Theo Hiến Pháp Nước Ta Lao Động Là

     
Trắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân 12(có đáp án) bài bác Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực !!

* giải đáp giải

Đáp án là D

Lời giải: Theo Hiến pháp nước ta, so với mỗi công dân, lao hễ là quyền cùng nghĩa vụ.


Trắc nghiệm giáo dục công dân 12(có đáp án) bài bác Quyền bình đẳng của công dân vào một số lĩnh vực !!


*