LESSON 2 UNIT 7 TRANG 48 SGK TIẾNG ANH LỚP 4 MỚI TẬP 1

     

Dưới đó là phần Lesson 2 của Unit 7 What vị you like doing? (Bạn thích làm cho gì?) - Một công ty điểm rất rất đáng quan vai trung phong trong công tác Tiếng Anh 4 reviews về công ty đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp đỡ bạn hiểu cùng làm bài bác tập xuất sắc hơn.


*

1. Look, listen anh repeat.

Bạn đang xem: Lesson 2 unit 7 trang 48 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1

(Nhìn, nghe với đọc lại.)

a) What"s your hobby, Linda? (Sở thích của khách hàng là gì vậy Linda?)I like playing the piano. (Tôi yêu thích chơi lũ piano.)b) Playing the guitar is my hobby. (Chơi bầy ghi-ta là sở thích của mình.)c) I lượt thích singing. (Tôi ưng ý hát.)Well, we all lượt thích music. Let"s go to lớn Super Music Club. (Tuyệt. Tất cả bọn họ đều thích hợp âm nhạc. Bọn họ cùng nhau mang lại Câu lạc bộ Âm nhạc thôi.)

2. Point & say.(Chỉ cùng nói.)

a) What"s your hobby? (Sở thích của chúng ta là gì?)I like riding a bike. (Tôi ham mê đi xe đạp.)b) What"s your hobby? (Sở thích của người tiêu dùng là gì?)I lượt thích playing badminton. (Tôi yêu thích chơi cầu lông.)c) What"s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)I like flying a kite. (Tôi ham mê thả diều.)d) What"s your hobby? (Sở thích của người sử dụng là gì?)I like taking photos. (Tôi ưng ý chụp ảnh.)e) What"s your hobby? (Sở thích của người tiêu dùng là gì?)I like watching TV. (Tôi ưng ý xem ti vi.)

3. Let"s talk.(Chúng ta thuộc nói.)

What vì you lượt thích doing?(Bạn thích có tác dụng gì?)What"s your hobby?(Sở thích của người sử dụng là gì?)

4. Listen & number.

Xem thêm: Ngộ Nghĩnh Hình Ảnh Học Tập Chăm Chỉ, Heo Con Vẽ Tay Chăm Chỉ Học Hành

(Nghe và điền số.)

a. 2 b. 4 c. 1 d. 3

Audio script – Nội dung bài nghe:

1. Peter: I have a new ball. Let"s play football.Nam: No, I don"t lượt thích playing football.Peter: What vị you like doing?Nam: I like playing badminton.Peter: OK, let"s play!2. Linda: Oh, your kite"s nice.Quan: Flying a kite is my hobby. What"s your hobby?Linda: Flying a kite, too.Quan: OK. Let"s make a kite.Linda: That"s a good idea!3. Peter: I don"t lượt thích riding a bike.Akiko: What"s your hobby?Peter: Taking photographs.Akiko: Oh, that"s interesting.4. Mai: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do...Tony: Oh, you sing very well!Mai: Yes, I lượt thích singing.Tony: I like singing, too.

5. Look & write.(Nhìn với viết.)

1. Peter: What"s your hobby? (Sở thích của người tiêu dùng là gì?)Linda: I lượt thích riding a bike. (Tôi mê thích đi xe đạp.)2. Peter: What"s your hobby? (Sở thích của doanh nghiệp là gì?)Tom: I lượt thích flying a kite. (Tôi mê thích thả diều.)3. Phong: What"s your hobby? (Sở thích của khách hàng là gì?)Linda: I lượt thích taking photos. (Tôi say mê chụp ảnh.)4. Phong: What"s your hobby? (Sở thích của khách hàng là gì?)Mai: I lượt thích playing badminton. (Tôi ưng ý chơi ước lông.)

6. Let"s play.

Xem thêm: Tất Cả Mọi Người Sinh Ra Đều Có Quyền Bình Đẳng, Tuyên Ngôn Độc Lập Và Nhà Nước Pháp Quyền

(Chúng ta cùng chơi.)

What’s your hobby?(Sở thích của doanh nghiệp là gì?)

Thực hành cùng với bạn. Từng tín đồ một hỏi và vấn đáp về sở thích.