QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

     

Cách giải Quy đồng chủng loại số những phân số lớp 4 gồm các dạng bài tập có phương thức giải cụ thể và các bài tập nổi bật từ cơ bạn dạng đến cải thiện giúp học viên biết biện pháp làm Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4. ở bên cạnh có là 12 bài bác tập áp dụng để học viên ôn luyện dạng Toán 4 này.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu số các phân số


Quy đồng chủng loại số các phân số lớp 4 và giải pháp giải

I/ Lý thuyết

Khi quy đồng mẫu mã số nhì phân số có thể làm như sau:

- mang tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên nhân với chủng loại số của phân số thứ hai.

- lấy tử số và mẫu mã số của phân số vật dụng hai nhân với mẫu số của phân số máy nhất.

II/ các dạng bài tập

II.1/ Dạng 1: Quy đồng chủng loại số những phân số gồm mẫu số không chia hết mang lại nhau

1. Cách thức giải

Khi quy đồng chủng loại số nhị phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

- đem tử số và chủng loại số của phân số thứ nhất nhân với mẫu mã số của phân số lắp thêm hai.

- đem tử số và mẫu số của phân số thiết bị hai nhân với chủng loại số của phân số vật dụng nhất.

Xem thêm: 4 Cách Hỏi Bạn Làm Nghề Gì Bằng Tiếng Anh ? Câu Hỏi Nghề Nghiệp Bằng Tiếng Anh

Cho 2 phân số: ab vàcd

Quy đồng mẫu mã số:

ab=a×db×d                cd=c×bd×b

2. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu mã số nhì phân số: 23 và35

Lời giải:

23=2×53×5=1015

35=3×35×3=915

Vậy, quy đồng mẫu mã số 2 phân số 23và 35ta được 2 phân số 1015và 915.

Ví dụ 2: Quy đồng chủng loại số nhị phân số: 14 và56

Lời giải:

14=1×64×6=624

56=5×46×4=2024

Vậy, quy đồng chủng loại số 2 phân số 14và 56 ta được 2 phân số 624và 2024.

II.2/ Dạng 2: Quy đồng mẫu số những phân số tất cả mẫu số không chia hết mang đến nhau

1. Phương thức giải

Cho 2 phân số abvà cdvới b phân chia hết cho d:

Cách quy đồng chủng loại số:

+ bước 1: lấy b : d = m

+ bước 2: Nhân cả tử và mẫu mã của phân số cdvới m, ta được: ab vàcd=c×md×m

2. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Quy đồng chủng loại số các phân số: 13 và49

Lời giải:

Ta có: 9 : 3 = 3

13=1×33×3=39

Vậy, quy đồng mẫu số 2 phân số 13và 49ta được 2 phân số 39và 49.

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu mã số các phân số: 14 và18

Lời giải:

Ta có: 8 : 4 = 2

14=1×24×2=28

Vậy, quy đồng mẫu số 2 phân số 14và 18ta được 2 phân số 28và 18.

Xem thêm: A: I"M Not Sure About This Soup It Tastes Like Something'S M

III. Bài xích tập vận dụng

1. Bài bác tập gồm lời giải

Bài 1: Quy đồng chủng loại số các phân số:

*

Lời giải:

*

Bài 2: Quy đồng mẫu mã số những phân số:

*

Lời giải:

*

b) lựa chọn mẫu số chung là 24 (vì 24 phân tách hết mang lại 3, 4, 8). Sau khoản thời gian quy đồng mẫu số ta được:

*

c) lựa chọn mẫu số bình thường là 30 (vì 30 chia hết cho 5, 6, 30) .Sau khi quy đồng mẫu mã số ta được:

*

d) lựa chọn mẫu số phổ biến là 12 (vì 12 phân tách hết mang đến 3, 4, 12) .Sau khi quy đồng chủng loại số ta được:

*

Bài 3:Quy đồng mẫu mã số các phân số sau:

*

Lời giải:

*
*

Bài 4:Quy đồng mẫu số những phân số sau:

*

Lời giải:

*
*

Bài 5:Quy đồng mẫu mã số những phân số sau:

*

Lời giải:

*
*

Bài 6: Rút gọn phân số rồi quy đồng chủng loại số các phân số sau :

*

Lời giải:

*

2. Bài xích tập vận dụng

Bài 1:Quy đồng chủng loại số những phân số:

a, 75 và12

b, 38 và45

Bài 2:Quy đồng chủng loại số các phân số:

a, 38 và640

b, 518 và13

Bài 3:Quy đồng mẫu mã số các phân số:

a, 35 và57

b, 89 và98

c, 512 và38

d, 75 và811

Bài 4:Quy đồng mẫu số những phân số:

a,12; 23; 35

b,13; 34; 58

c,15; 16; 1130

d,23; 34; 712

Bài 5:Hai phân mốc giới hạn lượt bằng hai phân số 37và 12có mẫu mã chung bằng 42 là:

A,1842; 1442

B,942; 1542

C,1842; 2142

Bài 6:Mẫu số chung nhỏ nhắn nhất rất có thể có của 2 phân số 1156và 328là số tự nhiên và thoải mái nào?

Bài 7:Ba phân tần số lượt bởi 3 phân số: 13; 25; 12 là:

A,1130; 1230; 1530

B,1030; 1230; 1530

C,530; 630; 730

Bài 8:Quy đồng mẫu số các phân số:

a,12; 13; 138; 112

b,930; 9880; 151000

c,730; 1360; 940

d,1760; 518; 6490

Bài 9: nhì phân số tất cả mẫu của phân số đầu tiên là 12, mẫu của phân số sản phẩm hai là 15. Sau thời điểm quy đồng mẫu số (mẫu chung là số nhỏ nhắn nhất phân chia hết đến 12 cùng 15) thì tử số của phân số trước tiên lớn hơn tử số của phân số lắp thêm hai là 9 đơn vị; tổng của nhì tử số là 41. Tìm nhị phân số ban đầu.