TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 9

  -  

Cấu trúc be + Verb-ing được áp dụng để mô tả một hành động xảy ra tại thời gian nói. Ví dụ: She is reading a book. (Cô ấy sẽ đọc sách.)


bài xích 1

1. Look, listen and repeat.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 unit 9

(Nhìn, nghe và đọc lại.)

*

a) Hi, Mai. Where"s Tom?

(Xin chào, Mai. Tom sinh sống đâu?)

He"s in the classroom.

(Cậu ấy sống trong lớp học.)

b) What"s he doing?

(Cậu ấy đang làm gì?)

He"s reading.

(Cậu ấy đã đọc.)

c) What are you reading?

(Bạn vẫn đọc gì vậy?)

I"m reading a book.

(Mình vẫn đọc sách.)

d) Let"s play football, Tom.

(Chúng ta cùng đùa đá bóng đi Tom.)

Great idea!

(Ý kiến hay đấy!)


bài bác 2

2. Point and say.

(Chỉ cùng nói.)

Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi người các bạn cùng thao tác làm việc theo cặp xem người các bạn nào kia của em đang làm những gì trong lớp.

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a) What"s she doing? - She"s watching a video. 

(Cô ấy đang có tác dụng gì? - Cô ấy vẫn xem phim video.)

b) What"s he doing? - He"s listening to lớn music. 

(Cậu ấy đang có tác dụng gì? - Cậu ấy vẫn nghe nhạc.)

c) What"s she doing? - She"s writing a dictation.

(Cô ấy đang làm gì? - Cô ấy sẽ viết bài bác chính tả.)

d) What"s he doing? - He"s reading a text.

(Cậu ấy đang làm cho gì? - Cậu ấy sẽ đọc bài học.)


bài xích 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và lưu lại chọn.)

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Tom: Where"s Linda?

Mai: She"s in the library.

Tom: What"s she doing?

Mai: She"s reading a book.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5: Luyện Tập Làm Đơn Trang 59 Sgk Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1

2. Tom: Where"s Nam?

Mai: He"s in the classroom.

Tom: What"s he doing?

Mai: He"s writing a dictation.

3. Tom: Where"s Peter?

  Mai: He"s in the computer room.

  Tom: What"s he doing?

  Mai: He"s listening khổng lồ music.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B 2. C 3. A


bài 4

4. Look và write.

(Nhìn và viết.)

*

Lời giải chi tiết:

1. What"s phái nam doing? - Nam is reading a text.

(Nam đang làm cho gì? - Nam sẽ đọc bài bác học.)

2. What"s Linda doing? - Linda is writing a dictation.

(Linda đang làm gì? - Linda vẫn viết bài chính tả.)

3. What"s Phong doing? - Phong is listening khổng lồ music.

(Phong đang làm cho gì? - Phong vẫn nghe nhạc.)

4. What"s Mai doing? - Mai is watching a video.

(Mai đang có tác dụng gì? - Mai sẽ xem video.)


bài xích 5

5. Let"s play.

Xem thêm: Câu Lạc Bộ Toán Học Muôn Màu: Trang Chủ, Câu Lạc Bộ Toán Học

(Chúng ta thuộc chơi.)

*

thuocmaxman.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 285 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp thuocmaxman.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng thuocmaxman.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn gửi các thông báo đến các bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.