Passive Infinitive And Gerund Lớp 11

     
BÀI HỌC TIẾNG ANH

Passive & past forms of infinitives và gerunds (dạng thụ động và quá khứ của động từ thêm to với ing)


*

Passive & past forms of infinitives và gerunds

(dạng tiêu cực và vượt khứ của động từ thêm to với ing)

Passive infinitive & gerund

to be + past participle (Ved/V3)

being + past participle (Ved/V3)

They didn’t expect to be invited lớn her birthday party.Bạn vẫn xem: Passive infinitive & gerund lớp 11

(Họ dường như không mong hóng được new tới buổi tiệc sinh nhật của cô ấy ta.)

She likes to be invited khổng lồ parties.

Bạn đang xem: Passive infinitive and gerund lớp 11

(Cô ta thích được mời đi dự tiệc.)

He dislikes being woken up early on Sundays.

(Anh ta ghét bị đánh thức sớm vào từng chúa nhật.)

They’ve mentioned being stolen a big sum of money.

(Họ đã đề cập đến việc bị nạp năng lượng trộm một số trong những tiền lớn.)

Past infinitive & gerund

Khi mong nói đến hành vi trong infinitive cùng gerund đã xảy ra trước hành vi của đụng từ chính.

to have + past participle (Ved/V3)

having + past participle (Ved/V3)

She seems to have told him off.

(Cô ta dường như đã chửi anh ta. – hành động tell off xảy ra trước seem)

They claimed to have gone to lớn the party.

(Họ khẳng định đã mang lại buổi tiệc đó. – hành động đi đến buổi tiệc đã xảy ra trước hành động khẳng định.)

They discussed having had the good offers.

(Họ luận bàn về câu hỏi đã tất cả những ý kiến đề nghị tốt.)

(Hắn đề cập tới việc đã ăn cắp một chiếc xe hơi.

Xem thêm: Các Nước Bắc Âu Gồm Bao Nhiêu Quốc Gia, Những Điểm Hấp Dẫn Của Từng Quốc Gia

)

Past – passive infinitive & gerund

to + have been + past participle (Ved/V3)

having been + past participle (Ved/V3)

She seems to have been told off.

(Cô ta trong khi đã bị chửi.)

They expected to have been invited khổng lồ the party.

(họ ước ao đã được mời tới buổi tiệc đó.)

They discussed having been stolen money.

(Họ đã đàm luận về việc đã bị lấy cắp tiền.)

She is talking about having been offered a good job.

(Cô ta đang nói đến việc đang được ý kiến đề nghị một quá trình tốt.)

————————————–

Exercises of Passive and past forms of infinitives và gerunds

Complete the sentences, using an appropriate verb size for each verb in parentheses.

I don’t enjoy (laugh) being laughed at by other people.It is easy (fool) to be fooled by his lies.She almost had a oto crash last night. She barely avoided (hit) by another speeding car.If you know the truth, I want (tell) about it immediately.When my sister wrote a check for 200 dollars, her ngân hàng account was empty. Now she extremely worried about (write) the check.What’s the difference between ‘see’ và ‘look’?

I don’t recall ever (ask) the question before.

Xem thêm: Từ Điển Thành Ngữ Việt Nam, Tục Ngữ: Kiến Đen Tha Trứng Lên Cao

I’m working in a foreign country, và I’m very pleased (give) the job to lớn learn more about its culture.All of us usually want (love) , và (need) by other people.He stole his mom’s money yesterday. He feels guilty about (steal) the money.Celebrities don’t lượt thích to have their pictures taken. They avoid (photograph) .This mail needs (send) immediately. Will you send it for me?I thought she was sick, but I ‘m wrong because she seems (recover) very quickly.

Link coi đáp án bài xích tập Passive and past forms of infinitives and gerunds

Các bạn cũng có thể truy cập website trung tâm gia sư vina nhằm tìm hoặc đăng ký làm gia sư, cũng giống như xem những bài học tập và tải về tài liệu