Nhà Nước Đại Diện Cho Giai Cấp Nào

     

Câu hỏi :

Pháp khí cụ do đơn vị nước, thay mặt cho thống trị cầm quyền ban hành và đảm bảo an toàn thực hiện nay là thể hiện bản chất nào của pháp luật?


*