Tiếng Anh Lớp 6 Review 1

     

Tiếng Anh 6 review 1: Language giúp các em học viên lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 36 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày bài review 1 (Units 1 - 2 - 3). Nhờ đó, những em đã ôn luyện thật xuất sắc kiến thức trước lúc đến lớp.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 review 1

Soạn Language reviews 1 lớp 6 bám sát đít theo chương trình SGK Global Success 6 - Tập 1. Trải qua đó, giúp học sinh gấp rút nắm vững được kiến thức và kỹ năng để học xuất sắc tiếng Anh 6. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của thuocmaxman.vn:


1. A. Ears

2. A. Cat

3. A. Lights

4. A. Notebooks

5. A. Brother

B. Eyes

B. Father

B. Pencils

B. Rulers

B. Homework

C. Lips

C. Calm

C. Lamps

C. Rooms

C. Mother

Đáp án:

1. C

2. A

3. B

4. A

5. B

1. C

Phần được gạch ốp chân ở cách thực hiện C được phạt âm /s/, những phương án còn sót lại được phân phát âm /z/.

2. A

Phần được gạch men chân ở cách thực hiện A được phân phát âm /æ/, những phương án còn sót lại được phát âm /ɑː/.

3. B

Phần được gạch chân ở giải pháp B được phát âm /z/, các phương án sót lại được phạt âm /s/.

4. A

Phần được gạch chân ở phương pháp A được phân phát âm /s/, các phương án còn sót lại được phát âm /z/.

5. B

Phần được gạch men chân ở phương pháp A được vạc âm /ʌ/, những phương án còn lại được vạc âm /əʊ/.


Bài 2


Write the names of school things & furniture in the house which begin with /b/ and /p/. (Viết tên các dụng gắng học tập và nội thất trong nhà ban đầu với /b/ với /p/.)

/b/: book,..................................

/p/: pen,...................................

Đáp án:

/b/: book, board, bed, bag,…

(sách, bảng, giường, túi,... )

/p/: pen, pencil, picture, pencil case, pan, …

(bút mực, cây viết chì, bức tranh, hộp bút, chiếc nồi,…)


Bài 3

Complete the words. (Hoàn thành các từ.)

1. E_ _l_ _ _

2. H_ _ _w_ _ _

3. L_ _ _h

4. S _ _ r _ _

5. B_ _m_ _ _ _n

Now write the words in the correct group. (Viết các từ vào nhóm đúng.)

playdohavestudy

Đáp án:

1. English

(tiếng Anh)

2. Homework

(bài tập về nhà)

3. Lunch

(bữa trưa)

4. Sports

(thể thao)

5. Badminton

(cầu lông)

play

(chơi)

do

(làm)

have

(có)

study

(học)

sports,

badminton

homework

lunch

English


Bài 4


Solve the crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ.)

DOWN

1. She likes to meet new people. She"s___________.

2. People cook meals in this room.

4. You hear with them.

ACROSS

3. He"s good at drawing. He"s very___________.

5. It"s a side of the face, below the eyes.

Đáp án:

1. Friendly

2. Kitchen

3. Creative

4. Ears

5. Cheek

DOWN (hàng dọc)

1. She likes khổng lồ meet new people. She"s friendly.

(Cô ấy thích gặp gỡ những người mới mẻ. Cô ấy thân thiện.)

2. People cook meals in this room.

(Mọi bạn nấu ăn uống trong phòng này. => công ty bếp)

4. You hear with them.

(Bạn nghe với chúng. => tai)

ACROSS (hàng ngang)

3. He"s good at drawing. He"s very creative.

(Anh ấy xuất sắc về hội họa. Anh ấy khôn cùng sáng tạo.)

5. It"s a side of the face, below the eyes.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tiết Kiệm Hay Nhất, Một Số Câu Thành Ngữ

(Nó tại 1 bên của mặt, bên dưới mắt. => má)


Bài 5

Look at the picture of a classroom. Choose the best answer A, B, or C. (Nhìn bức tranh của một lớp học. Chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất A, B, hoặc C.)

1. There is a blackboard và a clock_________the wall.

A. In B. On C. Behind

2. A vase of flowers is on the_________desk.

A. Teacher"s B. Teachers C. Teacher’

3. A boy và three girls are_________the classroom.

A. In B. On C. In front of

4. The window is_________ the big door.

A. Behind B. Next khổng lồ C. Under

5. A girl_________her book now.

A. Reads B. Reading C. Is reading

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. C

1. There is a blackboard và a clock on the wall.

(Có một cái bảng với một cái đồng hồ trên tường.)

2. A vase of flowers is on the teacher"s desk.

(Lọ hoa trên bàn của giáo viên.)

3. A boy và three girls are in the classroom.

(Một cậu bé và cha cô bé nhỏ đang ở trong lớp học.)

4. The window is next to the big door.

(Cửa sổ lân cận cửa lớn.)

5. A girl is reading her book now.

(Một bạn nữ đang hiểu sách.)


Bài 6


Complete the sentences with the present simple or the present continuous khung of the verbs in brackets. (Hoàn thành câu cùng với thì lúc này đơn hoặc hiện nay tại tiếp nối của rượu cồn từ vào ngoặc.)

1. We can"t go out now. It (rain)_________.

2. What time_________you (have) _________ breakfast every day?

3. - _________she (study) _________English now?

- No, she isn"t.

4. My dog (like) _________ my bed very much.

5. My mother (not cook) _________now. She (read) _________a book.

Đáp án:

1. Is raining

2. Do you have

3. Is she studying

4. Likes

5. Isn"t cooking/is reading

1. We can"t go out now. It is raining.

(Chúng tôi ko thể đi dạo bây giờ. Trời sẽ mưa.)

2. What time do you have breakfast every day?

(Bạn ăn sáng lúc mấy giờ mỗi ngày?)

3. - Is she studying English now? - No, she isn"t.

(- Cô ấy vẫn học giờ đồng hồ Anh bắt buộc không. - Không, cô ấy không.)

4. My dog likes my bed very much.

Xem thêm: Download Đề Thi Văn Hay Chữ Tốt Lớp 6 7, Đề Thi Văn Hay Chữ Tốt Cấp Huyện Khối 6,7

(Con chó của tớ rất mê thích giường của tôi.)

5. My mother isn"t cooking now. She is reading a book.

(Mẹ tôi không nấu ăn bây giờ. Chị em đang hiểu sách.)


Chia sẻ bởi:
*
Tử Đinh mùi hương
thuocmaxman.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 32 Lượt xem: 4.353 Dung lượng: 187 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

giờ Anh 6 nhận xét 1: Language thuocmaxman.vn Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tiếng Anh 6: Kết nối học thức với Cuộc sống
giờ Anh 6 Global Success - Tập 1 Unit 1: My New School Unit 2: My home Unit 3: My Friends đánh giá 1 (Units 1, 2, 3) Unit 4: My Neighbourhood Unit 5: Natural Wonders of The World Unit 6: Our Tet Holiday reviews 2 (Unit 4, 5, 6) giờ Anh 6 Global Success - Tập 2 Unit 7: Television Unit 8: Sports and Games Unit 9: Cities of The World đánh giá 3 (Unit 7, 8, 9) Unit 10: Our Houses in The Future Unit 11: Our Greener World Unit 12: Robots reviews 4 (Unit 10, 11, 12)
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA