READING UNIT 10 : CONSERVATION

     

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và kế tiếp trả lời các câu hỏi).

Bạn đang xem: Reading unit 10 : conservation


Before

BEFORE YOU READ 

Look at the pictures, & then answer the questions.

(Nhìn vào các hình, và tiếp đến trả lời những câu hỏi.)

*

1. Have you ever visited a zoo or a forest?

(Bạn đã khi nào đến thăm một vườn thú hay là một khu rừng chưa?)

2. What animals are you interested in? Why?

(Bạn thích động vật gì? tại sao?)

3. Vì chưng you need to lớn protect animals forests?

(Bạn tất cả cần bảo vệ rừng động vật hoang dã không?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I visited a zoo once when I was in Ho chi Minh thành phố in 1970.

(Có. Tôi cho thăm sân vườn thú một lần lúc tôi ở tp.hcm vào năm 1970.)

2. I"m interested in wild animals such tigers, lions or brown bears,... Because these animals are at risk of being extinct.

(Tôi xem xét các loài động vật hoang dã như hổ, sư tử hoặc những bé gấu color nâu, ... Bởi vì những nhỏ vật này còn có nguy cơ bị giỏi chủng.)

3. Yes. I think we should protect animals và forests, because if we bởi not, they will disappear in the near future.

(Có. Tôi nghĩ bọn họ nên đảm bảo an toàn động vật cùng rừng, chính vì nếu không, bọn chúng sẽ bặt tăm trong sau này gần.)


While

WHILE YOU READ 

Read the paragraphs, and then vày the tasks that follows.

(Đọc những đoạn văn, và sau đó làm bài bác tập theo sau.)

A. The loss of forest is destroying the earth’s plant & animal variety. Scientists say about 5,000 species of plants và animals arc eliminated each year. This is especially worrying as many of those plants và animals could be used as medicines against cancer, AIDS, heart disease & many other sicknesses. We may never know the true cost of this destruction.

B. Man và most animals need a constant supply of water to live. Farmers need water for their crops. Hydroelectric dams hold back needed water and provide power for homes & industries. Frees, grasses, và other plant life play an important part in the natural circulation of water, & thus help conserve it. Without plants, most water would run off as soon as it falls, taking away valuable soil. Rapid run-off would cause frequent floods and leave little water during dry seasons.

C. These days it is impossible to mở cửa a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment. The earth is being threatened & the future looks bad. What can each of us do? We cannot clean up our polluted rivers and seas overnight. Nor can we stop the disappearance of plants & animals. But we can stop worsening the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature"s defence.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

Sự mất rừng đang phá hủy sự đa dạng chủng loại động thực thiết bị của trái đất. Những nhà kỹ thuật nói mỗi năm khoảng chừng 5.000 chủng các loại dộng thực vật đang bị xóa đi. Điều này đặc biệt gây lo ngại vì nhiều động thực đồ đó có thể được dùng làm thuôc trị ung thư, AIDS, bệnh tim mạch và nhiêu dịch khác. Họ có lẽ không khi nào biết dòng giá thật sự cùa sự tàn phá này.

Con bạn và phần nhiều động đồ vật cần một số trong những lượng nước thường xuyên để sống. Nông dân đề nghị nước đến mùa vụ cùa họ. Các đập thủy năng lượng điện giữ nước quan trọng và cung cấp điện cho gia đình và công nghiệp. Cây, cỏ với sự sống thực vật dụng khác giữ 1 phần quan trọng vào sự tuần trả nước trong thiên nhiên, và do đó giúp bảo đảm nó. Không có cây cò, đa phần nước vẫn chảy đi vừa lúc nó đổ xuống, đưa đi lớp đất quý giá. Nước chảy nhanh sẽ gây nên lụt tiếp tục và vướng lại ít nước trong mùa khô.

Trong những ngày nay không thể mở từ báo mà không phát âm về thiệt hại họ đang tạo cho môi trường. Trái đất vẫn bị rình rập đe dọa và tương lai dường như tệ hại. Từng người bạn có thể làm gì? Chúna ta chẳng thể làm dọn dẹp vệ sinh các sông và đại dương bị ô nhiễm của chúng ta chỉ qua 1 đêm. Họ cũng ko thể ngăn chặn sự biến mất cùa các động thực vật. Nhưng bạn cũng có thể ngăn ngăn sự làm cho tệ hại hơn vụ việc trong khi những nhà kỹ thuật tìm câu trà lời, cùng những công cụ được trải qua trong việc bảo vệ thiên nhiên.


Task 1

Task 1: Match the word in A with a suitable definition in B.

(Ghép từ sinh sống A cùng với định nghĩa cân xứng ở B.)

A

B

1. Eliminate

2. Circulation

3. Run-off

4. Hydroelectric 

a. The movement of something around a closed system

b. Concerning or producing electricity by the power of falling water

c. Remove or get rid of completely

d. Liquid which flows off or from (something)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. C2. A3. D4. B

1 - c: eliminate = remove or get rid of completely

(loại trừ: loại quăng quật hoặc thoát ra khỏi hoàn toàn)

2 - a: circulation = the movement of something around a closed system

(chu kỳ: sự vận động của một thứ gì đấy xung xung quanh một hệ thống khép kín)

3 - d: run-off = liquid which flows off or from (something)

(rửa trôi: chất lỏng tung ra hoặc từ bỏ (một vật gì đó))

4 - b: hydroelectric = concerning or producing electricity by the power of falling water

(thủy điện: liên quan tiền hoặc phân phối điện bằng sức mạnh của nước chảy)


Task 2

Task 2Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Quyết định mọi câu sau đúng(T) xuất xắc sai (F).)


1. Each year about fifty hundred species of plants và animals are eliminated.

(Mỗi năm khoảng tầm năm mươi trăm loài thực đồ dùng và cồn vật bị loại bỏ.)

2. Many kinds of plants could be used lớn treat various dangerous diseases.

Xem thêm: Stream Cæ N LỐC TrãŠN ĐƯÁ»œNg Cao TỐC, Vinagang (Richchoi X Vinadu X Megazetz)

(Nhiều các loại thực vật hoàn toàn có thể được sử dụng để điều trị những bệnh nguy hại khác nhau.)

3. Water can be held on land by vegetation.

(Nước hoàn toàn có thể được duy trì trên đất bằng thảm thực vật.)

4. Man is constantly doing harm khổng lồ the environment.

(Con người thường xuyên làm hại mang lại môi trường.)

5. Plants may cause floods and erosion.

(Cây rất có thể gây số đông lụt và xói mòn.)

6. We can vì nothing lớn save the earth.

(Chúng ta không thể làm cái gi để cứu vớt Trái Đất.)


Lời giải bỏ ra tiết:

1. T

2. T

3. T

4. T

5. F (Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods & erosion.)

(Thực đồ gia dụng giữ nước lại, vì chưng vậy chúng ngăn ngừa dòng tung nhanh loại mà hoàn toàn có thể gây ra tập thể lụt và xói mòn.)

6. F (We can stop worsening the problem while scientists search for answers, & laws are passed in nature’s defence.)

(Chúng ta tất cả thể kết thúc làm vụ việc trở nên tồi tệ hơn trong khi những nhà công nghệ tìm tìm câu vấn đáp và khí cụ được thông qua để bảo đảm tự nhiên.)


Task 3

Task 3Choose the most suitable main idea for each paragraph.

(Chọn ý chính phù hợp nhất cho từng đoạn văn.)

1. We cannot live without water.

(Chúng ta thiết yếu sống thiếu nước.)

2. Let’s vày something to lớn save the earth.

(Hãy làm cho một cái nào đó để cứu Trái Đất.)

3. Forests give us a lot of valuable things.

(Rừng cho họ rất những thứ quý giá.)

4. Vegetation can help conserve water.

(Thảm thực vật hoàn toàn có thể giúp bảo đảm nước.)

Lời giải chi tiết:

A - 3B - 4C - 2

After

AFTER YOU READ  

Answer the following questions.

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is the consequence of losing forest?

(Hậu quả của bài toán mất rừng là gì?)

2. How important is water in our life?

(Nước trong cuộc sống đời thường của bọn họ quan trọng như vậy nào?)

3. What should we vày for the future of our planet?

(Chúng ta nên làm những gì cho tương lai của hành tinh bọn chúng ta?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The loss of forest is destroying the earth’s plant & animal variety. And this loss may bring about serious damage to man và other different animals: frequent floods, poor land, natural habitat and severe weather.

(Việc mất rừng đang tiêu diệt sự nhiều mẫu mã của thực thiết bị và động vật hoang dã của trái đất. Cùng sự mất mát này rất có thể gây ra thiệt sợ hãi nghiêm trọng cho con fan và những động vật khác nhau: bạn bè lụt thường xuyên xuyên, khu đất nghèo nàn, môi trường thiên nhiên sống thoải mái và tự nhiên và thời tiết tự khắc nghiệt.)

2. Water plays a very important role in living beings" life. Without water, no living thing on the earth could survive. For example, we need water to lớn grow our food, keep animals & fowls in our homes and produce power.

(Nước đóng góp một vai trò rất quan trọng đặc biệt trong cuộc sống đời thường của bé người. Không có nước, không tồn tại vật sống trên trái đất rất có thể tồn tại. Ví dụ bọn họ cần nước để trồng thức ăn, nuôi động vật và gia núm trong công ty và tạo thành sức mạnh.)

3.

Xem thêm: Những Bức Hình Vẽ Tranh Vẽ Lễ Hội Trung Thu Đơn Giản, Tổng Hợp Tranh Trung Thu Đẹp Nhất

We should stop & prevent doing what can do serious damage to lớn our environment by conserving rare plants & animals & by stopping the pollution of all kinds: air, water & land.

(Chúng ta nên tạm dừng và ngăn ngừa làm phần đông gì hoàn toàn có thể làm phá hoại rất lớn đến môi trường xung quanh của bọn chúng ta bằng cách bảo tồn thực thứ và động vật hoang dã quý hiếm và bằng phương pháp ngăn ngăn sự ô nhiễm của tất cả các loại: không khí, nước cùng đất.)