trên bằng các từ khác tương tự, rồi thừa nhận xét về chân thành và ý nghĩa tính đếm, đo lường của những cụm danh từ. Trường vừa lòng nào ý nghĩa tính đếm, giám sát và đo lường thay đổi, trường phù hợp nào không?Trả lời:

Thaycon= chú, thayviên=ông, ta có: bố chú trâu, một ông quanthì ý nghĩa về số lượng không vậy đổi.Thaythúng=bồ, tạ = yến, ta có:ba người yêu gạo sáu yến thócthì ý nghĩa về số lượng thay đổi.Các danh trường đoản cú kiểucon,viên,chú,ông- ko làm đổi khác ý nghĩa về tính chất đếm, thống kê giám sát của cụm danh từ bỏ - được điện thoại tư vấn là danh tự chỉ đơn vị tự nhiên.Các danh từ kiểuthúng,bơ,tạ,yến- bao gồm làm chuyển đổi ý nghĩa về tính đếm, giám sát - được điện thoại tư vấn là danh trường đoản cú chỉ đơn vị chức năng quy ước.

3.Tóm tắt nội dung bài xích Danh từ

Danh tự là những từ chỉ người, vật, hiện nay tượng, khái niệm…Danh từ rất có thể kết phù hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, ấy, đó… nghỉ ngơi phía sau và một vài từ ngữ khác nhằm lập thành cụm danh từ.Chức vụ điển hình trong câu của danh trường đoản cú là chủ ngữ. Khi làm vị ngữ, danh từ cần phải có từ là đứng trước.Danh trường đoản cú được tạo thành hai loại béo là danh trường đoản cú chỉ đơn vị chức năng hoặc danh từ bỏ chỉ sự vật.Dan tự chỉ đơn vị gồm nhị nhóm:Danh tự chỉ đối kháng vị thoải mái và tự nhiên (loại từ)Danh trường đoản cú chỉ đơn vị chức năng quy ước. Cụ thể là:Danh tự chỉ đơn vị chính xácDanh từ bỏ chỉ đơn vị ước chừng