Công Thức Tính Chu Vi Hình Tròn

     

Công thức tính chu vi hình trụ là tài liệu vị đội ngũ cô giáo của thuocmaxman.vn soạn với các công thức chu vi diện tích hình tròn trụ giúp các bạn học sinh cố vững các kiến thức và phương pháp tính chu vi hình trụ và áp dụng đo lường và thống kê trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi hình tròn


1. Hình tròn là gì?

+ Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm giải pháp tâm O một khoảng chừng có nửa đường kính bằng R.


+ ngẫu nhiên điểm nào nằm trên tuyến đường tròn và nối với trung tâm O mọi là bán kính.

+ Đường thẳng đi qua hai điển trên tuyến đường tròn và đi qua tâm O được điện thoại tư vấn là đường kính.

+ Như vậy, vào một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần buôn bán kính.

Tính chất của mặt đường tròn

+ những đường tròn đều bằng nhau có chu vi bởi nhau.

+ Đường kính là đoạn thẳng nhiều năm nhất vào một hình tròn.

+ buôn bán kính những đường tròn cân nhau sẽ bởi nhau.

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14.

C = d x 3,14

(trong kia C là chu vi hình tròn, d là 2 lần bán kính hình tròn)

Ngoài ra, ước ao tính chu vi hình trụ ta mang 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(trong đó C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn)

3. Những dạng toán tương quan đến chu vi hình tròn

Dạng 1: Cho buôn bán kính, đường kính tính chu vi hình tròn


Cách giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 hoặc ước ao tính chu vi hình trụ ta lấy 2 lần nửa đường kính nhân với số 3,14.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn có nửa đường kính r = 5cm.

Xem thêm: Lập Trình C Để Làm Gì? Học Xong Sẽ Ứng Dụng C++ Trong Thực Tế

Bài làm

Chu vi hình trụ là;

5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp số: 31,4cm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn trụ có 2 lần bán kính d = 14dm

Bài làm

Chu vi hình tròn trụ là:

14 x 3,14 = 43,96 (dm)

Đáp số: 43,96dm

Ví dụ 3: Tính chu vi hình trụ có nửa đường kính r = 9m

Bài làm

Chu vi hình tròn là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

Đáp số: 56,52m

Dạng 2: đến chu vi hình tròn, tính bán kính và 2 lần bán kính

Cách giải:

Từ phương pháp tính chu vi hình tròn, ta suy ta giải pháp tính nửa đường kính và đường kính của hình tròn như sau:

C = d x 3,14 → d = C : 3,14

C = r x 2 x 3,14 → r = C : 2 : 3,14

Ví dụ 1: Tính bán kính và 2 lần bán kính của hình tròn khi biết chu vi hình tròn C = 18,84dm.

Bài làm

Bán kính của hình trụ là:

18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính của hình tròn trụ là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Đáp số: bán kính 3dm; mặt đường kính: 6dm

Ví dụ 2: Tính con đường kính hình tròn trụ có chu vi là 25,12cm.

Bài làm

Đường kính của hình tròn trụ là:

25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 3: Tính bán kính của hình tròn có chu vi là 12,56cm.

Bài làm

Bán kính của hình tròn trụ là:

12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm.

4. Bài xích tập tính chu vi hình tròn

Bài 1: Một bánh xe ô tô có bán kính bằng 0,25m. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe cộ dài bao nhiêu mét?

b) Chu vi của bánh xe bằng bao nhiêu mét?

Bài 2: Một hình tròn trụ có chu vi bằng 254,24dm. Hỏi 2 lần bán kính và nửa đường kính của hình tròn trụ đó bởi bao nhiêu đề-xi-mét?


Bài 3: Tính chu vi của hình tròn trụ có:

a) bán kính r = 2,5dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Một hình tròn trụ có nửa đường kính bằng số đo cạnh của một hình vuông có chu vi bằng 25cm. Tính chu vi của hình tròn đó.

Bài 5: hình tròn có chu vi là 56,52cm. Hỏi hình trụ đó có bán kính bằng từng nào xăng-ti-mét?

Bài 6:

a) Một phương diện bàn ăn hình tròn có chu vi tròn là 4,082 m. Tính nửa đường kính của khía cạnh bàn đó.

b) Một đại dương báo giao thông vận tải dạng hình tròn trụ có chu vi là 1,57m. Tính đường kính của hình trụ đó.

Bài 7: Biết 75% nửa đường kính của hình trụ là 12,9 m. Tính chu vi hình trụ đó.

Bài 8: Hình sau đây có nửa hình tròn trụ đường kính 6cm cùng hai nửa hình tròn trụ đường kính 3cm. Tính chu vi của hình được đánh đậm.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Kênh Đào Xuy Ê, Viết Báo Cáo Ngắn Về Kênh Đào Xuy

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm cách làm tính chu vi một số trong những hình hay gặp:

---------

Như vậy, thuocmaxman.vn vẫn gửi tới các bạn học sinh cách làm tính chu vi hình tròn. Quanh đó ra, chúng ta học sinh có thể bài viết liên quan các tư liệu và những công thức khác khác bởi vì thuocmaxman.vn soạn để học giỏi môn Toán hơn.