Phép nhân phân số lớp 6

     

Học sinh biết và áp dụng được nguyên tắc nhân và chia phân số. Học viên biết các đặc điểm cơ bản của phép nhân phân số và biết vận dụng các đặc thù đó


*
Xem clip bài giảng này ngơi nghỉ đây!

1. Nguyên tắc nhân phân số

- mong muốn nhân nhị phân số, ta nhân các tử cùng với nhau cùng nhân những mẫu cùng với nhau.

Bạn đang xem: Phép nhân phân số lớp 6

$dfracab.dfraccd=dfraca.cb.d$

- mong nhân một vài nguyên với cùng một phân số (hoặc một phân số với một vài nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

$adfracbc=dfraca.bc.$

Ví dụ:

$dfrac35.dfrac-47=dfrac3.(-4)5.7=dfrac-1235$

$23.dfrac25=dfrac23.25=dfrac465$

2. Các đặc thù cơ bạn dạng của phép nhân phân số

• đặc thù giao hoán:

$dfracab.dfraccd=dfraccd.dfracab$

• đặc thù kết hợp:

$left( dfracab.dfraccd ight).dfracpq=dfracab.left( dfraccd.dfracpq ight)$

• Nhân cùng với số 1:

$dfracab.1=1.dfracab=dfracab.$

• Nhân cùng với số 0:

$dfracab.0=0.dfracab=0$

• đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng:

$dfracab.left( dfraccd+dfracpq ight)=dfracab.dfraccd+dfracab.dfracpq.$

Nhận xét:

Lũy quá của một phân số:

$underbracedfracab.dfracab.....dfracab_n=dfraca^nb^n=(dfracab)^n$. Cùng với $n ∈ mathbbN$ quá số

Ví dụ:

• tính chất giao hoán:

$dfrac2135.dfrac-32=dfrac-32.dfrac2135=dfrac-6370$

• đặc thù kết hợp:

$left( dfrac113.dfrac25 ight).dfrac-211=dfrac25.left( dfrac113.dfrac-211 ight)=dfrac25.dfrac-23=dfrac-415$

• Nhân cùng với số 1:

$dfrac152296.1=1.dfrac152296=dfrac152296.$

• Nhân với số 0:

$dfrac-57.0=0.dfrac-57=0$

• đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng:

$dfrac67.left( dfrac-53+dfrac7-5 ight) \ =dfrac67.dfrac(-5)3+dfrac67.dfrac7(-5) \=dfrac-107+dfrac6-5=dfrac-9235$

Lũy vượt của một phân số:

$dfrac35.dfrac35.dfrac35=dfrac3^35^3=(dfrac35)^3.$

Lưu ý:

Khi thực hiện phép nhân nhiều phân số, ta hoàn toàn có thể đổi khu vực hoặc nhóm những phân số nhằm việc thống kê giám sát được dễ ợt nhất.

Xem thêm: Top 100+ Những Câu Đố Khó Nhất Việt Nam, Tổng Hợp Những Câu Đố Mẹo Hại Não Có Đáp Án

3. Phép phân chia phân số

a. Số nghịch đảo

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu như tích của chúng bởi 1.

Ví dụ: số nghịch đảo của $dfrac-23$ là $dfrac-32$

b. Phép phân tách phân số

- Muốn phân chia một phân số hoặc một số trong những nguyên cho 1 phân số, ta nhân số bị chia với nghịch hòn đảo của số chia.

Xem thêm: Xem Trực Tiếp Thụy Điển Phần Lan Vs Thụy Điển Trên Kênh Nào?

$dfracab:dfraccd=dfracab.dfracdc=dfracadbc; a:dfraccd=acdot dfracdc=dfracadc(c e 0)$

- thừa nhận xét: Muốn phân tách một phân số cho một trong những nguyên (khác 0), ta không thay đổi tử của phân số cùng nhân mẫu mã với số nguyên.

$dfracab:c=dfracabc(c e 0)$

Ví dụ:

$dfrac253:dfrac-52=dfrac253.dfrac-25=dfrac25.(-2)3.5=-dfrac103 \ (-56):dfrac-169 =(-56)cdot dfrac-916=dfrac(-56)(-9)16=dfrac632$