TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG LOP 7

     

Bài viết này sẽ đưa cho những em một kiến thức và kỹ năng mới: định đề Ơ-clit về con đường thẳng song song, mặt khác nêu ra những tính chất của hai tuyến đường thẳng tuy vậy song. Trong bài viết cũng có các bài tập giúp các em củng nỗ lực kiến thức.

Bạn đang xem: Tiên đề ơclit về đường thẳng song song lop 7


TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG

I/ Lý thuyết

1. Tiên đề Ơ-clit

Qua một điểm ở không tính một đường thẳng chỉ tất cả một đường thẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng đó.

*

Điểm M nằm ngoài đường thẳng a, mặt đường thẳng b đi qua M song song với a là duy nhất.

2. Tính chất của hai tuyến đường thẳng song song

Nếu một mặt đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng song song thì:

+) nhì góc so le trong bằng nhau

*

+) hai góc đồng vị bằng nhau

*

+) nhì góc trong cùng phía phụ nhau

II/ bài xích tập

Bài 1:

Vẽ mặt đường thẳng a và điểm A ko thuộc a. Vẽ mặt đường thẳng b trải qua A và song song cùng với a. Vẽ được mấy đường thẳng b như thế?

Giải:

(A otin a,;,,A in b)

Hình vẽ:

*

Theo định đề Ơ-clit, chỉ vẽ được một mặt đường thẳng b.

Bài 2:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào mô tả đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) ví như qua điểm M nằm đi ngoài đường thẳng a có hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song với a thì bọn chúng trùng nhau.

b) cho điểm M ở đi ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M tuy nhiên song với con đường thẳng a là duy nhất.

c) gồm duy nhất một mặt đường thẳng tuy nhiên song với một mặt đường thẳng đến trước.

d) Qua điểm M nằm đi ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song cùng với a.

Giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) không đúng vì có không ít đường trực tiếp cùng tuy nhiên song với mặt đường thẳng a.

d) Sai bởi vì qua điểm M nằm đi ngoài đường thẳng a chỉ gồm duy độc nhất một mặt đường thẳng tuy vậy song với a.

Bài 3:

Điền vào vị trí trống (...) trong phát biểu sau:

Nếu một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳng tuy nhiên song thì:

a) nhị góc so le vào ...

b) hai góc đồng vị ...

c) nhì góc trong thuộc phía ...

Giải:

a) bằng nhau.

Xem thêm: Em Hãy Viết Một Đoạn Văn Tiếng Anh Nói Về Nghề Kế Toán, Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Nghề Kế Toán

b) bằng nhau.

c) bù nhau.

Bài 4:

Hãy điền vào nơi trống (…) trong những phát biểu sau:

a) Qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có không thực sự một mặt đường thẳng song song với…


b) Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có rất nhiều nhất một con đường thẳng tuy vậy song với…

c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ bao gồm một con đường thẳng tuy vậy song cùng với …

d) nếu như qua điểm A ở đi ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng tuy nhiên song cùng với a thì….

e) đến điểm A ở đi ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và tuy vậy song cùng với a là …

Giải:

a) Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có không thật một mặt đường thẳng tuy vậy song với đường trực tiếp a.

b) Qua điểm A ở ở ngoài đường thẳng a, có không ít nhất một đường thẳng tuy nhiên song với đường thẳng a.

c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ tất cả một đường thẳng tuy nhiên song với đường trực tiếp a.

d) nếu như qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai tuyến đường thẳng song song cùng với a thì chúng trùng nhau.

e) cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song với a là duy nhất.

Bài 5:

Vẽ hai tuyến phố thẳng a, b làm sao cho a // b. Vẽ đường thẳng c giảm a trên điểm A. Hỏi c có cắt b tuyệt không?

a) Hãy vẽ hình, quan gần kề và trả lời thắc mắc trên.

b) Hãy suy ra rằng: nếu như a // b cùng c cắt a thì c giảm b.

Giải

a) Hình vẽ:


*

Ta có: a //b cùng c giảm a trên c thì c giảm b.

b) Ta tất cả a //b, c cắt a tại A

Giả sử c không giảm b thì suy ra c //b. Vậy qua điểm A kẻ được 2 mặt đường thẳng a và c cùng tuy nhiên song với b trái với tiên đề Ơclít

Vậy nếu a // b, c giảm a thì c cắt b.

Bài 6:

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ con đường thẳng a tuy nhiên song với BC, qua đỉnh B vẽ mặt đường thẳng b tuy nhiên song với AC. Hỏi vẽ được mấy con đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vày sao?

Giải:

*

Theo tiên đề Ơclit về con đường thẳng tuy vậy song ta chỉ vẽ được một mặt đường thẳng a tuy nhiên song với mặt đường thẳng BC, một mặt đường thẳng b song song với mặt đường thẳng AC.

Xem thêm: Đóng Vai Ông Hai Kể Chuyện Làng (2 Bài Hay Nhất), Đóng Vai Ông Hai Kể Lại Truyện Ngắn Làng

Bài 7:

Hình 22 cho thấy a // b cùng (widehat A_4 = 37^0)

*

a) Tính (widehat B_1)

b) so sánh (widehat A_1) cùng (widehat B_4)

c) Tính (widehat B_2)

Giải:

*

Bài 8:

Hình 23 cho thấy thêm a // b cùng c cắt a tại A, cắt b trên B.

*

Hãy điền vào chỗ trống (…) trong số câu sau:

a) (widehat A_1 = ...) (vì là cặp góc so le trong)

b) (widehat A_2 = ...) (vì là cặp góc đồng vị)

c) (widehat B_3 + widehat A_4 = ...) (vì …)


d) (widehat B_4 = widehat A_2) (vì …)

Giải:

*

 

 

Tải về