CÁC DẠNG TOÁN TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

     Bạn đang xem: Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kiến thức và kỹ năng cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là thông số góc của tiếp con đường với vật dụng thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi đó phương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc phổ biến để lập được phương trình tiếp tuyến đường ta phải tìm kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một vài dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1.

Xem thêm: Đoạn Văn Ngắn Kể Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh (29 Mẫu)Xem thêm: Unit 2 Lớp 9: City Life - Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9

Phương pháp:

I. Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp đường với đồ vật thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp tuyến của (left( C ight)) trên điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc thông thường để lập được phương trình tiếp con đường ta phải tìm kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một số trong những dạng bài tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay