THẮNG LỢI VỀ CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM

  -  
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 38. Thắng lợi chính trị mở màn của quân dân miền nam trong võ thuật chống kế hoạch “Việt phái nam hoá chiến tranh” làA. Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam bộ Việt nam giới được thành lập.B. Chính phủ nước nhà cách mạng lâm thời cùng hoà khu vực miền nam Việt phái nam được thành lập.C. Quân giải phóng khu vực miền nam Việt nam giới ra đời.D. Trung ương cục khu vực miền nam được thành lập.

Bạn đang xem: Thắng lợi về chính trị của nhân dân miền nam


*

Thắng lợi chủ yếu trị mở màn của quân dân khu vực miền nam trong chiến tranh chống kế hoạch “Việt nam giới hoá chiến tranh” là

A. phương diện trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt phái mạnh được thành lập.

B. Chính phủ phương pháp mạng lâm thời cộng hoà miền nam Việt phái mạnh được thành lập.

C. Quân giải phóng miền nam ra đời.

D. Trung ương Cục miền nam được thành lập


*

Đáp án B

Thắng lợi bao gồm trị bắt đầu của quân dân miền nam bộ trong kungfu chống kế hoạch “Việt nam hoá chiến tranh” là cơ quan chỉ đạo của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền nam Việt nam được thành lập


Thắng lợi chủ yếu trị mở màn giai đoạn đại chiến chống kế hoạch “Việt phái nam hóa chiến tranh” của quân và dân miền nam Việt phái nam là:

A. Trung ương cục khu vực miền nam được thành lập. 

B. Mặt trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt phái nam ra đời. 

C. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ cách mạng lâm thời cùng hòa miền nam Việt phái nam ra đời. 

D. Quân giải phóng miền nam Việt phái nam được thành lập.Thắng lợi bao gồm trị bắt đầu giai đoạn đại chiến chống chiến lược “Việt nam hóa chiến tranh” của quân và dân khu vực miền nam Việt phái mạnh là

A. trung ương cục miền nam bộ được thành lập

B. phương diện trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam bộ Việt phái nam ra đời

C. cơ quan chỉ đạo của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam bộ Việt phái nam ra đời

D. Quân giải phóng miền nam Việt phái nam được thành lập


Đáp án C


Thắng lợi thiết yếu trị mở màn giai đoạn võ thuật chống kế hoạch “Việt phái mạnh hóa chiến tranh” của quân với dân miền nam bộ Việt phái nam là:

A. tw cục miền nam bộ được thành lập

B. mặt trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt nam ra đời

C. chính phủ cách mạng lâm thời cùng hòa miền nam Việt nam giới ra đời

D. Quân giải phóng miền nam bộ Việt nam được thành lập


Đáp án C


Thắng lợi chính trị khởi đầu giai đoạn chống chiến lược “Việt phái nam hóa Chiến tranh” của quân dân khu vực miền nam là

A. Hội nghị cấp cao tía nước Đông Dương được triệu tập.

B. Khía cạnh trận dân tộc bản địa Giải phóng khu vực miền nam Việt phái mạnh được thành lập.

Xem thêm: Can You Tell Me How To Find Material For My Science Report, Pr? Ort, Pr?

C. Cơ quan chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam bộ Việt phái nam ra đời.

D. Hiệp định Pa-ri về chấm chứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở vn được kí kết.


Thắng lợi về chính trị của nhân dân khu vực miền nam trong kungfu chống chiến lược “Việt nam giới hóa chiến tranh” là

A. Chính phủ Cách mạng lâm thời cùng hòa miền nam bộ Việt phái nam ra đời.

B. Phương diện trận dân tộc bản địa Giải phóng miền nam bộ Việt nam được thành lập.

C. Trung ương cục miền nam bộ được thành lập.

D. Quân giải phóng khu vực miền nam ra đời.


Thắng lợi về chủ yếu trị của nhân dân khu vực miền nam trong võ thuật chống chiến lược “Việt nam giới hóa chiến tranh” là

A. Tw cục miền nam được ra đời (1/1961).

B. Khía cạnh trận dân tộc bản địa Giải phóng miền nam Việt nam được thành lập (1960).

C. Chính phủ nước nhà Cách mạng lâm thời cùng hòa miền nam Việt Nam ra đời (1969).

D. Các lực lượng vũ trang thống độc nhất vô nhị thành Quân giải phóng khu vực miền nam (2/1961).


Nêu những thành công về chính trị và quân sự chiến lược trong trận chiến đấu của quân và dân miền Nam,miền Bắc trong những chiến lược cuộc chiến tranh Đặc biệt,Cục bộ,Việt phái nam hóa chiến tranh


1. Trên mặt trận chống phá “bình định”

- Năm 1962, Quân giải phóng cùng với nhân dân vượt qua nhiều cuộc hành quân càn quét vào chiến quần thể D, địa thế căn cứ U Minh, Tây Ninh,…

- Cuộc đương đầu chống và phá “ấp chiến lược” ra mắt gay go khốc liệt giữa ta cùng địch. Đến cuối 1962 trên nửa toàn bô ấp cùng 70% nông dân vẫn do bí quyết mạng kiểm soát.

- Đến thân năm 1965, chỉ từ kiểm rà soát 2.200 ấp.

2. Trên chiến trận đấu tranh chính trị

- diễn ra sôi nổi ở các đô thị to như: Huế, Đà Nẵng, sử dụng Gòn.

- Ngày 11 - 6 - 1963, trê tuyến phố phố dùng Gòn, hòa thượng yêu thích Quảng Đức trường đoản cú thiêu nhằm phản đối chính quyền Diệm.

- Ngày 16 - 6 - 1963, 70 vạn quần chúng tp sài thành biểu tình làm cho rung chuyển chế độ Sài Gòn.

- ngày một - 11 - 1963, Mĩ làm thay máu chính quyền lật đổ chế độ Diệm - Nhu với hi vọng ổn định tình hình.

3. Trên mặt trận quân sự

- Ngày 2 - 1 - 1963, quân dân ta giành thắng lợi vang dội sống trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), vượt qua cuộc hành binh càn quét của hơn 2000 quân đội sài thành có nắm vấn Mĩ chỉ huy. Sau trận Ấp Bắc, khắp miền nam đã dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết thịt giặc lập công”.

- Lực lượng quân giải phóng liên tục mở số đông chiến dịch tiến công quy mô lớn, tiêu biểu là chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965 trên các chiến trường miền Nam cùng miền Trung.

Xem thêm: Lõi Máy Biến Áp Có Tác Dụng Gì, Máy Biến Áp Là Gì Và Công Dụng Của Máy Biến Áp

⟹ Với những thành công dồn dập, quân dân ta ở miền nam đã có tác dụng phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.