Quê Huong La Chum Khe Ngot

     

Quê hương thơm là chùm khế ngọtCho nhỏ trèo hái từng ngàyQuê hương thơm là lối đi họcCon về rợp bướm rubi bayQuê mùi hương là con diều biếcTuổi thơ con thả bên trên đồngQuê hương thơm là bé đò nhỏÊm đềm khua nước ven sôngĐK:Quê mùi hương là mong tre nhỏMẹ về nón lá ngiêng cheQuê hương thơm là tối trăng tỏHoa cau rụng trắng ngoài thềmQuê mùi hương là ước tre nhỏMẹ về nón lá ngiêng cheQuê hương thơm là đêm trăng tỏHoa cau rụng trắng quanh đó thềmQuê hương mọi cá nhân chỉ mộtNhư là chỉ một bà mẹ thôiQuê hương nếu ai không nhớSẽ dong dỏng nổi thành người
Bạn đang xem: Quê huong la chum khe ngot

Quê hương thơm là chùm khế ngọtCho bé trèo hái từng ngàyQuê hương là đường đi họcCon về rợp bướm rubi bayQuê hương thơm là con diều biếcTuổi thơ nhỏ thả trên đồngQuê mùi hương là bé đò nhỏÊm đềm khua nước ven sôngĐK:Quê hương là ước tre nhỏMẹ về nón lá ngiêng cheQuê mùi hương là đêm trăng tỏHoa cau rụng trắng bên cạnh thềmQuê hương thơm là mong tre nhỏMẹ về nón lá ngiêng cheQuê hương thơm là tối trăng tỏHoa cau rụng trắng ngoại trừ thềmQuê hương mọi cá nhân chỉ mộtNhư là chỉ một bà mẹ thôiQuê hương nếu ai không nhớSẽ khiêm tốn nổi thành người


*vị trí Đảo Xa

Trọng Tấn

*
2.918.660


http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20120119/J8U3ekUE9zJsmvNFVWkV5c9addaae3e7e.jpg

Tình Ca tây bắc

Trọng Tấn ft Vi Hoa

*
1.381.530


http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20120119/J8U3ekUE9zJsmvNFVWkV5c9addaae3e7e.jpg


Xem thêm: Giải Lịch Sử Lớp 7 Bài 1 - Giải Lịch Sử 7 Bài 1: Sự Hình Thành Và Phát Triển

http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20120119/W2nYONaQdEt9hGP0q6PH5be993d33ec27.jpg
http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20120119/W2nYONaQdEt9hGP0q6PH5be993d33ec27.jpg
http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20200827/9IVOiNXE7CZqE91iCg1U601a1eecb3cfa.jpg
http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20221128/KW9CNyl8anDE0495CWQB63843216c747e.jpg
http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20201124/jyhsFyjq0iQ7TlaPBgRa5fbc8b5ce915a.jpg
http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20120119/bEJflx4aDfItkw0utgIg5987f812c3db1.jpg
http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20221122/rGeBxyehaGQCyjSdcBem637d7b4e09395.jpg


Xem thêm: Đám Cưới "Vua Miền Tây" Và Vợ Yêu 17 Năm: 2 Con Trai Giấu Kín Bất Ngờ Có Mặt

http://musicmd1fr.thuocmaxman.vn.net/bucket-image-thuocmaxman.vn/images/singer/20120119/HQciQKwJkaG951vdcEwl590beefb760f7.jpg