Bài tập trắc nghiệm gerund và infinitive có đáp án phần 1

  -  
*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài bác hát

Trắc nghiệm tiếng Anh 11 new Unit 10 có đáp án: Grammar - Câu trần thuật với to-V với V-ing. Câu đk trong câu tường thuật pdf


thuocmaxman.vn xin ra mắt đến những quý thầy cô, các em học viên bộ câu hỏi trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 10: Grammar - Câu trần thuật với to-V và V-ing và Câu đk trong câu tường thuật lựa chọn lọc, gồm đáp án. Tài liệu tất cả 18 trang có 51 thắc mắc trắc nghiệm rất hay bám đít chương trình sgk giờ đồng hồ Anh 11. Mong muốn với bộ thắc mắc trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 11 Unit 10 tất cả đáp án này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện trắc nghiệm nhằm đạt công dụng cao trong bài thi trắc nghiệm môn giờ Anh 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm gerund và infinitive có đáp án phần 1

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 18 trang

- Số thắc mắc trắc nghiệm: 51 câu

- lời giải & đáp án: có

Mời quí độc giả tải xuống nhằm xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 11 Unit 10 có đáp án: Grammar - Câu trần thuật với to-V với V-ing. Câu điều kiện trong câu tường thuật:

*

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11

UNIT 10: GRAMMAR – CÂU TƯỜNG THUẬT VỚI TO-V VÀ V-ING - CÂU ĐIỀU KIỆN trong CÂU TƯỜNG THUẬT

Câu 1: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“If you wanted to take my bike, you should have asked me first”said Mike to his brother

⇒Mike criticized________________________.

Đáp án:

- Công thức: Criticized sb + for + Ving : phê bình ai vấn đề gì

- biến đổi tính từ bỏ sở hữu, tân ngữ: my => his, me => him

- without + V.ing: không làm cho gì

Đáp án:Mike criticizedhis brotherfor taking his xe đạp without asking him first.

Tạm dịch:Mike phê bình em trai của anh ấy ấy lấy xe đạp điện mà ko hỏi anh ấy trước.

Câu 2: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You won the scholarship. Congratulation” Mary told me

⇒Mary congratulated________________.

Đáp án:

- Công thức: congratulate sb on V-ing/having P2: chúc mừng ai về việc gì

Đáp án:Mary congratulatedme on winning the scholarship.

Tạm dịch:Mary chúc mừng tôi vị đã giành được học tập bổng.

Câu 3: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“It was kind of you to lớn help me with my homework” Lan said khổng lồ Hoa

⇒Lan thanked__________________________.

Đáp án:

- Công thức: thank sb for (V-ing/having P2) sth: cảm ơn ai vì chưng điều gì

- biến hóa tính từ sở hữu, tân ngữ: my => her, me => her

Đáp án:Lan thankedHoa for helping her with her homework.

Tạm dịch:Lan cám ơn Hoa đã hỗ trợ cô ấy làm bài tập về nhà.

Câu 4: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Turn off the computer. You are not allowed khổng lồ play trò chơi now” Dick’s mother said to him.

⇒Dick’s mother prevented__________________.

Đáp án:

- Công thức: prevent somebody/something from doing something: rào cản ai làm cho gì

- biến hóa trạng từ: now => then

Đáp án:Dick’s mother preventedhim from playing game then.

Tạm dịch:Mẹ của Dick đã chống cậu ấy chơi game lúc này.

Câu 5: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I only borrowed your car for some hours” the man said.

⇒The man admitted___________________

Đáp án:

- Công thức: admit + V-ing/having P2: bằng lòng đã làm gì

- thay đổi tính từ bỏ sở hữu: your => his/her

Đáp án:The man admittedborrowing his car for some hours.

Tạm dịch:Người bọn ông chấp thuận mượn chiếc xe xe hơi của anh ấy trong một vài giờ.

Câu 6: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I lượt thích this car. I’ll buy it” Christina said

⇒Christina thought__________________.

Đáp án:

- Công thức: think of doing something: nghĩ về về điều gì

- biến đổi đại tự chỉ định: this => that

Đáp án:Christina thoughtof buying that car.

Tạm dịch:Christina suy nghĩ đến việc mua chiếc xe pháo đó.

Câu 7: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I feel like going khổng lồ America next month”Margaret said

⇒Margaret looked forward to_____________________.

Đáp án:

- Công thức: look forward to lớn + V-ing: hy vọng đợi điều gì

- thay đổi trạng từ: next month => the next month/ the following month

Đáp án:Margaret looked forward togoing khổng lồ America the next month.

Tạm dịch:Margaret mong ước được sang trọng Mỹ vào thời điểm tháng tới.

Câu 8: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“It was your fault. You didn’t tell me” she told me

⇒ She blamed________________________________.

Đáp án:

- Công thức: blame sb for (V-ing/ having P2) sth: đổ lỗi mang lại ai về điều gì

- biến hóa tân ngữ: me => her

Đáp án:She blamedmefor not telling her.

Tạm dịch:Cô ấy đổ lỗi cho tôi vì đang không nói cùng với cô ấy.

Câu 9: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I don’t think that we must widen the village road” he said

⇒ He objected________________________________.

Đáp án:

- Công thức: object + khổng lồ + V-ing: phản nghịch đối điều gì

Đáp án:He objectedto widening the village road.

Tạm dịch:Ông ấy làm phản đối việc mở rộng con mặt đường làng.

Câu 10: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Beware of this bad road! It’s very dangerous lớn drive on it!” He said to lớn us

⇒ He warned______________________________.

Đáp án:

- Công thức: warn sb + against + V.ing: chú ý ai (không) có tác dụng gì

- thay đổi đại trường đoản cú chỉ định: this => that

- biến hóa về thì: bây giờ đơn => vượt khứ đơn: It was very dangerous

Đáp án:He warnedus against driving on that bad road because it was very dangerous.

Tạm dịch:Ông ấy cảnh báo công ty chúng tôi đừng tài xế trên bé đường khấp khểnh vì nó rất nguy hiểm.

Câu 11:Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Why don’t we organize an English competition for our students?” said Ms Lien

⇒Ms Lien suggested_______________________________.

Đáp án:

- Công thức: suggest + V-ing: lưu ý làm gì

- đổi khác tính trường đoản cú sở hữu: our => their

Đáp án:Ms Lien suggestedorganizing an English competition for their students.

Tạm dịch:Cô Liên ý kiến đề nghị tổ chức một cuộc thi tiếng Anh cho học sinh của mình.

Câu 12: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I’m sorry I’m late, said Mr Thanh

⇒Mr Thanh apologized________.

Đáp án:

- Công thức: apologise (to sb) for V-ing/having P2: xin lỗi vì vấn đề gì

Đáp án:Mr Thanh apologizedfor being late.

Tạm dịch:Ông Thành xin lỗi vì đã đi đến trễ.

Câu 13: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Me? No, I didn’t take Sue’s calculator” said Bob

⇒Bob denied___________________.

Đáp án:

- Công thức: deny + V-ing/having P2: chối là đã có tác dụng gì

Đáp án:Bob deniedtaking Sue"s calculator.

Tạm dịch:Bob không đồng ý việc dùng máy vi tính của Sue.

Câu 14 : Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You took my pencil” said David lớn Henry.

⇒David accused_______________.

Đáp án:

- Công thức: accuse sb of V-ing/having P2: buộc tội ai làm gì

- biến hóa tính từ sở hữu: my => his

Đáp án:David accusedHenry of taking his pencil.

Tạm dịch:David trách tội Henry lấy cây viết chì của anh ý ấy.

Câu 15: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I must see the manager”he cried

⇒He insisted_________________________.

Đáp án:

- Công thức: insist on + V-ing: khăng khăng, nài nỉ nỉ về việc gì

Đáp án:He insistedon seeing the manager.

Tạm dịch:Anh một mực muốn chạm chán người quản lý.

Câu 16: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Don’t go near that deserted house”Tony said to Monica

⇒Tony warned_______________.

Đáp án:

Giải thích:

- Công thức: warn sb against V-ing: cảnh báo ai về điều gì

Đáp án:Tony warnedMonica against going near that deserted house.

Tạm dịch:Tony lưu ý Monica đừng mang lại gần nơi ở hoang.

Câu 17: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Great! You are well-dressed today, Mary”Tommy said

⇒Tommy complimented___________________.

Đáp án:

Giải thích:

- Công thức: compliment + somebody + on + V.ing: khen ai vì chưng điều gì

- biến đổi về trạng từ: today => that day

Đáp án:Tommy complimentedMary on being well-dressed that day.

Tạm dịch:Tommy khen Mary từ bây giờ ăn mặc đẹp.

Câu 18: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You mustn’t get into area”the policeman said to them

⇒The policeman stopped________________.

Đáp án:

- Công thức: stop somebody/something from doing something: rào cản ai có tác dụng điều gì

- chuyển đổi đại từ bỏ chỉ định: this => that

Đáp án:The policeman stoppedthem from getting into that area.

Tạm dịch:Người cảnh sát ngăn họ đi vào khu vực đó.

Câu 19: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“If only I had told him the truth!”Jane said

⇒Jane regrets_______________________.

Đáp án:

- Công thức: regret + (not) doing something: hối hận hận đã làm cho gì

Đáp án:Jane regretsnot telling him the truth.

Tạm dịch:Jane hụt hẫng không nói mang lại anh biết sự thật.

Câu 20: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“What I always want is khổng lồ become a doctor” he said

⇒She dreamt_______________.

Đáp án:

- Công thức: dream + of + doing something: mong mơ làm gì

Đáp án:She dreamtof becoming a doctor.

Tạm dịch:Cô mơ ước trở thành một bác bỏ sĩ.

Câu 21 : Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Open the safe”the robber said lớn the ngân hàng clerk

⇒ The robber ordered_____________________________-.

Đáp án:

- Công thức: order sb + to-V: sai khiến cho ai làm gì

Đáp án:The robber orderedthe ngân hàng clerk to open the safe.

Tạm dịch:Tên giật đã chỉ định cho nhân viên ngân hàng mở két an toàn.

Câu 22: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Leave this space clean, David” she said

⇒ She told__________________________.

Đáp án:

- Công thức: tell sb + (not) to-V: bảo ai có tác dụng gì

- chuyển đổi đại tự chỉ định: this => that

Đáp án:She toldDavid to leave that space clean.

Tạm dịch:Cô nói cùng với David giữ không gian đó sạch mát sẽ.

Câu 23: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Shall I xuất hiện the window for you, Edna?” he said

⇒ He offered____________________________.

Đáp án:

- Công thức: offer + to-V: kiến nghị làm gì cho tất cả những người khác

- chuyển đổi tân ngữ: you => Edna

Đáp án:He offeredto mở cửa the window for Edna.

Tạm dịch:Anh ấy đề nghị open sổ góp Edna.

Câu 24: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“I’ll wait for you. I promise” he said to lớn me

⇒ He promised

Đáp án:

- Công thức: promise + to-V: hứa có tác dụng gì

- đổi khác về tân ngữ: you => his/ her

Đáp án:He promisedto wait for her.

Tạm dịch:Anh ấy hẹn sẽ hóng cô ấy.

Câu 25: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“I thought you took a holiday last summer” Tom said to Sophia

⇒ John expected Sophia_______________________________.

Đáp án:

- Công thức: expect sb + to-V: ước ao đợi ai làm cho gì

- đổi khác về trạng từ: last summer => the previous summer/ the summer before

Đáp án:John expected Sophiato take a holiday the previous summer.

Tạm dịch:John đã ao ước đợi Sophia đi nghỉ ngơi hè vào mùa hè năm ngoái.

Xem thêm: Trên Đường Bộ Ngoài Khu Vực Đông Dân Cư, 450 Câu Hỏi Thi Sát Hạch Giấy Phép Lái Xe

Câu 26: Turn the following sentences into reported speech.

“Unless you study harder, you will fail the exam”said his parents

⇒ His parents said_____________________________.

Đáp án:

- chuyển từ câu điều kiện loại 1 sang các loại 2: Unless + S + V(quá khứ đơn), S + would + V …

- chuyển đổi đại từ, tân ngữ: you => he

Đáp án:His parents saidunless he studied harder, he would fail the exam.

Tạm dịch:Bố bà bầu anh ấy nói nếu anh ấy không học chuyên cần hơn, anh ấy sẽ thua thảm trong kỳ thi.

Câu 27: Turn the following sentences into reported speech.

“If you need help, I will be willing to lớn help you with the difficult exercises”my sister said.

⇒ My sister said_________________________________.

Đáp án:

- gửi từ câu đk loại 1 sang một số loại 2: If + S + V(quá khứ đơn), S + would + V …

- đổi khác đại từ, tân ngữ: you => I, you => me, I => she

Đáp án:My sister saidif I needed help, she would be willing lớn help me with the difficult exercises.

Tạm dịch:Chị gái tôi nói ví như tôi yêu cầu giúp đỡ, chị ấy vẫn sẵn lòng giúp tôi có tác dụng những bài xích tập khó.

Câu 28: Turn the following sentences into reported speech.

Tom told me” If I were you, I would look for another job”

⇒ Tom told me_______________________________.

Đáp án:

- giữ lại nguyên cấu tạo điều kiện các loại 2: If + S + V(quá khứ đơn), S + would + V …

- đổi khác đại từ, tân ngữ: I => he, you => me

Đáp án:Tom told meif he were me, he would look for another job.

Tạm dịch:Tom nói với tôi ví như anh ta là tôi, anh ta đã tìm câu hỏi khác.

Câu 29: Turn the following sentences into reported speech.

My friend said khổng lồ me, “what would you vị if someone gave you a million pounds?”

⇒ My friend asked me________________________________.

Đáp án:

- cấu tạo tường thuật dạng câu hỏi: S + asked + O + Wh-words + S + V

- giữ nguyên kết cấu điều kiện nhiều loại 2: If + S + V(quá khứ đơn), S + would + V …

- chuyển đổi đại từ, tân ngữ: you => I, you => me

Đáp án:My friend asked mewhat I would vì chưng if someone gave me a million pounds.

Tạm dịch:Bạn tôi hỏi tôi sẽ làm những gì nếu ai đó tặng ngay tôi một triệu bảng.

Câu 30: Turn the following sentences into reported speech.

The gardener said “If I didn’t water these plants yesterday, they could die”

⇒ The gardener said_______________________________.

Đáp án:

- giữ lại nguyên cấu trúc điều kiện nhiều loại 2: If + S + V(quá khứ đơn), S + could + V …

- biến đổi đại từ, tân ngữ: I => he/ she

- chuyển đổi đại trường đoản cú chỉ định: these => those

- biến đổi trạng từ: yesterday => the day before / the previous day

Đáp án:The gardener saidif he didn’t water those plants the previous day, they could die.

Tạm dịch:Người làm cho vườn nói trường hợp ngày trong ngày hôm qua ông ấy không tưới đa số cây này, chúng có thể đã chết.

Câu 31: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Remember to lớn write to me soon”she said to lớn me

⇒ She reminded___________________________.

Đáp án:

- Công thức: remind sb + to-V: nhắc nhở ai làm cho gì

- chuyển đổi tính từ sở hữu: me => her

Đáp án:She remindedme lớn write her soon.

Tạm dịch:Cô ấy đề cập tôi viết thư mang lại cô ấy sớm.

Câu 32: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“You’d better spend more time learning to lớn write”I said khổng lồ the boy

⇒ I advised_____________________________________-.

Đáp án:

- Công thức: advise sb + to-V: khuyên răn ai có tác dụng gì

Đáp án:I advisedthe boy lớn spend more time learning to write.

Tạm dịch:Tôi răn dạy cậu bé nên dành nhiều thời gian hơn để học viết.

Câu 33: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Would you lượt thích to have dinner with us tonight?Mike said to Linda

⇒ Mike invited_____________________________________.

Đáp án:

- Công thức: invite sb + to-V: mời ai làm cho gì

- thay đổi tân ngữ: us => them

- thay đổi trạng từ: tonight => that night

Đáp án:Mike invitedLinda to have dinner with them that night.

Tạm dịch:Mike mời Linda bữa ăn với họ tối nay.

Câu 34: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Please, please turn off the T.V, John” said Tom

⇒ Tom begged____________________________________.

Đáp án:

- Công thức: beg sb + to-V: van lơn ai làm cho gì/ không làm gì

Đáp án:Tom beggedJohn lớn turn off the T.V.

Tạm dịch:Tom xin John tắt T.V.

Câu 35: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives

“Don’t lean your bicycles against my windown, boys” said the shopkeeper

⇒ The shopkeeper warned________________________________.

Đáp án:

- Công thức: warn sb + (not) to-V: cảnh báo ai (không) làm cho gì

- thay đổi về tính từ sở hữu: your => their, my => his/her

Đáp án:The shopkeeper warnedboys not to lean their bicycles against his windows.

Tạm dịch:Người bán sản phẩm cảnh báo các cậu bé xíu không được tựa xe cộ đạp của mình vào cửa ngõ sổ.

Câu 36: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Taking a holiday would be a good idea” George said

⇒ George proposed________________________.

Đáp án:

- Công thức: propose + to-V: dự định làm gì

Đáp án:George proposedto take a holiday.

Tạm dịch:George dự định sẽ có một kỳ nghỉ.

Câu 37:Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Will you help me, please?” she said khổng lồ me

⇒ She asked_________________________.

Đáp án:

- Công thức: ask + sb + to-V: đề nghị, nhờ ai làm gì

- đổi khác tân ngữ: me => her

Đáp án:She askedme lớn help her.

Tạm dịch:Cô ấy nhờ tôi góp cô ấy.

Câu 38: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“If you don’t pay ransom, we’ll kill your son” the kidnappers said to them

⇒ The kidnappers threatened____________________________.

Đáp án:

- Công thức: threaten + to-V: rình rập đe dọa làm gì

- biến đổi đại từ, tính tự sở hữu: you => they, your => their

- chuyển đổi về thì: lúc này đơn => vượt khứ đơn: If they did not pay the ransom

Đáp án:The kidnappers threatenedto kill their son if they did not pay the ransom.

Tạm dịch:Những kẻ bắt cóc đe dọa giết con trai của họ trường hợp họ ko trả chi phí chuộc.

Câu 39: Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

⇒ Victoria refused________________________________.

“No, I’m sorry, I won’t work on Saturday” said Victoria

Đáp án:

- Công thức: refuse + to-V: lắc đầu làm gì

Đáp án:Victoria refusedto work on Saturday.

Tạm dịch:Victoria khước từ làm bài toán vào sản phẩm công nghệ Bảy.

Câu 40: Turn the following sentences into reported speech.

Tom said khổng lồ me, “If I have spare time, I will go fishing with you”

⇒ Tom told me______________________________.

Đáp án:

- đưa từ câu điều kiện loại 1 sang các loại 2: If + S + V(quá khứ đơn), S + would + V …

- chuyển đổi đại từ, tân ngữ: I => he, you => me

Đáp án:Tom told meif he had spare time, he would go fishing with me.

Tạm dịch:Tom nói với tôi ví như anh từ từ rỗi, anh đã đi câu cá với tôi.

Câu 41:

He begged them___________.

A. Help him

B. Should help him

C. Khổng lồ help him

D .Help to him

Đáp án:

Công thức: beg + sb + to lớn V: mong xin ai có tác dụng gì

=> He begged themto help him.

Tạm dịch:Anh ấy mong xin họ giúp mình.

Câu 42: Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. She said lớn us “Don’t be late again”.

A. She said us not to be late again

B. She told us to lớn be not late again

C .She told to lớn us not to lớn be late again

D. She told us not khổng lồ be late again

Đáp án:

Công thức: tell + sb + (not) to V: bảo ai làm gì

Câu A dùng sai cấu tạo với “say”: say + that + clause: nói điều gì

Câu B, C cần sử dụng sai cấu tạo với “tell”.

Tạm dịch:Cô ấy bảo cửa hàng chúng tôi không được mang lại trễ nữa.

Câu 43: Choose the answer that is nearest in meaning to lớn the printed before it. “John shouldn’t have behaved so badly.”, said Janet.

A . Janet doesn’t lượt thích John’s behaviors

B . Janet was angry with John

C. Janet disliked John

D .Janet objected lớn John’s behaviors

Đáp án:

Công thức: object to lớn something: phản bội đối điều gì

Tạm dịch:“John tránh việc cư xử tệ như thế.”, Janet nói.

A. Janet không mê say hành vi của John.

B. Janet tức giận với John.

C .Janet không mê say John.

D. Janet làm phản đối hành động của John.

Câu 44: Choose the answer that is nearest in meaning lớn the printed before it. John said “You had better not lend them any money, Daisy”.

A. John said Daisy not to lớn lend them any money

B. John advised Daisy should not lend any money

C .John said Daisy not lend them any money

D. John advised Daisy not lớn lend them any money

Đáp án:

Công thức: advise + sb + (not) to lớn V: khuyên nhủ ai có tác dụng gì

Câu A, C dùng sai cấu trúc với “say”: say + that + clause: nói điều gì

Câu B cần sử dụng sai cấu trúc với “advise”.

Tạm dịch:John khuyên răn Daisy quán triệt họ mượn tiền.

Câu 45: Choose the answer that is nearest in meaning khổng lồ the printed before it. “I’m sorry I have khổng lồ leave so early’, he said.

A. He apologized for having lớn leave early

B. He apologized to lớn have to leave early

C .He apologized that he has to leave early

D He apologized to lớn have left early

Đáp án:

Công thức: apologize (to somebody) (for something): xin lỗi ai bởi đã có tác dụng gì

Tạm dịch:Anh ấy nói: “ Tôi xin lỗi, tôi cần rời đi sớm.”

=> Anh xin lỗi vì buộc phải đi sớm.

Câu 46: Turn the following sentences into reported speech.

The doctor said khổng lồ the patient “You won’t feel better unless you takes these medicine”

⇒ The doctor told the patient______________________________.

Đáp án:

- đưa từ câu điều kiện loại 1 sang một số loại 2: If + S + V(quá khứ đơn), S + would + V …

- biến đổi đại từ, tân ngữ: you => he/ she

- biến hóa đại từ bỏ chỉ định: these => those

Đáp án:The doctor told the patienthe would not feel better unless he took those medicine.

Tạm dịch:Bác sĩ nói với người bệnh rằng anh ấy sẽ không còn cảm thấy giỏi hơn trường hợp anh ấy ko uống dung dịch đó.

Câu 47: Choose the answer that is nearest in meaning to the printed before it. “If I were you I’d try khổng lồ get a room on the vị trí cao nhất floor,” he said.

A. He advised me khổng lồ try to get a room on the top floor

B. He advised me to lớn try getting a room on the vị trí cao nhất floor

C. He offered me lớn try to lớn get a room on the đứng đầu floor

D. He suggested me to try to lớn get a room on the đứng top floor

Đáp án:

Công thức: advise + sb + khổng lồ V: khuyên ai có tác dụng gì

Câu C dùng sai cấu trúc với “offer”: offer to vì something: đề xuất làm góp ai điều gì

Câu D dùng sai cấu tạo với “suggest”: suggest doing something: ý kiến đề nghị làm gì

Tạm dịch:"Nếu tôi là anh, tôi sẽ cố gắng để bao gồm được một căn phòng trên tầng phía trên cao nhất," ông nói.

Xem thêm: Trong Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Miền Là : A, Trong Hệ Csdl Quan Hệ, Miền Là: A

Ông ấy khuyên tôi nên nỗ lực để tất cả được 1 căn phòng trên tầng cao nhất.Ông ấy khuyên nhủ tôi nên dùng thử một căn phòng ở tầng trên cùng.

Câu 48: Choose the answer that is nearest in meaning lớn the printed before it. His wife said to lớn him: “Write to lớn me as often as you can.”