TỈ LỆ THUẬN LỚP 7

     
Trả lời thắc mắc 2 bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

Cho biết y tỉ lệ thành phần thuận cùng với x theo hệ số tỉ lệ

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài xích 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết thêm hai đại lượng y với x tỉ trọng thuận với nhau.

Bạn đang xem: Tỉ lệ thuận lớp 7

Xem giải thuật


bài bác 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng x và y xác suất thuận cùng với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Xem thêm: Ở Nơi Nào Đó Nhìn Về Quá Khứ, Có Khi Nào Ở Nơi Đâu Đó Nhìn Về Quá Khứ

Xem giải thuật


bài bác 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Cho thấy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thành phần thuận. Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:

Xem giải thuật


bài xích 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Các giá chỉ trị tương ứng của V cùng m được cho trong bảng sau:

Xem lời giải


bài xích 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết z tỉ lệ thuận cùng với y theo thông số tỉ lệ k với y tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x với tìm hệ số tỉ lệ.

Xem thêm: Đáp Án Đề Sử Thpt Quốc Gia 2021 302, Đáp Án Đề Thi Môn Sử Tốt Nghiệp Thpt 2021

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.