Số Nhị Phân Là Gì

     

Bạn và tôi lớn lên đếm từ một đến mười. Tuy nhiên, máy tính đếm hơi khác một chút. Họ sử dụng một hệ thống chữ số khác, được gọi là nhị phân, để theo dõi dữ liệu. Nhưng điều đó có nghĩa là gì, và mục đích của tất cả là gì?


Làm thế nào để chúng ta cần đếm?

giá trị thập lục phân-vị trí

Kết luận: Tại sao lại sử dụng các hệ thống chữ số khác nhau?

Chắc chắn sẽ rất tiện lợi nếu chúng ta có thể sử dụng một hệ thống chữ số mang lại mọi thứ. Thật không may, mỗi hệ thống chữ số có mục đích riêng của nó, vì vậy đã bị mắc kẹt khi sử dụng nhiều hơn một hệ thống.

Bạn đang xem: Số nhị phân là gì

Hệ thập phân là thứ thân quen thuộc nhất đối với các nhà khai thác bé người và được phân tách sẻ bởi hầu hết các nền văn hóa trên Trái đất. Điều đó làm đến nó trở thành sơ đồ đếm tiêu chuẩn mang đến giao tiếp của bé người. Không có gì ngạc nhiên ở đó.

Xem thêm: Kiếp Sau Xin Chớ Làm Người (Trương Chi), Kiếp Sau Xin Chớ Làm Người

Tuy nhiên, máy tính không thể đếm bằng số thập phân. Mạch của chúng chỉ có thể biểu diễn một trong nhị trạng thái: BẬT hoặc TẮT. Điều đó làm mang đến chúng phù hợp tự nhiên mang đến hệ nhị phân, có hai trạng thái: một và không. Tất nhiên, số 0 đại diện cho tắt, trong những lúc một đại diện mang đến bật.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Other Another Others, Sự Khác Nhau Giữa Another


Hệ thập lục phân là một trường hợp có cạnh hơn. Nó được sử dụng chủ yếu như một cách thuận tiện để biểu diễn các giá trị nhị phân cho các nhà khai thác bé người. Một giá trị vị trí duy nhất vào hệ thập lục phân đại diện đến bốn bit bộ nhớ. Điều đó có nghĩa là hai vị trí đại diện đến tám bit, hoặc một byte. Đó là lý vì tại sao bạn sẽ thấy hệ thập lục phân được sử dụng để biểu thị giá trị của các thanh ghi bộ nhớ. Định cỡ bit làm mang lại nó trở nên phù hợp tự nhiên và dễ đọc hơn so với một chuỗi các số một và các số không.