Unit 4: music and arts

     

Hoàn thành gần như câu sau bằng phương pháp viết một từ/ nhiều từ, từ bài bác đàm thoại trên. Sau đó làm việc theo cặp. Đóng vai với việc thể hiện ở trên. Tiếp đến thực hành chúng


Task 1. Listen và read.

Bạn đang xem: Unit 4: music and arts

(Nghe và đọc.)

Making plans for the weekend

Nick: Hi Duong. How are things?

Duong: Good. Oh, have you visited the Crazy Paint art gallery recently?

Nick: No, I haven"t I heard that it"s not as good as it was before.

Duong: Oh no! It"s great! I went there last weekend. The paintings are excellent! So what shall we bởi vì this weekend?

Nick: Let me see. The La La Las are playing at the Young Club, let"s go!

Duong: But we can watch the concert live on TV.

Nick: Oh, come on! It"s quite different to lớn be there in person-the musicians, the crowd, the colourful lights, the atmosphere... It will be fantastic!

Duong: I don"t lượt thích so much noise, Nick. Loud pop music really isn"t my thing.

Nick: Come on, Duong. It will be exciting!

Duong: How about going lớn the cinema? I like films.

Nick: Me too. OK, we can go lớn the cinema if I get khổng lồ choose the film!

*

a. Are these sentences true (T) or false (F)?

(Câu này đúng (T) xuất xắc sai (F)?)

 

T

F

1. Duong and Nick are making plans for their weekend.

 

 

2. The art gallery isn’t as good as before.

 

 

3. Nick likes pop music.

 

 

4. Duong wants to be at the pop concert.

 

 

5. Nick will let Duong choose the film.

 

 

Phương pháp giải:

Dịch bài bác hội thoại:

Nick: Chào Dương. Mọi vấn đề thế làm sao rồi?

Dương: Vẫn tốt. Ồ, bạn đã từng có lần đi xem triển lãm thẩm mỹ “Crazy Paint” vừa mới đây chưa?

Nick: Chưa. Tôi đã nghe rằng nó không hoặc như là đã từng như trước đây.

Dương: Ồ không! xuất xắc lắm! Mình đã đi vào đó cuối tuần rồi. Những bức ảnh thật xuất sắc! Vậy vào buổi tối cuối tuần này chúng ta sẽ có tác dụng gì?

Nick: Để mình xem. Team La La Las đang nghịch ở câu lạc cỗ Thanh niên, họ đi nhé!

Dương: Nhưng chúng ta cũng có thể xem buổi đại nhạc hội thẳng trên ti vi mà.

Nick: Ồ, thôi nào! hoàn toàn khác khi họ xem tại đó - đông đảo nhạc sĩ, đám đông, tia nắng đầy màu sắc sắc, không khí... Nó đang thật tuyệt!

Dương: Mình không thích không ít tiếng ồn ào, Nick. Nhạc pop ồn ào thật sự chưa hẳn là điều bản thân thích.

Nick: Thôi làm sao Dương. Nó vẫn thật háo hức đấy!

Dương: Chúng ta hãy đi rạp chiếu phim giải trí phim đi? mình đang có nhu cầu muốn xem phim.

Nick: Mình cũng thế, được thôi, chúng ta cũng có thể đi đến rạp chiếu phim giải trí phim trường hợp mình được chọn phim!

Lời giải chi tiết:

1. T

(Dương cùng Nick vẫn lên chiến lược cho vào ngày cuối tuần của họ.

2. F

(Triển lãm thẩm mỹ và nghệ thuật không hay như trước đó đây.

3. T

(Nick yêu thích nhạc pop.

4. F

(Dương mong mỏi đi cho đại nhạc hội nhạc pop.

5. F

(Nick sẽ để cho Dương lựa chọn phim.


bài xích 1b

b. Finish the following sentences by writing one word/phrase from the conversation.

(Hoàn thành phần đa câu sau bằng phương pháp viết một từ/ nhiều từ, từ bài bác đàm thoại trên.)

1. Crazy Paint art gallery is  before.

2. Duong says it is very  at pop concerts.

3. Nick thinks pop concerts are .

4. Nick says it"s more exciting lớn be at pop concerts .

5. Duong và Nick have decided khổng lồ go khổng lồ the .

Lời giải đưa ra tiết:

1. As good as

2. Loud

3. Fantastic

4. In person

5. Cinema

 

1. Crazy Paint art gallery is as good as before.

(Phòng trưng bày thẩm mỹ Crazy Paint vẫn tốt như xưa.)

2. Duong says it is very loud at pop concerts.

(Dương nói rằng các buổi hòa nhạc nhạc pop khôn cùng ồn ào.)

3. Nick thinks pop concerts are fantastic.

(Nick suy nghĩ rằng các buổi hòa nhạc pop thật giỏi vời.)

4. Nick says it"s more exciting khổng lồ be at pop concerts in person.

(Nick bảo rằng thật độc đáo hơn khi trực tiếp đến các buổi hòa nhạc nhạc pop.)

5. Duong and Nick have decided lớn go lớn the cinema.

(Dương cùng Nick đã đưa ra quyết định đi coi phim.)


bài 1c

c. Find these expression in the conversation. Check what they mean.

(Tìm những các từ này trong bài xích đàm thoại. Kiểm tra chúng có nghĩa là gì.)

1. Let them see.

2. Come on.

3. It isn’t my thing.

Xem thêm: Tiền Thối Lại Tiếng Anh - Tiền Thối Tiếng Anh Là Gì

Lời giải đưa ra tiết:

1. Let them see: used when you are thinking what khổng lồ say or reply 

(Hãy để họ xem: được sử dụng khi bạn nghĩ đồ vật gi để nói hoặc trả lời.)

2. Come on: used to show that you don’t agree with what somebody has said 

(Thôi nào: được sử dụng để thể hiện rằng bạn không chấp nhận với điều cơ mà ai này đã nói.)

3. It isn’t my thing: used khổng lồ show that you don’t lượt thích something 

(Không yêu cầu điều tôi thích: được dùng làm thể hiện tại rằng bạn không mê say điều gì đó.)


bài 1d

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them.

(Làm việc theo cặp. Đóng vai với sự thể hiện tại ở trên. Kế tiếp thực hành chúng.)

Example:

A: We"ll go to the theatre next Saturday. Can you go, too?

(Chúng mình sẽ tới rạp vào sản phẩm Bảy tới. Chúng ta cũng đi được chứ?)

B: Let me see. I"ll have lớn ask my parents first.

(Để bản thân xem. Bản thân sẽ buộc phải hỏi cha mẹ trước.)


Task 2. Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen và repeat.

(Viết từ/ các từ đứng bên dưới mỗi bức hình. Sau đó nghe và tái diễn chúng.)

camera

portrait

paintbrush

microphone

museum

painting

crayons

art gallery

opera

musical instruments

*

Lời giải chi tiết:

1. microphone (micro)

2. camera (máy ảnh)

3. painting (tranh vẽ

4. musical instruments (nhạc cụ)

5. portrait (ảnh chân dung)

6. art gallery (triển lãm nghệ thuật)

7. crayons (bút chì màu)

8. museum (bảo tàng)

9. opera (nhạc kịch)

10. paintbrush (cọ vẽ)


Task 3. Complete these sentences with words from 2.

(Hoàn thành đa số câu này với số đông từ ở trong phần 2.)

1. The painter"s exhibition, "Hidden Flower, begins today at the city________.

2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his________of the old Ha Noi streets.

3. In Barcelona, Spain, you can visit a________dedicated to the life of Picasso.

4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good ________is important.

5. I rarely listen to________at home. I can"t understand the words they sing, và I prefer modern music.

Lời giải chi tiết:

1. Gallery

2. Paintings

3. Museum

4. Camera

5. Opera

 

1. The painter’s exhibition, ‘Hidden Flower’, begins today at the city art gallery.

(Triển lãm họa sĩ, “Hoa giấu/ ẩn”, ban đầu vào lúc này ở triển lãm thẩm mỹ và nghệ thuật thành phố.)

2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his paintings of the old Ha Noi streets.

(Bùi Xuân Phái là nghệ sĩ hâm mộ của tôi. Tôi thích đều bức vẽ của ông ấy về đường phố hà nội xưa.)

3. In Barcelona, Spain, you can visit a museum dedicated lớn the life of Picasso.

(Ở Barcelona, Tây Ban Nha, chúng ta cũng có thể thăm một bảo tàng nói đến việc góp sức cho đời của Picasso.)

4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good camera is important.

(Tôi nghĩ nhiếp hình ảnh là một vẻ ngoài nghệ thuật thú vị. Dĩ nhiên, có một đồ vật chụp hình giỏi thật quan trọng.)

5.

Xem thêm: Người Sinh Ngày 23/5 Là Cung Gì ? Mệnh Gì, Tính Cách, Sự Nghiệp

I rarely listen to opera at home. I can’t understand the words they sing, và I prefer modern music.

 (Tôi hiếm mặc nghe nhạc kịch sinh sống nhà. Tôi quan yếu hiểu những từ mà họ hát cùng tôi thích nhạc tiến bộ hơn.)