Getting Started Trang 58 Unit 6 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

     
No. Word Pronunciation Type Meaning
$index + 1 x.Word x.Pronunciation x.Wordtypes x.meaning

II. GRAMMAR:

1. PAST SIMPLE.

a. Định nghĩa thì vượt khứ đơn

Thì thừa khứ đối kháng (Past simple) sử dụng để mô tả hành rượu cồn sự vật khẳng định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

Bạn đang xem: Getting started trang 58 unit 6 sgk tiếng anh 8 mới

b. Phương pháp dùng thì vượt khứ đơn

Diễn đạt một hành vi xảy ra một, một vài lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong vượt khứ

Diễn đạt các hành vi xảy ra thường xuyên trong thừa khứ

Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang ra mắt trong quá khứ

Dùng trong câu đk loại II

c. Phương pháp thì thừa khứ đơn

Thể Động từ bỏ “tobe” Động tự “thường”
Khẳng định S + was/ were S + V-ed
Phủ định S + was/were not S + did not + V (nguyên thể)
Nghi vấn Was/Were+ S? Did + S + V(nguyên thể)?

d. Vệt hiệu nhận ra thì thừa khứ đơn

Trong câu có các trạng từ bỏ chỉ thời gian trong thừa khứ:

– yesterday (hôm qua)

– last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái

– ago: Cách đây.

Xem thêm: Em Hãy Kể Lại Nội Dung Câu Chuyện Trong Bài Thơ Lượm Qua Lời Kể Của Người Chú

(two hours ago: cách đây 2 giờ/ two weeks ago: cách đây 2 ngày …)

– when: khi (trong câu kể).

2. PAST CONTINUOUS.

a. Định nghĩa thì vượt khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) dùng khi ao ước nhấn mạnh cốt truyện hay quá trình của sự trang bị hay sự việc hoặc thời hạn sự đồ gia dụng hay vụ việc đó diễn ra …

b. Giải pháp dùng thì thừa khứ tiếp diễn

Cách dùng

Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong thừa khứ

Diễn đạt hai hành động xảy ra mặt khác trong quá khứ

Diễn đạt hành động đang xẩy ra thì có hành động khác xen vào

Hành hễ lặp đi lặp lại trong thừa khứ và làm phiền đến tín đồ khác

c. Bí quyết thì thừa khứ tiếp diễn

Câu khẳng định Câu bao phủ định Câu nghi vấn
S + was/were + V-ing (+ O) S + was/were + not + V-ing (+ O) (Từ nhằm hỏi) + was/were + S + V-ing (+ O)?

d. Lốt hiệu phân biệt thì quá khứ tiếp diễn

Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong quá khứ kèm theo thời gian xác định.

Xem thêm: Sinh 11 Bài 42 Sinh Sản Hữu Tính Ở Thực Vật, Lý Thuyết Sinh 11: Bài 42

– at + tiếng + thời hạn trong vượt khứ (at 12 o’clock last night,…)

– at this time + thời gian trong vượt khứ. (at this time two weeks ago, …)

– in + năm (in 2000, in 2005)

– in the past (trong vượt khứ)

+ trong câu bao gồm “when” khi diễn tả một hành động đang xẩy ra và một hành vi khác xen vào.

Ngoài việc dựa vào cách sử dụng của thì quá khứ tiếp diễn, văn cảnh của câu thì chúng ta cũng hãy lưu ý đến sử dụng thì quá khứ tiếp tục khi có mở ra các trường đoản cú như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó);…