Ôn Tập Toán Lớp 6 Học Kì 1

     

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 trường Vinschool sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều được xem thêm thông tin và biên soạn đáp án bởi thuocmaxman.vn bao hàm tổng hợp những dạng Toán và những dạng bài bác tập dĩ nhiên trong công tác học trong học kì 1 lớp 6 cho các em học viên tham khảo, củng gắng kiến thức, rèn khả năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt hiệu quả cao.

Đề thi 3 bộ sách mới môn Toán new nhất

Đề cương cứng ôn tập học kì 1 Toán 6Đáp án đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 Toán 6

Dạng 1: Tập hợp

Câu 1:

a) A = -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5


b) B = 1; 2; 3; 4; 5; 5; 7; 8

c) C = 5; 6; 7; 8; 9

Câu 2:

a) Liệt kê các phần tử: A = 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29

Chỉ ra tính chất đặc trưng: A = {x là số nguyên tố| x

*
*
*
*

Câu 4:

*
*
*
*

Dạng 3: phân chia hết

Câu 5:

a)

*
phân chia hết cho cả 2 với 5 nên b = 0

*
phân chia hết mang đến 3

Nên tổng các chữ số của số đó phân chia hết cho 3

Nghĩa là 3 + 2 + a + 0 = 5 + a phân tách hết cho 3

a ∈ 1; 4; 7

Vậy những số phải tìm là 3210; 3240; 3270

b)

*
phân chia hết đến 5 phải b = 0 hoặc b = 5

Trường hòa hợp 1: b = 0

*
chia hết mang đến 9 nên tổng những chữ số của số đó phân chia hết mang lại 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 0 = 6 + a phân tách hết đến 9

Vậy a = 3

Trường vừa lòng 2: b = 5

*
phân chia hết mang lại 9 bắt buộc tổng các chữ số của số đó phân tách hết mang đến 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 5 = 11 + a phân chia hết mang đến 9

Vậy a = 7

Vậy các số cần tìm là 2430 với 2475.

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-------------------------------------------------

Nội dung Ôn tập toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm những dạng Toán: Số học cùng hình học tập với nội dung bám đít chương trình học tập là tài liệu cho những thầy cô tìm hiểu thêm ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi giữa với cuối học kì 1 lớp 6. Những em học viên rèn năng lực giải Toán lớp 6, các dạng bài xích tổng quát tháo đến đưa ra tiết.