Tiếng Anh Lớp 8

     

Để xem bài xích giảng hãy truy cập vào đường links phía bên dưới và tải file về. Xin cám ơn.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjUY5LgGFbMeAxZRHy4NqKbuAeDB4c8vbtOoWiesbjSDVPGA/viewform?vc=0&c=0&w=1


*

Đang lưu bình luận
*

Tiếng anh 9 - "Unit 8: CELEBRATIONS (Getting started - Listen & read)" (22/02 - 27/02)