NHẬN BIẾT CAO VÀ NA2O

     
*

bằng phương pháp hóa học, phân biệt từng chất trong mỗi dãy chất sau:

a, hai chất khí không màu là CO2 với O2

b, hai hóa học rắn CaO và MgO

c, hai hóa học rắn màu trắng là CaO và P2O5


*

a) sử dụng quỳ tím ẩm

- Hóa đỏ: CO2

- Không đổi màu: Oxi

b) Đổ nước rồi khuấy đều

- Tan gần như hết: CaO

- ko tan: MgO

c) sử dụng quỳ tím ẩm

- Hóa đỏ: P2O5

- Hóa xanh: CaO


*

bằng cách thức hóa học, nhận thấy từng chất trong những dãy chất sau: a, hai hóa học khí không màu là CO2 với O2Trích mỗi lọ 1 ít làm mẫu thửCho 2 chủng loại thử bên trên qua dung dịch Ca(OH)2+ chủng loại thử nào phản nghịch ứng xuất hiện kết tủa white : CO2CO2+ Ca(OH)2 ------> CaCO3 + H2O+ mẫu thử còn lại không phản ứng là O2 b, hai hóa học rắn CaO với MgOTrích từng lọ 1 ít làm mẫu thửCho 2 mẫu thử bên trên vào nước+ chủng loại thử nào tan trong nước, bội nghịch ứng tỏa những nhiệt là CaOCaO + H2O ------> Ca(OH)2+ Mẫu còn lại không tung trong...

Bạn đang xem: Nhận biết cao và na2o


bằng phương pháp hóa học, nhận ra từng chất trong những dãy chất sau:

a, hai chất khí ko màu là CO2 cùng O2

Trích mỗi lọ 1 ít làm mẫu thử

Cho 2 chủng loại thử bên trên qua hỗn hợp Ca(OH)2

+ chủng loại thử nào phản bội ứng xuất hiện thêm kết tủa white : CO2

CO2+ Ca(OH)2 ------> CaCO3 + H2O

+ mẫu thử sót lại không bội nghịch ứng là O2

b, hai hóa học rắn CaO cùng MgO

Trích mỗi lọ 1 không nhiều làm chủng loại thử

Cho 2 chủng loại thử trên vào nước

+ mẫu mã thử làm sao tan vào nước, phản bội ứng tỏa những nhiệt là CaO

CaO + H2O ------> Ca(OH)2

+ Mẫu còn lại không rã trong nước là MgO

c, hai hóa học rắn white color là CaO với P2O5

Trích mỗi lọ 1 ít làm chủng loại thử

Cho 2 mẫu mã thử trên vào nước, nhận được 2 dung dịch

CaO + H2O ------> Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O -------> 2H3PO4

Cho quỳ tím vào 2 hỗn hợp của 2 chủng loại thử trên

+ mẫu mã nào có tác dụng quỳ hóa đỏ là P2O5

+ mẫu nào làm cho quỳ hóa xanh là CaO


Đúng 2
Bình luận (0)

Bằng phương thức hóa học hoàn toàn có thể nhận biết được từng chất trong những dãy chất sau:

a. Hai chất rắn màu trắng là CaO với Na2O

b. Hai hóa học khí ko màu là CO2 và O2

c. Hai hóa học rắn màu trắng là CaO và CaCO3

d. Hai chất rắn màu trắng là CaO cùng MgO

e. Gồm 3 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cu.


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

a) cho chức năng với khí co2 

b)cho chức năng với ca(oh)2

c) cho tác dụng với nước

d)cho tính năng với co2

e)cho tính năng với HCl


Đúng 0

Bình luận (0)

 Bằng cách thức hóa học nào có thể nhận biết từng chất trong những chất sau đây:

a. Hai hóa học rắn color trắng: CaO và P2O5

b. Hai chất khí ko màu: CO2 và O2

c. MgO, CaO, P2O5 phần đông là hồ hết chất bột màu sắc trắng.


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcBài 1. Tính chất hóa học của oxit. Bao hàm về sự...
1
1
GửiHủy
 Bằng cách thức hóa học tập nào hoàn toàn có thể nhận biết từng chất trong những chất sau đây:a. Hai chất rắn màu trắng: CaO và P2O5 a) chan nước vào hai ống nghiệm tất cả chứa CaO cùng P2O5. Tiếp đến cho quỳ tím vào mỗi dung dịch:- hỗn hợp nào làm chuyển màu sắc quỳ tím thành xanh là hỗn hợp bazơ, chất ban đầu là CaO.- dung dịch nào làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ là hỗn hợp axit, chất ban đầu là P2O5CaO + H2O → Ca(OH)2P2O5 + 3H2O → 2H3PO4b. Hai hóa học khí không màu: CO2 và O2 Dẫn thứu tự từng khí vào dung dịch nước vôi...
Đọc tiếp

 Bằng phương pháp hóa học tập nào có thể nhận biết từng chất trong mỗi chất sau đây:

a. Hai chất rắn màu sắc trắng: CaO và P2O5 

a) cho nước vào nhị ống nghiệm tất cả chứa CaO và P2O5. Tiếp nối cho quỳ tím vào từng dung dịch:

- dung dịch nào làm chuyển màu quỳ tím thành xanh là hỗn hợp bazơ, chất lúc đầu là CaO.

- hỗn hợp nào làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ là dung dịch axit, chất ban đầu là P2O5

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b. Hai hóa học khí ko màu: CO2 và O2 

 Dẫn thứu tự từng khí vào dung dịch nước vôi trong, nếu có kết tủa xuất hiện thì khí đem vào là CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì khí đem vào là khí O2. Để xác định là khí O2 ta sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ rực rỡ tỏa nắng trong khí oxi.

c. MgO, CaO, P2O5 đều là gần như chất bột màu sắc trắng.

Ta nhỏ dại nước kế tiếp nhúm quỳ tím

- chất tan làm quỳ đưa đỏ là P2O5

- chất tan làm quỳ gửi xanh là CaO

- hóa học ko rã là MgO

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


Đúng 1
Bình luận (0)

- Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương thức hóa học a) Hai hóa học rắn white color là CaO cùng P2O5

b) Hai hóa học khí ko màu là SO2 với O2


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

a)

Trích mẫu thử

Cho giấy quỳ tím ẩm vào : 

- mẫu thử làm giấy quỳ tím hóa đỏ là $P_2O_5$$P_2O_5 + 3H_2O o 2H_3PO_4$

- chủng loại thử làm giấy quỳ tím hóa xanh là $CaO$

$CaO + H_2O o Ca(OH)_2$

b)

Trích mẫu thử

Sục mẫu mã thử vào nước vôi trong

- mẫu mã thử sinh sản kết tủa white là $SO_2$- mẫu mã thử không hiện tượng lạ là $O_2$


Đúng 1

Bình luận (0)

. Bằng cách thức hóa học nào hoàn toàn có thể nhận biết được từng chất trong những dãy chất sau ?

a) Hai chất rắn white color là CaO cùng Na2O.

b) Hai chất khí không màu là CO2 cùng O2.

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa họcBài 10. Một số trong những muối quan trọng
3
0
GửiHủy
a) bỏ vô H2O để chế tạo ra dung dịch Ca(OH)2 và NaOH. Tiếp đến dẫn khí CO2 qua từng dd. Cái nào có xuất hiện kết tủa trắng (CaCO3) là Ca(OH)2 Tức chất trước chính là CaO. Chất còn lại là Na2O. B) Dẫn mỗi hóa học qua nước vôi vào (Ca(OH)2). Ở hóa học nào có mở ra kết tủa white là CO2. Chất còn sót lại là O2
Đọc tiếp

a) cho vào H2O để chế tạo dung dịch Ca(OH)2 cùng NaOH. Tiếp nối dẫn khí CO2 qua từng dd. Loại nào có xuất hiện thêm kết tủa white (CaCO3) là Ca(OH)2 Tức hóa học trước sẽ là CaO. Chất còn sót lại là Na2O.

b) Dẫn mỗi hóa học qua nước vôi vào (Ca(OH)2). Ở chất nào có mở ra kết tủa white là CO2. Chất còn sót lại là O2


Đúng 0

Bình luận (0)
a) bỏ vào H2O để tạo nên dd Ca(OH)2 và NaOH. Tiếp đến dẫn khí CO2 qua từng dd. Cái nào có xuất hiện kết tủa trắng (CaCO3) là Ca(OH)2. Tức chất trước đó là CaO. Chất còn lại là Na2O. CaO+H2O -> Ca(OH)2 Na2O+H2O -> 2NaOH Ca(OH)2+CO2 -> CaCO3+H2O b) Dẫn mỗi chất qua nước vôi trong (Ca(OH)2). Ở hóa học nào có xuất hiện thêm kết tủa trắng là CO2. Chất còn lại là O2. Ca(OH)2+CO2 -> CaCO3+H2O
Đọc tiếp

a) bỏ vô H2O để chế tạo ra dd Ca(OH)2 cùng NaOH. Tiếp đến dẫn khí CO2 qua từng dd. Loại nào có xuất hiện kết tủa trắng (CaCO3) là Ca(OH)2. Tức chất trước đó là CaO. Chất sót lại là Na2O. CaO+H2O -> Ca(OH)2 Na2O+H2O -> 2NaOH Ca(OH)2+CO2 -> CaCO3+H2O b) Dẫn mỗi chất qua nước vôi trong (Ca(OH)2). Ở hóa học nào có xuất hiện kết tủa white là CO2. Chất sót lại là O2. Ca(OH)2+CO2 -> CaCO3+H2O


Đúng 0

Bình luận (0)
Lấy mỗi chất cho vô mỗi ly đựng nước, khuấy cho đến khi chất bỏ vô không rã nữa, tiếp đến lọc nhằm thu đem hai dung dịch. Dẫn khí CO2 vào mỗi dung dịch:Nếu ở dung dịch nào lộ diện kết tủa (làm hỗn hợp hóa đục) thì chính là dung dịch Ca(OH)2, suy ra cho vô cốc ban đầu là CaO, còn nếu như không thấy kết tủa xuất hiện thêm chất bỏ vào cốc ban sơ là Na2O.Các phương trình hóa học vẫn xảy ra:Na2O + H2O → 2NaOHCaO + H2O → Ca(OH)22NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 (tan trong nước)Ca(OH)2 + CO2 → H2O + CaCO3 (kết tủa khô...

Xem thêm: Thanh Minh 2021 Vào Ngày 4 Tháng 4 Năm 2021 Là Ngày Bao Nhiêu?


Đọc tiếp

Lấy mỗi chất cho vô mỗi ly đựng nước, khuấy cho đến khi chất cho vô không tan nữa, kế tiếp lọc nhằm thu đem hai dung dịch. Dẫn khí CO2 vào từng dung dịch:

Nếu ở dung dịch nào lộ diện kết tủa (làm dung dịch hóa đục) thì chính là dung dịch Ca(OH)2, suy ra cho vào cốc ban sơ là CaO, còn nếu không thấy kết tủa lộ diện chất bỏ vào cốc ban đầu là Na2O.

Các phương trình hóa học đang xảy ra:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 (tan vào nước)

Ca(OH)2 + CO2 → H2O + CaCO3 (kết tủa không tan vào nước)

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Nêu cách nhận biết từng chất trong những nhóm hóa học sau bằng phương pháp hóa hoc.:

a/Hai chất rắn white color là CaO với P2O5

b/Hai hóa học khí không màu là SO2 và O2


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy
a. Trích mẫu thử, đánh số thứ tựSử dụng quỳ tím độ ẩm để thừa nhận biết- Quỳ hoá đỏ là (P_2O_5)(P_2O_5+3H_2O ightarrow2H_3PO_4)- Quỳ hoá xanh là CaO(CaO+H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2)b. Trích mẫu mã thử, khắc số thứ tựDẫn khí qua dung dịch (Br_2)- Dung dịch (Br_2) mất color là (SO_2)(SO_2+Br_2+2H_2O ightarrow2HBr+H_2SO_4)- không tồn tại hiện tượng là (O_2)
Đọc tiếp

a. Trích mẫu mã thử, viết số thứ tự

Sử dụng quỳ tím ẩm để thừa nhận biết

- Quỳ hoá đỏ là (P_2O_5)

(P_2O_5+3H_2O ightarrow2H_3PO_4)

- Quỳ hoá xanh là CaO

(CaO+H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2)

b. Trích chủng loại thử, đặt số thứ tự

Dẫn khí qua dung dịch (Br_2)

- Dung dịch (Br_2) mất color là (SO_2)

(SO_2+Br_2+2H_2O ightarrow2HBr+H_2SO_4)

- không tồn tại hiện tượng là (O_2)


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Bằng phương thức hóa học tập hãy nhận ra từng chất trong mỗi dãy chất sau đây (giúp mik với)a) 2 hóa học khí không màu CO2 và O2 b) 2 chất khí ko màu SO2 và O2c) 2 hóa học khí không màu co và CO2 d) 2 chất khí không màu H2 và SO2e) 2 hóa học khí không màu O2 và N2 e) 3 chất khí không màu CO2, H2 và N2
Đọc tiếp

Bằng phương pháp hóa học tập hãy nhận biết từng chất trong những dãy chất tiếp sau đây (giúp mik với)

a) 2 chất khí ko màu CO2 và O2 b) 2 chất khí ko màu SO2 và O2

c) 2 chất khí không màu co và CO2 d) 2 chất khí không màu H2 và SO2

e) 2 chất khí ko màu O2 và N2 e) 3 chất khí ko màu CO2, H2 và N2


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
2
0
GửiHủy
Trích mẫu mã thửa) mang lại mẫu demo vào nước vôi trong- mẫu mã thử có tác dụng vẩn đục là $CO_2$$CO_2 + Ca(OH)_2 o CaCO_3 + H_2O$- mẫu mã thử không hiện tượng là $O_2$b) Cho mẫu thử vào nước vôi trong- chủng loại thử làm cho vẩn đục là $SO_2$$SO_2 + Ca(OH)_2 o CaSO_3 + H_2O$- chủng loại thử không hiện tượng kỳ lạ là $O_2$c) Cho mẫu thử vào nước vôi trong- chủng loại thử có tác dụng vẩn đục là $CO_2$$CO_2 + Ca(OH)_2 o CaCO_3 + H_2O$- mẫu mã thử không hiện tượng lạ là $CO$
Đọc tiếp

Trích mẫu thử

a) mang đến mẫu thử vào nước vôi trong

- chủng loại thử có tác dụng vẩn đục là $CO_2$$CO_2 + Ca(OH)_2 o CaCO_3 + H_2O$

- mẫu mã thử không hiện tượng lạ là $O_2$

b) 

Cho mẫu mã thử vào nước vôi trong

- mẫu thử làm cho vẩn đục là $SO_2$$SO_2 + Ca(OH)_2 o CaSO_3 + H_2O$

- mẫu mã thử không hiện tượng là $O_2$

c) 

Cho mẫu thử vào nước vôi trong

- mẫu mã thử làm vẩn đục là $CO_2$$CO_2 + Ca(OH)_2 o CaCO_3 + H_2O$

- mẫu mã thử không hiện tượng là $CO$


Đúng 3

Bình luận (0)
d)Cho chủng loại thử vào nước vôi trong- mẫu thử làm vẩn đục là $SO_2$$SO_2 + Ca(OH)_2 o CaSO_3 + H_2O$- chủng loại thử không hiện tượng là $H_2$e) Cho tàn đóm vào mẫu mã thử- chủng loại thử bùng lửa là $O_2$- mẫu thử không hiện tượng lạ là $N_2$e)Cho chủng loại thử vào nước vôi trong- mẫu thử làm vẩn đục là $CO_2$$CO_2 + Ca(OH)_2 o CaCO_3 + H_2O$- mẫu mã thử không hiện tượng lạ là $H_2,N_2$Đốt mẫu thử còn : - chủng loại thử cháy ngọn lửa màu xanh lá cây nhạt là $H_2$- chủng loại thử không hiện tượng lạ là $N_2$
Đọc tiếp

d)

Cho chủng loại thử vào nước vôi trong

- mẫu mã thử làm vẩn đục là $SO_2$$SO_2 + Ca(OH)_2 o CaSO_3 + H_2O$

- mẫu thử không hiện tượng là $H_2$

e) 

Cho tàn đóm vào mẫu thử

- mẫu mã thử bùng lửa là $O_2$

- mẫu mã thử không hiện tượng kỳ lạ là $N_2$

e)

Cho mẫu mã thử vào nước vôi trong

- mẫu thử có tác dụng vẩn đục là $CO_2$$CO_2 + Ca(OH)_2 o CaCO_3 + H_2O$

- chủng loại thử không hiện tượng lạ là $H_2,N_2$

Đốt mẫu mã thử còn : 

- mẫu mã thử cháy ngọn lửa màu xanh nhạt là $H_2$

- mẫu thử không hiện tượng kỳ lạ là $N_2$


Đúng 2

Bình luận (0)
Câu 1: Bằng cách thức hóa học hãy nhận ra từng chất trong mỗi dãy hóa học sau đâya) 2 chất rắn white color CaO và Na2O b) 2 chất rắn white color MgO cùng CaOc) 2 hóa học rắn màu trắng CaO và CaCO3 d) 2 chất rắn màu trắng CaO cùng P2O5Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận ra từng chất trong những dãy hóa học sau đâya) 2 hóa học khí không màu CO2 và O2 b) 2 chất khí không màu SO2 và O2c) 2 chất kh...
Đọc tiếp

Câu 1: Bằng phương pháp hóa học tập hãy nhận ra từng chất trong mỗi dãy chất sau đây

a) 2 chất rắn màu trắng CaO với Na2O b) 2 hóa học rắn white color MgO với CaO

c) 2 chất rắn màu trắng CaO cùng CaCO3 d) 2 chất rắn white color CaO cùng P2O5

Câu 2: Bằng phương thức hóa học hãy nhận biết từng chất trong những dãy chất sau đây

a) 2 hóa học khí ko màu CO2 và O2 b) 2 hóa học khí không màu SO2 và O2

c) 2 chất khí không màu co và CO2 d) 2 chất khí không màu H2 và SO2

e) 2 chất khí ko màu O2 và N2 e) 3 hóa học khí không màu CO2, H2 và N2

Câu 3: Nhận biết những dung dịch sau bằng phương pháp hóa học

a) HCl cùng H2SO4 b) NaCl và K2SO4

c) Na2SO4 và H2SO4 d) KNO3 và KCl

Câu 4: nhận thấy các dung dịch sau bằng cách thức hóa học

a) K2SO4 và Fe2(SO4)3 b) Na2SO4 và CuSO4

c) NaCl với BaCl2 d) Na2SO4 và Na2CO3


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
6
0
GửiHủy
Câu 1: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận ra từng chất trong mỗi dãy chất sau đâya) 2 chất rắn màu trắng CaO và Na2O ----- trộn nước vào, cả hai đều tan chế tạo thành các dung dịch.PTHH: CaO + H2O -> Ca(OH)2Na2O + H2O -> 2 NaOH- Dẫn khí CO2 vào 2 dung dịch trên, quan cạnh bên thấy:+ có kết tủa trắng CaCO3 -> dd Ca(OH)2 => phân biệt CaO+ không tồn tại kết tủa white => dd NaOH => Na2O 
Đọc tiếp

Câu 1: Bằng cách thức hóa học hãy nhận thấy từng chất trong mỗi dãy hóa học sau đây

a) 2 chất rắn white color CaO với Na2O

----

- chan nước vào, cả hai đều tan tạo thành thành các dung dịch.

PTHH: CaO + H2O -> Ca(OH)2

Na2O + H2O -> 2 NaOH

- Dẫn khí CO2 vào 2 hỗn hợp trên, quan gần kề thấy:

+ gồm kết tủa trắng CaCO3 -> dd Ca(OH)2 => phân biệt CaO

+ không tồn tại kết tủa trắng => dd NaOH => Na2O

 


Đúng 1
Bình luận (0)
Câu 1: b) 2 hóa học rắn white color MgO cùng CaO--- nhỏ tuổi nước vào những chất rắn:+ ko tan -> MgO+ Tan, chế tác thành hỗn hợp => CaOPTHH: CaO + H2O -> Ca(OH)2c) 2 chất rắn white color CaO cùng CaCO3 ------ - trộn nước vào 2 chất rắn, quan tiền sát:+ Tan, sinh sản thành dung dịch -> Ca(OH)2 -> Rắn CaO+ ko tan -> Rắn CaCO3.PTHH: CaO + H2O -> Ca(OH)2 d) 2 chất rắn màu trắng CaO với P2O5 - demo với lượng nhỏ tuổi mỗi chất.- đến nước sau đó cho thêm quỳ tím, quan ngay cạnh thấy:+ tan trong nước, tạo ra d...
Đọc tiếp

Câu 1:

 b) 2 chất rắn white color MgO với CaO

--

- nhỏ tuổi nước vào các chất rắn:

+ ko tan -> MgO

+ Tan, tạo thành dung dịch => CaO

PTHH: CaO + H2O -> Ca(OH)2

c) 2 chất rắn màu trắng CaO cùng CaCO3

------

 - chan nước vào 2 hóa học rắn, quan lại sát:

+ Tan, sản xuất thành hỗn hợp -> Ca(OH)2 -> Rắn CaO

+ không tan -> Rắn CaCO3.

PTHH: CaO + H2O -> Ca(OH)2

d) 2 hóa học rắn white color CaO cùng P2O5 

- demo với lượng nhỏ dại mỗi chất.

- mang lại nước kế tiếp cho thêm quỳ tím, quan sát thấy:

+ chảy trong nước, chế tạo dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh => CaO

+ tung trong nước, chế tác dung dịch làm cho quỳ tím hóa đỏ => P2O5

PTHH: CaO + H2O -> Ca(OH)2

P2O5 +3 H2O -> 2 H3PO4


Đúng 1
Bình luận (0)
Câu 3: Nhận biết các dung dịch sau bằng cách thức hóa học: a) H2SO4 và HCl.----a) - test với lượng bé dại mỗi chất.- nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào những dung dịch phải nhận biết, quan sát:+ bao gồm kết tủa white BaSO4 -> dung dịch H2SO4+ không tồn tại kết tủa => dung dịch HCl.PTHH: BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 (kt trắng) + 2 HCl
Đọc tiếp

Câu 3: Nhận biết những dung dịch sau bằng phương thức hóa học:

a) H2SO4 và HCl.

----

a) - test với lượng nhỏ dại mỗi chất.

- bé dại vài giọt dung dịch BaCl2 vào các dung dịch yêu cầu nhận biết, quan liêu sát:

+ có kết tủa trắng BaSO4 -> dung dịch H2SO4

+ không có kết tủa => dung dịch HCl.

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 8 Môn Toán 8, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 8 Môn Toán

PTHH: BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 (kt trắng) + 2 HCl

 

 


Đúng 1
Bình luận (0)

 Bằng cách thức hóa học, hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm hóa học sau: Hai chất rắn color trắng: BaO với P2O5


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

- Trích mẫu mã thử

- cho lần lượt nước với quỳ tím vào những mẫu thử:

+ nếu như tan và có tác dụng quỳ tím hóa đỏ là P2O5

P2O5 + 3H2O ---> 2H3PO4

+ nếu tan và làm quỳ tím hóa xanh là BaO

BaO + H2O ---> Ba(OH)2


Đúng 1

Bình luận (0)

Bằng cách thức hóa học, hãt nhận biếta) bố chất rắn màu sắc trắng: CaCO3, P2O5, CaOb) dung dịch không màu: HCl, H2SO4, Na2SO4c) cha chất khí không màu: SO2, O2, H2


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy
a. - Trích chủng loại thử:- mang lại lần lượt nước cùng quỳ tím vào những mẫu thử:+ giả dụ tan và làm cho quỳ tím hóa đỏ là P2O5P2O5 + 3H2O ---> 2H3PO4+ nếu tan và làm cho quỳ tím hóa xanh là CaOCaO + H2O ---> Ca(OH)2+ ko tan kaf MgOb. - Trích chủng loại thử:- mang lại quỳ tím vào các mẫu thử:+ giả dụ quỳ tím hóa đỏ là H2SO4+ giả dụ quỳ tím hóa xanh là NaOH+ giả dụ quỳ tím không chuyển màu sắc là NaCl với Na2SO4- cho BaCl2 vào NaCl với Na2SO4+ Nếu gồm kết tủa trắng xuất hiện thêm là Na2SO4Na2SO4+BaCl2−−−>BaSO4↓+2NaClNa2SO4+BaCl2−−−>BaSO4↓+2NaCl+ ko có...
Đọc tiếp

a. - Trích mẫu mã thử:

- cho lần lượt nước và quỳ tím vào những mẫu thử:

+ ví như tan và làm quỳ tím hóa đỏ là P2O5

P2O5 + 3H2O ---> 2H3PO4

+ nếu như tan và làm quỳ tím hóa xanh là CaO

CaO + H2O ---> Ca(OH)2

+ ko tan kaf MgO

b. - Trích mẫu mã thử:

- mang lại quỳ tím vào các mẫu thử:

+ giả dụ quỳ tím hóa đỏ là H2SO4

+ nếu như quỳ tím hóa xanh là NaOH

+ nếu như quỳ tím không đổi màu là NaCl và Na2SO4

- mang đến BaCl2 vào NaCl cùng Na2SO4

+ Nếu có kết tủa trắng xuất hiện là Na2SO4

Na2SO4+BaCl2−−−>BaSO4↓+2NaClNa2SO4+BaCl2−−−>BaSO4↓+2NaCl

+ không có phản ứng là NaCl

THAM KHẢO


Đúng 1

Bình luận (1)