TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 1 LOCAL ENVIRONMENT

  -  

Dưới đây là phần khởi động của Unit 1, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn,


*

1. Listen and read:

Nick: There are so many pieces of pottery here, Phong. Do your grandparents make all of them?Phong: They can"t because we have lots of products. They make some and other people make the rest.Nick: As far as I know, BatTrang is one of the most famous traditional craft villages of Ha Noi, right?Phong: Right. My grandmother says it"s about 700 years old.Mi: Wow! When did your grandparents set up this workshop?Phong: My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles, and cousins.Mi: I see. Your village is also a place of interest of Ha Noi, isn"t it?Phong: Yes. People come here to buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops.Nick: That must be a memorable experience.Phong: In Viet Nam there are lots of craft villages like Bat Trang. Have you ever been to any others?Mi: I"ve been to a conical hat making village in Hue!Nick: Cool! This is my first one. Do you think that the various crafts remind people of a specific region?Mi: Sure. It"s the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs.Phong: Let"s go outside and look round the village.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 1 local environment

Dịch:

Nick: Có quá nhiều gốm ở đây Phòng à. Có phải ông bà cậu làm ra tất cả chúng không ?Phong: Không đâu vì có rất nhiều . Họ chỉ làm một ít và những người khác làm phần còn lạiNick: Theo mĩnh được biết thì Bát Tràng là một trong số những làng nghề nổi tiếng nhất ở Hà Nội. Đúng chứ?Phong: Đúng rồi. Ông mình nói nó được 700 năm rồi.Mi: Wow. Ông cậu mở xưởng từ khi nào?Phong: Cụ tớ mở chứ không phải ông đâu. Sau đó ông tớ kế nhiệm lại. Tất cả thợ ở đây đầu là cô, chú và anh chị em họ của tớ.Mi: À tớ hiểu rồi. Làng cậu cũng là 1 địa điểm thú vị ở Hà Nội phải khôngPhong: ĐÚng. Mọi người tới đây mua đồ. điều hấp dần nữa là họ có thể tự làm gốm ở xưởng.Nick: Hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.Phong: Ở Việt Nam cũng có rất nhiều những làng nghề như này. Các cậu đã đến đó bao giờ chưa?Mi: Mình từng đến làng nghề làm nón lá ở Huế.Nick: Tuyệt. Đây là lần đầu tiên của mình. Các cậu có nghĩ mỗi nghề gợi người ta nghĩ đến 1 vùng miền đặc trưng không?Mi: Chắc chắn rồi. Đó là lí do người ta chọn đồ thủ công làm quà lưu niệmPhong: Hãy ra ngoài và thăm thú ngôi làng nào.

a. Can you find a word/phrase that means:

Tìm từ hoặc cụm từ có nghĩa sau:

1. a thing which is skillfully made with your hands: crarf2. start something (a business, an organisation, etc.): set up3. take control of something (a business, an organisation, etc.): take over4. people who do skilled work, making things with their hands: artisans5. an interesting or enjoyable place to go or thing to do: attraction6. a particular place: specific region7. make someone remember or think about something: remind8. walk around a place to see what is there: look around

b Answer the following questions.

1. Where are Nick, Mi, and Phong? ( Nick , Mi và Phong đang ở đâu?)

They are at Phong"s grandparents"workshop in Bat Trang.

2. How old is the village? ( Ngôi làng bao nhiêu tuổi?)

It is about 700 years old.

3. Who started Phong"s family workshop? (Ai là người mở xưởng nghề nhà Phong?)

His great-grandparents did.

4. Why is the village a place of interest in Ha Noi? (tại sao ngôi làng là địa điểm tham quan ở Hà Nội?)

Because people can buy things for their house and make pottery themselves there.

5. Where is the craft village that Mi visited? (Mi đã thăm làng nghề nào ?)

It"s in Hue.

6. Why do tourists like to buy handicrafts as souvenirs? ( tại sao khách du lịch muốn mua đồ thủ công làm quà lưu niệm? ).

Xem thêm: Tiểu Luận Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc, Tiểu Luận Về Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Vn

Because the handicrafts remind them of a specific region.

2.Write the name of each traditional handicraft in the box under the picture.

*

*

A: craft B: drums C: marble sculptures D: pottery

E: silk F: lacquerware G: conical hats H: lanterns

3. Complete the sentences with the words/ phrases from2to show where in Viet Namthe handicrafts are made. You do not have to use them all.

Hoàn thành những câu sau bằng các từ hoặc cụm từ ở bài 2 để xem những đồ thủ công được làm ở nơi nào của Việt Nam. Bạn không cần dùng tất cả các từ.

1. The birthplace of the famous bai tho_ conical hat __ is Tay Ho village in Hue.2. If you go to Hoi An on the 15thof each lunar month, you can enjoy the lights of many beautiful___ lanterns ____.3. Van Phuc village in Ha Noi produces different types of___ silk ____ products such as cloth, scarves, ties, and dresses.4. On the Tet holiday, many Hanoians go to Dong Ho village to buy folk ___ paintings ___5. ___ Pottery ___ products of Bau True, such as pots and vases, have the natural colours typical of Champa culture in NinhThuan.6. Going to Non Nuoc marble village in Da Nang, we"re impressed by a wide variety of from ___marble spulptures ___ Buddha statues to bracelets.

4. QUIZ: WHAT IS THE PLACE OF INTEREST?

a. Work in pairs to do the quiz.

Làm việc theo nhóm giải câu đố sau

1. People go to this area to walk, play, and relax ( Mọi người đến đây để đi bộ, chơi và thư giãn): Park2. It is a place where objects of artistic, cultural, historical, or scientific interest are kept and shown (Đây là nơi mà các đồ vật thuộc về nghệ thuật, văn hóa, lịch sử hay khoa học được lưu giữ và trưng bày): Museum3. People go to this place to see animals (Mọi người đi đến đây để xem các con vật): zoo4. It is an area of sand, or small stones, beside the sea or a lake (Phần diện tích là cát, hoặc đá nhỏ, ở bên cạnh biển hoặc hồ) : beach5. It is a beautiful and famous place in the countryside (Địa điểm đẹp và nổi tiếng ở một nước: beauty spot

b. Work in groups. Write a similar quiz about places of interest. Ask another group to answer the quiz.

Xem thêm: Bạn Có Biết? Jav Viết Tắt Của Từ Gì ? Jav Là Từ Viết Tắt Của Japanese

Làm việc theo nhóm. Viết các câu đố tương tự. Đố các nhóm khác những câu đố đó.

Gợi ý:

It has conical shape and made from leaves: conical hatIt is a kind of lamp made from paper and bamboo, putting candle inside and hang up for decorating: Lanterns