Phổ Thông Thực Hành Sư Phạm

     

Danh mục

Nhà trường

Nhà trường

Tổ siêng môn

Tổ chăm môn

Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Hoạt động

Hoạt động

Học thuật

Học thuật

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế


*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Những học viên khóa 7 đạt các thành tích cao vào kỳ thi trung học phổ thông 2021: Nguyễn Huỳnh Ngân, 12A1, Thủ khoa Khối B nên Thơ (29.4đ); Mai Lý Như Ngọc, lớp 12B1, Thủ khoa tốt nghiệp bài thi Khoa học tự nhiên và thoải mái Cần Thơ (54,5đ); Huỳnh Công Triết, lớp 12B1, Thủ khoa khối A phải Thơ (28.2đ); Lê Nguyễn Thảo Nguyên, lớp 12B1, Thủ khoa khối D phải Thơ (28.05đ); Lê Vũ Phương Thảo, lớp 12B1, Thủ khoa ĐH Quốc tế-ĐHQG thành phố hcm (28.77đ); Hà Gia Huy, lớp 12A1, Thủ khoa ngành CNTT-Học viện technology Bưu chủ yếu viễn thông TPHCM; Nguyễn Phạm Xuân Trúc, lớp 12A1, Thủ khoa ngành Hóa dược-ĐH đề nghị Thơ; Đinh khỏe mạnh Tùng, lớp 12A1, Thủ khoa ngành xây dựng-ĐH Bách khoa-ĐHQG TPHCM; Lê Nguyễn Thiên Anh, lớp 12B1, Thủ khoa ngành phép tắc kinh tế-ĐH kinh tế tài chính TPHCM (phân hiệu Vĩnh Long); Đinh Công Khải, Thủ khoa ngành Sư phạm Sinh học-ĐH đề nghị Thơ; Huỳnh Tường Minh, lớp 12B2, Thủ khoa ngành kiến trúc-ĐH phong cách xây dựng TPHCM (cơ sở đề nghị Thơ); Lê Hoàng Thiên Ân, lớp 12B2, Thủ khoa ngành media đa phương tiện-ĐH KHXH&NV-ĐHQG TPHCM. **Những học viên khóa 8, 9, 10 đạt thành tựu trong học kỳ I, năm học tập 2021-2022: Nguyễn Bảo Minh Châu, lớp 10B1, vừa phải môn cao nhất khối 10 (9.8); Nguyễn La Gia Hân, lớp 11A1, mức độ vừa phải môn cao nhất khối 11 (9.7); Võ Trịnh Phước Thành, lớp 12A1, vừa phải môn cao nhất khối 12 (9.6); Nguyễn Đức Tín, lớp 12A1, vừa phải môn cao nhất khối 12 (9.6); Nguyễn Phan Hoài Bảo, lớp 12A1, vừa phải môn tối đa khối 12 (9.6); Đặng nguyễn an Toàn, lớp 10A1, Giải hai cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố; Nguyễn Hoàng Phương Thảo, lớp 12B1, Giải tía cuộc thi khkt cấp thành phố.