Bài tập luyện thi violympic toán lớp 4 vòng 1

     

Câu 1: Tính cực hiếm của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 cùng với n = 2…………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Bài tập luyện thi violympic toán lớp 4 vòng 1

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Số bao gồm 36 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị chức năng được viết là:………………………………………………..

Số gồm 6 triệu, 5 trăm cùng 4 chục được viết là

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: Tính quý hiếm của biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = 9…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 4: Tính cực hiếm của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 cùng với n = 6…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 5:Giá trị của y vào biểu thức 65 x y x 5 = 650

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 6: Chu vi hình vuông có diện tích là 16

*

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Chọn Định Nghĩa Đúng Về Phản Ứng Oxihóa-Khử ., Chọn Đáp Án Đúng

Câu 7: khi viết số 2 vào bên trái một số trong những có 3 chữ số thì số new hơn số cũ bao nhiêu 1-1 vị?…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Tính diện tích s của hình chữ nhật biết khi tăng chiều rộng 14cm và bớt chiều dài 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông vắn có chu vi 92cm.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 9: Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bởi 76cm cùng chiều dài hình chữ nhật bởi 30cm.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 10:Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 24cm, chu vi hình chữ nhật bằng 64cm. Tính diện tích hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 11:Tính quý hiếm biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: When Water Boils At 100 Degrees C At Sea Level, What Temperature Does Water Boil At

…………………………………………………………………………………………………….