Tính Chất Của Hình Bình Hành

     

Hình bình hành là 1 trong những hình tứ giác được tạo ra thành khi hai cặp mặt đường thẳng tuy nhiên song giảm nhau. Nó là 1 trong dạng quan trọng của hình thang.


Hình bình hành là gì? lốt hiệu nhận thấy hình bình hành? Tính hóa học của hình bình hành? bí quyết tính diện tích s hình bình hành? cách tính chu vi hình bình hành? khi có các thắc mắc này, Quý fan hâm mộ đừng làm lơ những chia sẻ của cửa hàng chúng tôi trong bài bác viết:

Khái niệm hình bình hành

Hình bình hành là 1 hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song giảm nhau. Nó là 1 trong dạng quan trọng đặc biệt của hình thang.

Bạn đang xem: Tính chất của hình bình hành

Trong không gian 3 chiều, khối tương tự với hình bình hành là hình khối lục diện.

Tính hóa học của hình bình hành

Trong hình bình hành:

– các cạnh đối tuy nhiên song cùng nhau và bởi nhau.

– các góc đối bằng nhau.

– nhị đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

1/ Tứ giác có những cạnh đối song song là hình bình hành.

Tứ giác ABCD bao gồm AB//CD với AD//CB thì ABCD là hình bình hành.

2/ Tứ giác có những cạnh đối cân nhau là hình bình hành.

Tứ giác ABCD gồm AB = CD, AD =BC thì ABCD là hình bình hành.

3/ Tứ giác bao gồm hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác ABCD có AB//CD với AB = CD hoặc AD//BC và AD = BC thì ABCD là hình bình hành.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Nông Thôn Vì Sao Bằng Tiếng Trung

4/ Tứ giác có các góc đối cân nhau là hình bình hành.

Tứ giác ABCD tất cả thì ABCD là hình bình hành.

5/ Tứ giác gồm hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Tứ giác ABCD gồm AC cắt BD tại O. Ví như OA = OC, OB = OD thì ABCD là hình bình hành.

Diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành được đo bởi độ to của mặt phẳng hình, là phần khía cạnh phẳng ta có thể nhìn thấy của hình bình hành.

Diện tích hình bình hành được xem theo bí quyết bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

SABCD = a.h

Trong đó:

+ S là diện tích s hình bình hành

+ a là cạnh lòng của hình bình hành

+ h là chiều cao nối tử đỉnh tới lòng của một hình bình hành.

Chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành được tính bằng tổng độ dài các đường phủ quanh hình, cũng đó là đường phủ quanh toàn cỗ diện tích, bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói bí quyết khác, chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh.

Công thức ví dụ như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

+ C là chu vi hình bình hành.

+ a và b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Rỗi Hơi Hay Dỗi Hơi ", Từ Điển Tiếng Việt Rỗi Hơi

Bài tập về hình bình hành

Bài tập 1: trong những tứ giác sau, tứ giác nào là hình bình hành? vị sao?

*

Hướng dẫn:

Xét tam giác ABC có:

E là trung điểm AB

F là trung điểm BC

Suy ra, EF là đường trung bình của tam giác ABC

 => EF // AC, EF = ½ AC (1)

Xét tam giác ACD có:

H là trung điểm của AD

G là trung điểm củ CD

Suy ra, HG là mặt đường trung bình của tam giác ACD

HG // CD, HG = ½ CD (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra, EF//HG cùng EF = HG

Xét tứ giác EFGH có: EF//HG với EF = HG

Suy ra, EFGH là hình bình hành.

Bài tập 3:

Cho hình bình hành tất cả cạnh đáy bởi 12cm, sát bên bằng 7cm, chiều cao bằng 5cm. Hãy tính chu vi và diện tích của hình bình hành đó?