Sarah will be very annoyed if dave

     

Tiếng Anh hay Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngôn ngữ German Tây, được nói từ bỏ thời thời Trung cổ tại Anh, thời buổi này là lingua franca toàn cầu.Từ English xuất phát từ Angle, một trong những bộ tộc German đã di cư mang lại Anh (chính từ bỏ "Angle" lại bắt đầu từ bán đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần mang đến năm cuối cấp phải học tập là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất. Nghe những đến định hướng sau này rồi học đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, sợ hãi nhưng những em hãy tự tin và tìm dần dần điều mà bạn muốn là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hòa hợp mã sút giá