GIẢI TOÁN LỚP 4, HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

     
Tài liệu trả lời Giải Toán lớp 4 ngắn gọn, đầy đủ, cụ thể từng bài tập dưới đây chắc hẳn rằng sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích cho các em học tập sinh. Lân cận đó, cùng với cách khối hệ thống các bài học khoa học, rõ ràng, bám sát đít chương trình học sách giáo khoa, những bậc phụ huynh cũng khá dễ dàng theo dõi, từ bỏ đó chủ động hơn trong câu hỏi hướng dẫn con em mình mình học trong nhà đạt tác dụng cao.

mục lục phần giải toán lớp 4

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG- Giải Toán 4 trang 3, 4 - Ôn tập những số mang lại 100 000- Giải Toán 4 trang 4, 5 - Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 5 - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 6 - Biểu thức tất cả chứa một chữ- Giải Toán 4 trang 7 - luyện tập trang 7 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 9, 10 - các số gồm sáu chữ số- Giải Toán 4 trang 10 - rèn luyện trang 10 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 11, 12 - Hàng với lớp- Giải Toán 4 trang 13 - So sánh các số có rất nhiều chữ số- Giải Toán 4 trang 13, 14 - Triệu và lớp triệu- Giải Toán 4 trang 15 - Triệu với lớp triệu (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 16 - rèn luyện trang 16 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 17, 18 - rèn luyện trang 17 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 19 - dãy số trường đoản cú nhiên- Giải Toán 4 trang 20 - Viết số tự nhiên trong hệ thập phân- Giải Toán 4 trang 22 - so sánh và xếp trang bị tự những số tự nhiên- Giải Toán 4 trang 22, Luyện tập - rèn luyện trang 22 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 23 - Yến, tạ, tấn- Giải Toán 4 trang 24 - Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng- Giải Toán 4 trang 25 - Giây, cụ kỉ- Giải Toán 4 trang 26 - luyện tập trang 26 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 27 - search số trung bình cộng- Giải Toán 4 trang 28 - rèn luyện trang 28 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 29 - Biểu đồ- Giải Toán 4 trang 30, 31, 32 - Biểu đồ gia dụng (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 33, 34 - luyện tập trang 33 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 35, 36 - rèn luyện chung trang 35 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 36, 37 - luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC1. Phép cùng và phép trừ- Giải Toán 4 trang 39 - Phép cộng- Giải Toán 4 trang 40 - Phép trừ- Giải Toán 4 trang 40, 41 - rèn luyện trang 40 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 42 - Biểu thức tất cả chứa nhì chữ- Giải Toán 4 trang 43 - tính chất giao hoán của phép cộng- Giải Toán 4 trang 43, 44 - Biểu thức tất cả chứa tía chữ- Giải Toán 4 trang 45 - Tính chất kết hợp của phép cộng- Giải Toán 4 trang 46 - rèn luyện trang 46 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 47 - Tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đó- Giải Toán 4 trang 48 Luyện tập - luyện tập trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 48 luyện tập chung - luyện tập chung trang 48 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 49 - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt- Giải Toán 4 trang 50 - hai tuyến phố thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 51 - hai đường thẳng tuy vậy song- Giải Toán 4 trang 52, 53 - Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc- Giải Toán 4 trang 53, 54 - Vẽ hai tuyến phố thẳng tuy vậy song- Giải Toán 4 trang 54 - thực hành vẽ hình chữ nhật- Giải Toán 4 trang 55 - thực hành vẽ hình vuông- Giải Toán 4 trang 55 Luyện tập - luyện tập trang 55 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 56 - rèn luyện chung trang 56 SGK Toán 42. Phép nhân- Giải Toán 4 trang 57 - Nhân với số bao gồm một chữ số- Giải Toán 4 trang 58 - tính chất giao hoán của phép nhân- Giải Toán 4 trang 59, 60 - Nhân với 10, 100, 1000,...Chia mang đến 10, 100, 1000,....

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4, hướng dẫn giải bài tập toán lớp 4

- Giải Toán 4 trang 61 - Tính chất phối kết hợp của phép nhân- Giải Toán 4 trang 62 - Nhân cùng với số có tận thuộc là chữ số 0- Giải Toán 4 trang 63, 64 - Đề-xi-mét vuông- Giải Toán 4 trang 65 - Mét vuông- Giải Toán 4 trang 66, 67 - Nhân một vài với một tổng- Giải Toán 4 trang 67, 68 - Nhân một trong những với một hiệu- Giải Toán 4 trang 68 - rèn luyện trang 68 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 69 - Nhân với số có hai chữ số- Giải Toán 4 trang 69, 70 - luyện tập trang 69 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 71 - trình làng nhân nhẩm số tất cả hai chữ số với 11- Giải Toán 4 trang 73 - Nhân với số có bố chữ số- Giải Toán 4 trang 73 (tiếp) - Nhân cùng với số có tía chữ số (tiếp theo)- Giải Toán 4 trang 74 - luyện tập trang 74 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 75 - rèn luyện chung trang 75 SGK Toán 43. Phép chia- Giải Toán 4 trang 76 - phân chia một tổng cho một số- Giải Toán 4 trang 77 - phân chia cho số có một chữ số- Giải Toán 4 trang 78 - rèn luyện trang 78 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 78, 79 - Chia một vài cho một tích- Giải Toán 4 trang 79 - phân chia một tích cho 1 số- Giải Toán 4 trang 80 - chia hai số bao gồm tận thuộc là những chữ số 0- Giải Toán 4 trang 81 - phân chia cho số bao gồm hai chữ số- Giải Toán 4 trang 82 - phân tách cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 83 - rèn luyện trang 83 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 84 - phân chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 84 - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 85 - Thương có chữ số 0- Giải Toán lớp 4 trang 86 - phân tách cho số có cha chữ số- Giải Toán lớp 4 trang 87 - rèn luyện trang 87 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 88 - phân chia cho số có cha chữ số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 89 - luyện tập trang 89 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 90 - luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 91,93 - luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4

CHƯƠNG III. DẤU HIỆU phân chia HẾT mang lại 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH1. Tín hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3- Giải Toán lớp 4 trang 95 - dấu hiệu chia hết mang lại 2- Giải Toán lớp 4 trang 96 - tín hiệu chia hết mang đến 5- Giải Toán lớp 4 trang 96, luyện tập - rèn luyện trang 96 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 97 - tín hiệu chia hết mang lại 9- Giải Toán lớp 4 trang 98 - tín hiệu chia hết cho 3- Giải Toán lớp 4 trang 98, luyện tập - rèn luyện trang 98 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 99 - rèn luyện chung trang 99 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 100 - Ki-lô-mét vuông- Giải Toán lớp 4 trang 100, 101 - rèn luyện trang 100 SGK Toán 42. Trình làng hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 102, 103 - Hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104 - diện tích s hình bình hành- Giải Toán lớp 4 trang 104, 105 - rèn luyện trang 104 SGK Toán 4CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI1. Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 107 - Phân số- Giải Toán lớp 4 trang 108 - Phân số và phép phân chia số tự nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 110 - Phân số và phép phân tách số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 110, Luyện tập - rèn luyện trang 110 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 112 - Phân số bởi nhau- Giải Toán lớp 4 trang 114 - Rút gọn gàng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 114, Luyện tập - rèn luyện trang 114 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 116 - Quy đồng mẫu mã số các phân số- Giải Toán lớp 4 trang 116 (tiếp) - Quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 117 - luyện tập trang 117 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 118 - luyện tập chung trang 118 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 119 - đối chiếu hai phân số cùng chủng loại số- Giải Toán lớp 4 trang 120 - rèn luyện trang 120 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 122 - so sánh hai phân số khác mẫu số- Giải toán lớp 4 trang 122, Luyện tập - rèn luyện trang 122 SGK Toán 4

- Giải Toán lớp 4 trang 123 - rèn luyện chung trang 123 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 - rèn luyện chung trang 123, 124 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 124, 125 - rèn luyện chung trang 124, 125 SGK Toán 42. Các phép tính với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 126 - Phép cùng phân số- Giải Toán lớp 4 trang 127 - Phép cộng phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 128 - rèn luyện trang 128 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 - luyện tập trang 128, 129 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 129 - Phép trừ phân số- Giải Toán lớp 4 trang 130, Phép trừ phân số (tiếp theo) - Phép trừ phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 131, Luyện tập - luyện tập trang 131 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 131, 132, luyện tập chung - luyện tập chung trang 131, 132 SGK Toán 4- Giải Toán 4 trang 133 - Phép nhân phân số- Giải Toán lớp 4 trang 133, Luyện tập - rèn luyện trang 133 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 134- rèn luyện trang 134 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 135 - tra cứu phân số của một số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - Phép phân chia phân số- Giải Toán lớp 4 trang 136 - rèn luyện trang 136 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137 - rèn luyện trang 137 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 137, 138 - luyện tập chung trang 137, 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, rèn luyện chung - rèn luyện chung trang 138 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 138, 139 - rèn luyện chung trang 138, 139 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 139 - luyện tập chung trang 139 SGK Toán 43. Reviews hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 140, 141 - Hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 - diện tích s hình thoi- Giải Toán lớp 4 trang 143, 144 - rèn luyện trang 143 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 144, 145 - luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN quan ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ1. Tỉ số - một trong những bài toán liên quan đến tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 147 - reviews tỉ số- Giải Toán lớp 4 trang 148 - Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó- Giải Toán lớp 4 trang 148, Luyện tập - rèn luyện trang 148 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149, Luyện tập - rèn luyện trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 149 rèn luyện chung - rèn luyện chung trang 149 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 150, 151 - Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhị số đó- Giải Toán lớp 4 trang 151 - luyện tập trang 151 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 152 - luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 153 - luyện tập chung trang 153 SGK Toán 42. Tỉ lệ bạn dạng đồ cùng ứng dụng- Giải Toán lớp 4 trang 155 - Tỉ lệ phiên bản đồ- Giải Toán lớp 4 trang 157 - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ- Giải Toán lớp 4 trang 158, Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) - Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo)CHƯƠNG VI. ÔN TẬP- Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 - Ôn tập về số tự nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 161 - Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 161, 162 - Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 162, 163 - Ôn tập về các phép tính cùng với số từ nhiên- Giải Toán lớp 4 trang 163 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164 - Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 164, 165, 166 - Ôn tập về biểu đồ- Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 - Ôn tập về phân số- Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 - Ôn tập về các phép tính cùng với phân số- Giải Toán lớp 4 trang 168, 169 - Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 169 - Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170 - Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 170, 171 - Ôn tập về đại lượng- Giải Toán lớp 4 trang 171, 172 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 172, 173 - Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 173 - Ôn tập về hình học- Giải Toán lớp 4 trang 174 - Ôn tập về hình học tập (tiếp theo)- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tra cứu số vừa phải cộng - Ôn tập về search số vừa đủ cộng- Giải Toán lớp 4 trang 175, Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của hai số đó - Ôn tập về tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176 - Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó- Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 - luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 177 - rèn luyện chung trang 177 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 178 - rèn luyện chung trang 178 SGK Toán 4- Giải Toán lớp 4 trang 179 - rèn luyện chung trang 179 SGK Toán 4

Trong giải toán lớp 4 cùng với hệ thống toàn cục các dạng bài xích tập toán lớp 4 ngăn gọn và rất đầy đủ được update chi máu và bám đít với công tác sách giáo khoa Toán 4 giúp các chúng ta có thể học môn Toán 4 dễ dãi và hiệu quả hơn. Bài bác tập từ chương I mang đến chương 6 với tất cả các văn bản chương trình học từ số tự nhiên, bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, bốn phép tính với những số tự nhiên, phần hình học thuộc với các phép tính phân số, tỉ số, tất cả được biên soạn và xây dựng chi tiết và ví dụ nhất.

*

Tài liệu giải toán 4, giải bài tập toán lớp 4 lựa chọn lọc

Với sách giải bài tập Toán 4 các em học sinh lớp 4 ngoại trừ việ khám phá và củng cố kỹ năng và kiến thức còn được lí giải làm bài bác theo vô số phương pháp khác nhau. Hình như việc làm bài bác tập với tự bản thân so sánh kết quả cũng như nhận xét khả năng học tập tập của chính bản thân mình cũng trở nên dễ dãi hơn. Qua giải toán 4 các em học viên sẽ giải bài tập toán lớp 4 từ học tập kì 1, mang lại học kì 2, từ kiến thức cải thiện đến cơ phiên bản và chọn lựa cho mình bí quyết giải toán cấp tốc chóng tác dụng nhất.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cái Trống Trường Lớp 4 Hay NhấT, Tả Cái Trống Trường Em (19 Mẫu)

Sách giải toán lớp 4 có giải mã hay, hấp dẫn, tất cả những bài tập các được phía dẫn chi tiết vì thế những em học viên không cần mất không ít thời gian. Cùng với đó giải toán 4 trên mạng cũng là hiệ tượng học tập được không ít em học viên lựa chọn. Với tài liệu tổng đúng theo này những em học sinh thuận tiện nắm bắt được kiến thức và kỹ năng đã học của chính mình và có thể thực hành làm bài xích tập cùng luyện đề nhiều hơn. Những dạng vấn đề hay và bài toán khó trong công tác sgk số đông được update chi ngày tiết trong sách giải chúng ta yên trung khu tham khảo.

Để học xuất sắc toán 4 ngoài vấn đề học tập trên lớp lắng nghe thầy cô huấn luyện và đào tạo thì việc thực hành làm bài xích tập không hề thiếu là biện pháp giúp các em áp dụng kiến thức thuận tiện và hợp lý và phải chăng hơn. Những em học sinh hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng cho quá trình học tập của chính mình để biết đến vô số cách giải toán cũng giống như phương thức làm toán nhanh chóng và dễ nắm bắt nhất.

Xem thêm: Soạn Bài Vượt Thác Lớp 6 - Hướng Dẫn Soạn Bài Vượt Thác Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2

Cùng với tài liệu nhằm học tốt toán 4 download Miễn phí tổn cũng share tới các em học sinh nhiều tài liệu có liên quan khác như đối với các em học sinh lớp 5 rất có thể tham khảo tài liệu Giải toán 5 với rất nhiều bài tập khác nhau, trong quy trình học tập những em học tập sinh có thể tham khảo tư liệu giải toán 5 này để giao hàng cho quy trình ôn luyện giải bài của chính mình được xuất sắc hơn nhé.