Ôn tập so sánh hai phân số

     

Bạn chưa làm bài bác này

Bài tập với những dạng bài tại mức cơ phiên bản để chúng ta làm quen với hiểu được ngôn từ này.

Bạn đang xem: ôn tập so sánh hai phân số

Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bài tập trung bình

Chưa làm cho bài

Bạn không làm bài xích này

Bài tập với khoảng độ cực nhọc vừa phải giúp bạn thuần thục hơn về nội dung này.

Thưởng buổi tối đa : 5 hạt dẻ

Bài tập cải thiện

Chưa có tác dụng bài

Bạn chưa làm bài này

Dạng bài bác tập nâng cấp với độ nặng nề cao nhất, giúp bạn hiểu sâu rộng và tứ duy không ngừng mở rộng hơn.

Thưởng về tối đa : 7 hạt dẻ


Lý thuyết Ôn tập đối chiếu hai phân số


1. đối chiếu phân số cùng chủng loại số

Trong nhị phân số cùng chủng loại số: Phân số nào có tử số bé hơn thì bé bỏng hơn. Ví dụ: $frac25$ $frac35$

Phân số nào có tử số lớn hơn thế thì lớn hơn. Ví dụ: $frac23$> $frac13$

trường hợp tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Ví dụ: $frac25$= $frac25$

2. đối chiếu phân số cùng tử số

Trong nhị phân số thuộc tử số:+ Phân số nào bao gồm mẫu số bé thêm hơn thì lớn hơn. Ví dụ: $frac25$> $frac26$

+Phân số nào bao gồm mẫu số to hơn thì nhỏ bé hơn. Ví dụ: $frac58$$frac53$

+Nếu mẫu mã số cân nhau thì nhì phân số đó bằng nhau. Ví dụ: $frac79$= $frac79$

3. So sánh phân số khác mẫu mã số

Cách 1. Quy đồng mẫu số nhì phân số rồi so sánh các tử số của chúng.

- bước 1: Quy đồng chủng loại số của nhì phân số (đưa những phân số về cùng chủng loại số)

- cách 2: đối chiếu tử số của hai phân số cùng mẫu số đang quy đồng.

Trong nhị phân số tất cả cùng mẫu mã số:

+phân số nào tất cả tử số nhỏ hơn thì nhỏ tuổi hơn. + phân số nào bao gồm tử số lớn hơn vậy thì lớn hơn.

Ví dụ 1: so sánh hai phân số $frac25$ cùng $frac47$.- bước 1: Quy đồng mẫu mã số hai phân số trên:Ta thấy 35 chia hết cho tất cả 5 với 7, bắt buộc ta chọn MSC là 3535 : 5 = 7, nhân cả tử số và mẫu số của $frac25$ với 7:$frac25 = frac2 imes75 imes7 = frac1435 $35 : 7 = 5, nhân cả tử số và mẫu mã số của $frac47$ cùng với 5:

$frac47 = frac4 imes57 imes5 = frac2035 $

- cách 2: so sánh hai phân số cùng mẫu số vẫn quy đồng.Vì 14 $frac1435$$frac2035$ Vậy $frac25$ $frac47$.

Cách 2. Quy đồng tử số nhì phân số rồi so sánh những mẫu số của chúng.

- cách 1: Quy tiểu đồng số(đưa về cùng tử số)+ mang tử số và mẫu mã số của phân số đầu tiên nhân tử số của phân số trang bị hai.

+ mang tử số và mẫu số của phân số vật dụng hai nhân tử số của phân số đồ vật nhất.

- bước 2: so sánh mẫu số của hai phân số sẽ quy đồng Trong nhì phân số bao gồm cùng tử số: + phân số nào có mẫu số nhỏ tuổi hơn thì lớn hơn + phân số nào gồm mẫu số to hơn thì nhỏ tuổi hơn

Ví dụ 2: đối chiếu hai phân số $frac12$ với $frac23$.- lấy tử số và mẫu số của phân số $frac12$ nhân tử số của phân số vật dụng hai:$frac12 = frac1 imes22 imes2 = frac24 $- đem tử số và chủng loại số của phân số $frac23$nhân tử số của phân số trang bị nhất:$frac23 = frac2 imes13 imes1 = frac23 $- so sánh hai phân số vẫn quy đồng:Vì 4 > 3 yêu cầu $frac24$ $frac23$ Vậy: $frac12$ $frac23$

Một số cách so sánh khác.

Để so sánh hai phân số bên cạnh cách quy đồng mẫu mã số hoặc tử số, trong một số trường hợp thay thể, tùy theo điểm sáng của các phân số, ta còn hoàn toàn có thể so sánh bằng một số phương thức đặc biệt khác, rất có thể tham khảo các cách đối chiếu sau đây:

Cách 3.

Xem thêm: Anh Sui Nói Với Chị Sui Cũng Đang Nói Với Chị Sui ️, Anh Sui Cũng Đang Nói Với Chị Sui ️

Chọn tiên phong hàng đầu làm trung gian để so sánh.

- Phân số nào gồm tử số bé dại hơn chủng loại số thì phân số đó nhỏ tuổi hơn 1.vd: $frac35$ - Phân số nào bao gồm tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.vd: $frac53$ > 1 (vì 5 > 3)- Phân số nào bao gồm tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.vd: $frac55$ = 1 (vì tử số = mẫu số = 5)• bao giờ thì sử dụng phương thức dùng tiên phong hàng đầu làm trung gian ?Ta sử dụng cách thức dùng tiên phong hàng đầu làm trung gian khi nhận ra một phân số gồm tử số to hơn mẫu số cùng phân số kia có tử số nhỏ hơn mẫu số.

Cách 4: chọn 1 phân số làm cho trung gian để so sánh.

- Phân số trung gian hoàn toàn có thể là sự kết hợp giữa tử số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số trang bị hai (hoặc ngược lại).- Sau đó, đối chiếu hai phân số thuở đầu với cùng một phân số trung gian.Xét ví dụ cụ thể sau đây:Ví dụ : So sánh nhị phân số $frac2734$ và $frac2931$.- Phân số trung gian là: $frac2731$

- Ta thấy: $frac2734$$frac2731$ ; $frac2931$> $frac2731$

Nên: $frac2734$$frac2731$$frac2931$

Vậy: $frac2734$$frac2931$

• bao giờ thì sử dụng cách thức dùng một phân số làm cho trung gian ?Ta sử dụng phương thức dùng một phân số làm cho trung gian để so sánh hai phân số trong những trường hòa hợp sau:- nhận thấy tử số của phân số đồ vật nhất nhỏ nhiều hơn tử số của phân số sản phẩm công nghệ hai và chủng loại số của phân số trước tiên lớn hơn mẫu mã số của phân số sản phẩm công nghệ hai.- nhận ra tử số và mẫu mã số của phân số thiết bị nhất bé thêm hơn tử số và mẫu mã số của phân số vật dụng hai cơ mà cả hai phân số đều dao động (gần bằng) với một phân số nào kia thì ta lựa chọn phân số đó làm trung gian.

Cách 5: đối chiếu bằng phần bù

Sử dụng cách so sánh bằng phần bù khi:

- nhận thấy tất cả những phân số đều có mẫu số lớn hơn tử số (phân số bé thêm hơn 1) và hiệu của mẫu số cùng với tử số đều bằng nhau hoặc nhỏ tuổi thì ta tìm kiếm phần bù với 1.

- lưu lại ý: Phần bù với cùng một của phân số là hiệu giữa 1 cùng phân số đó.

- Trong nhì phân số , phân số nào có phần bù lớn hơn thế thì phân số đó nhỏ hơn và ngược lại phân số nào có phần bù nhỏhơn thì phân số đó khủng hơn.

- quá trình tiến hành:

+ bước 1: kiếm tìm phần bù của nhị phân số

+ bước 2: đối chiếu hai phần bù cùng với nhau

+ bước 3: Kết luận

Ví dụ: đối chiếu hai phân số $frac997998$ và $frac998999$.

Phần bù của$frac997998$là: 1 -$frac997998$=$frac1998$

Phần bù của$frac998999$là: 1 -$frac998999$=$frac1999$

Ta thấy$frac1998$>$frac1999$ Vậy$frac997998$ $frac998999$.

Cách 6: đối chiếu bằng phần hơn

Sử dụng cách so sánh bằng phần hơnkhi:

- phân biệt tất cả các phân số đều phải có tử số to hơn mẫu số(phân số lớnhơn 1) cùng hiệu của tửsố với mẫusố đều cân nhau hoặc nhỏ dại thì ta tìm phần hơnvới 1.

- giữ ý: Phần hơnvới 1 của phân số là hiệu giữaphân số đó và 1.

- Trong nhị phân số , phân số nào gồm phần hơnlớn hơn thế thì phân số đó lớnhơn và ngược lại phân số nào gồm phần hơnnhỏhơn thì phân số đó nhỏhơn.

Xem thêm: Đáp Án Toán Thpt Quốc Gia 2021 Mã 118 Môn Toán Năm 2021, Đề Thi Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt 2021, Mã Đề 118

- quá trình tiến hành:

+ bước 1: tra cứu phần hơncủa nhì phân số

+ bước 2: so sánh hai phần hơnvới nhau

+ bước 3: Kết luận

Ví dụ: so sánh hai phân số $frac335333$ với $frac279277$.

Phần hơn của$frac335333$ là:$frac335333$- 1 =$frac2333$

Phần rộng của$frac279277$ là:$frac279277$- 1 =$frac2277$

Ta thấy$frac2333$$frac2277$ Vậy$frac335333$$frac279277$

* Còn không hề ít cách so sánh khác, tùy từng trường vừa lòng để chúng ta sử dụng một cách hợp lý và phải chăng và hiệu quả.