Sách Giải Văn Lớp 7 Tập 2

     

Ngữ văn lớp 7 Tập 2 – Soạn và giải bài tập SGK ngữ văn lớp 7 tập 2, Để học xuất sắc hơn môn ngữ văn 7 tập 2, Học giỏi hơn reviews chuyên mục giải bài bác tập ngữ văn 7 tập 2 đầy đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám cạnh bên theo sách giáo khoa bài tập ngữ văn của học sinh lớp 7 tập 2. Để dễ ợt nhất cho chúng ta học sinh và phụ huynh xem thêm lời giải, xung quanh việc bố trí thứ tự và giải theo câu sinh hoạt từng trang trong SGK ở bên dưới đây.

*
Bạn đang xem: Sách giải văn lớp 7 tập 2

Giải bài xích tập ngữ văn lớp 7 – Tập 2 – Soạn bài bác ngữ văn 7

Để quan sát và theo dõi từng phần mời các bạn click vào cụ thể từng đường liên kết tương ứng để xem bài xích soạn và giải bài xích tập của từng mục học trong sách giáo khoa vẫn được cửa hàng chúng tôi biên biên soạn sau đây.

Soạn giải bài bác tập SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2

Bài 18 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 19 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài trăng tròn – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 21 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 22 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 23 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 24 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 25 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 26 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 27 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 28 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 29 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 30 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 31 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 32 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 33 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Bài 34 – SGK ngữ văn 7 – Tập 2

Hy vọng với phần soạn cùng giải bài bác tập môn ngữ văn lớp 7 – Tập 2 này vẫn giúp các bạn học giỏi hơn cùng là tài liệu tham khảo, trường hợp thấy tuyệt hãy chia sẻ để ủng hộ bài viết nhé.

(thuocmaxman.vn)


Giải bài tập Content


Expand All
bài 18 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – tục ngữ về thiên nhiên và lao động phân phối
Giải câu 1 (Trang 4 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 4 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 4 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 5 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 5 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – công tác địa phương (phần Văn với Tập có tác dụng văn)
Giải câu 1 (Trang 6 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – khám phá chung về văn nghị luận
Giải câu 1 yêu cầu nghị luận (Trang 7 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 cầm cố nào là văn nghị luận (Trang 9 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 9 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 10 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 rèn luyện (Trang 10 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài 19 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 4 bài học kinh nghiệm SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – phương ngôn về con tín đồ và xã hội
Giải câu 1 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài bác – Rút gọn gàng câu
Giải câu 1 núm nào là rút gọn gàng câu (Trang 15 – 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 Thế như thế nào là rút gọn gàng câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 cố nào là rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 núm nào là rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu một cách rút gọn câu (Trang 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 giải pháp rút gọn câu (Trang 16 – 17 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 17 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 17 – 18 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 rèn luyện (Trang 18 – 19 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 rèn luyện (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – Đặc điểm của văn bạn dạng nghị luận
Giải câu 1 vấn đề (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luận cứ (Trang 20 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 lập luận (Trang 20 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 21 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Đề văn nghị luận và câu hỏi lập ý cho bài bác văn nghị luận
Giải câu 1 Nội dung và đặc điểm của đề văn nghị luận (Trang 22 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Tìm phát âm đề văn nghị luận (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Xác lập vấn đề (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 tra cứu luận cứ (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 xuất bản lập luận (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Bài 20 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 4 bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – niềm tin yêu nước của quần chúng ta
Giải câu 1 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 26 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – Câu quan trọng đặc biệt
Giải câu 1 Thế làm sao là câu đặc trưng (Trang 27 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Tác dụng của câu quan trọng đặc biệt (Trang 28 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – bố cục tổng quan và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Giải câu 1 (Trang 30 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 31 – 32 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài bác – rèn luyện về cách thức lập luận trong văn nghị luận
Giải câu 1 Lập luận trong đời sống (Trang 32 – 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 Lập luận trong cuộc sống (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 Lập luận trong đời sống (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 Lập luận vào văn nghị luận (Trang 33 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 Lập luận trong văn nghị luận (Trang 34 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 Lập luận vào văn nghị luận (Trang 34 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài 21 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Sự giàu đẹp nhất của tiếng việt
Giải câu 1 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Thêm trạng ngữ cho câu
Giải câu 1 đặc điểm của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 điểm lưu ý của trạng trường đoản cú (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 điểm sáng của trạng từ (Trang 39 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 39 – 40 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài bác – tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Giải câu 1 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 41 -42 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 rèn luyện (Trang 43 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài 22 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 5 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Thêm trạng ngữ mang lại câu (Tiếp theo)
Soạn bài xích – cách làm văn lập luận chứng minh
Giải câu 1 (Trang 48 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 49 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 49 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – luyện tập lập luận minh chứng
Giải câu 1 (Trang 51 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài xích 23 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Đức tính giản dị của bác Hồ
Giải câu 1 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – đổi khác câu dữ thế chủ động thành câu bị động
Giải câu 1 – Câu chủ động và câu bị động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Câu chủ động và câu thụ động (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – Viết bài tập có tác dụng văn số 5: Văn lập luận chứng tỏ
Giải đề 1 (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 58 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 59 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 4 (Trang 59 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 5 (Trang 59 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài 24 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Ý nghĩa của văn chương
Giải câu 1 (Trang 62 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 62 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 62 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 62 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 63 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài bác – thay đổi câu chủ động thành câu thụ động (Tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – rèn luyện viết đoạn văn minh chứng
Giải đề 1 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 4 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 5 (Trang 65 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 6 (Trang 66 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 7 (Trang 66 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 8 (Trang 66 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài 25 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 11 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Ôn tập văn nghị luận
Giải câu 1 (Trang 66 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 67 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 67 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Dùng nhiều chủ vị để không ngừng mở rộng câu
Giải câu 1 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – mày mò chung về phép lập luận lý giải
Giải câu 1 (Trang 69 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 70 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 72 SGK ngữ văn 7 tập 2)


Xem thêm: 10 Tác Hại Hàng Đầu Của Việc Hút Thuốc Lá Có Hại Như Thế Nào

bài xích 26 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 4 bài học SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – trống mái mặc cất cánh
Giải câu 1 (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2* – luyện tập (Trang 83 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – biện pháp làm bài bác văn lập luận giải thích
Giải thắc mắc – công việc làm bài bác văn lập luận lý giải (Trang 84, 85, 86 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài bác – rèn luyện lập luận giải thích
Giải câu hỏi – sẵn sàng ở nhà (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – thực hành trên lớp (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Viết bài bác tập có tác dụng văn số 6 – Văn lập luận lý giải (làm làm việc nhà)
Giải câu hỏi – Đề văn tìm hiểu thêm (Trang 88 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài bác 27 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – đông đảo trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
Giải câu 1 (Trang 94 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 94 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 94 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 94, 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5* (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2* – rèn luyện (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: rèn luyện (tiếp theo)
Giải thắc mắc 1 (Trang 96, 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi 2 (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải thắc mắc 3 (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Luyện nói: bài xích văn lý giải một vụ việc
Giải thắc mắc – sẵn sàng ở bên (Trang 98 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài 28 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Ca Huế trên sông hương
Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 103 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – Liệt kê
Giải câu 1 – cụ nào là phép liệt kê (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – ráng nào là phép liệt kê (Trang 104 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – các kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – những kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – các kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – tò mò chung về văn bạn dạng hành thiết yếu
Giải câu hỏi – cụ nào là văn phiên bản hành chủ yếu (Trang 107 – 110 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải thắc mắc – luyện tập (Trang 110, 111 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài xích 29 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – quan tiền Âm Thị Kính
Giải câu 1 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 8 (Trang 120 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – vết chấm lửng và dấu chấm phẩy
Giải câu 1 – dấu chấm lửng (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – dấu chấm lửng (Trang 121 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – dấu chấm phẩy (Trang 122 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – dấu chấm phẩy (Trang 122 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 123 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 123 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 123 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài – Văn bản đề nghị
Giải thắc mắc – Đặc điểm của văn bản đề nghị (Trang 124, 125 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải thắc mắc – phương pháp làm văn bạn dạng đề nghị (Trang 125, 126 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài xích 30 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 4 bài học SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Ôn tập phần văn
Giải câu 1 – (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 – (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 – (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 8 – (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 9 – (Trang 129 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – vết gạch ngang
Giải thắc mắc – công dụng của vết gạch ngang (Trang 129 – 130 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – rõ ràng dấu gạch ốp ngang với vệt gạch nối (Trang 130 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – minh bạch dấu gạch men ngang với lốt gạch nối (Trang 130 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 130 – 131 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 131 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 131 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài bác – Ôn tập phần tiếng việt
Soạn bài xích – Văn bạn dạng báo cáo
Giải câu 1 – Đặc điểm của văn phiên bản báo cáo (Trang 133 – 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Đặc điểm của văn bản báo cáo (Trang 134 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Đặc điểm của văn bạn dạng báo cáo (Trang 134 – 135 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – biện pháp làm văn phiên bản báo cáo (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – biện pháp làm văn phiên bản báo cáo (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – biện pháp làm văn bạn dạng báo cáo (Trang 135 – 136 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài bác 31 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 40 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – khám nghiệm phần văn
Giải câu 1 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 8 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 9 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 10 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 11 – (Trang 137 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài bác – rèn luyện làm văn bản đề nghị và report
Giải câu 1 – Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và report (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Ôn lại lí thuyết về văn phiên bản đề nghị và báo cáo (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Ôn lại lí thuyết về văn phiên bản đề nghị và báo cáo (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 138 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Soạn bài xích – Ôn tập về phần tập làm văn
Giải câu 1 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 7 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 8 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 1 – Về văn nghị luận (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 3 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 4 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 5 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 6 – Về văn nghị luận (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 1 – (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 2 – (Trang 140 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 3 – (Trang 141 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 4 – (Trang 141 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 5 – (Trang 141 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 6 – (Trang 141 – 142 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 7 – (Trang 142 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải đề 8 – (Trang 143 SGK ngữ văn 7 tập 2)
bài bác 32 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 2 bài học kinh nghiệm SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Ôn tập phần giờ việt (tiếp theo)
Soạn bài bác – soát sổ tổng hợp cuối năm
bài xích 33 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 1 bài học kinh nghiệm SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài bác – lịch trình địa phương (Phần văn với tập làm văn) (Tiếp theo)
bài xích 34 – SGK ngữ văn lớp 7 – Tập 2 1 bài học SGK | 2 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài xích – công tác địa phương (Phần giờ việt) Rèn luyện chính tả
Giải câu 1 (Trang 148 SGK ngữ văn 7 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 148 – 149 SGK ngữ văn 7 tập 2)


Xem thêm: Vì Lợi Ích Mười Năm Trồng Cây, Vì Lợi Ích Trăm Năm Thì Phải Trồng Người”

About The Author
Quỳnh Anh More from this tác giả

Học tốt xinh đẹp! Thích share kiến thức, Là fan đưa bài rất tâm huyết rất muốn được sự cỗ vũ và share của các bạn!