Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Trụ

     
Ta phát hiện nhiều đồ trong cuộc sống đời thường có những thiết kế trụ nhưng ít ai biết công thức tính thể tích hình trụ? diện tích s xung quanh hình trụ? diện tích toàn phần hình trụ? tuy nhiên những phương pháp này được ứng dụng tương đối nhiều trong cuộc sống. Nếu khách hàng đang đon đả thì xem nội dung bài viết chi tiết tiếp sau đây để hiểu thêm


1. Hình trụ là gì?

Khi ta con quay một hình chữ nhật ABCD xung quang quẻ một cạnh cố định và thắt chặt (giả sử AB chũm định) sẽ cho một hình trụ hay còn được gọi là khối trụ tròn xoay.

Bạn đang xem: Tính diện tích xung quanh hình trụ

*

2.

Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ Điểm Đến Đường Thẳng Trong Không Gian

Thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình tròn trụ tròn là: V = π.r2.h

*

trong đó:

V: thể tích hình tròn trụ (thể tích khối trụ tròn xoay)r = O1M: bán kính hình tròn trụ mặt trụh: độ cao của hình trụ.π = 3,1416

3. Diện tích

a) diện tích xung xung quanh hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình tròn trụ tròn: Sxung xung quanh = 2π.r.h

Trong đó

Sxung quanh: diện tích xung quanh hình trụ (diện tích bao bọc khối trụ tròn xoay)r = O1M: chào bán kính hình trụ mặt trụh: độ cao của hình trụ.π = 3,1416

b) diện tích s 2 đáy hình trụ

Do đáy gồm dạng hình tròn nên diện tích s tổng của hai lòng là Sđáy = 2.π.r2.

Xem thêm: Đừng Bỏ Qua Đề Thi Hóa 9 Học Kì 1 Hóa Học 9 Năm 2021, 30 Đề Thi Học Kì 1 Môn Hóa Học Lớp 9 Năm 2021

c) diện tích s toàn phần 

Diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích của 2 đáy

Stoàn phần = Sxung quanh + Sđáy = 2π.r.h + 2.π.r2 = 2π.r.( h + r)

=> cách làm tính diện tích s toàn phần của hình trụ tròn: Stoàn phần = 2π.r.( h + r)

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Hãy tính thể tích hình trụ

a) r = 3 cm, h = 10 cm

b) r = 2 cm, h = 0,3 m

d) r = 40 mm, h = 6 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề

r = 3 cmh = 10 cm

Công thức tính thể tích hình tròn V = π.r2.h = π.32.10 = 90π (cm3)

b) Ta có

r = 2 cmh = 0,3 m = 30 cm

Dựa vào bí quyết tính thể tích hình tròn tròn: V = π.r2.h = π.22.30 = 120π (cm3)

d) Ta thấy

r = 40 mm = 4 cmh = 6 cm

Dựa vào phương pháp tính thể tích hình trụ tròn V = π.r2.h = π.42.6 = 96π (cm3)

Ví dụ 2: Một khối trụ tròn xoay có

a) r = 1 cm, h = 5 cm

b) r = 3 mm, h = 1 cm

c) r = 2 cm, h = 0,08 m

Hãy tính

diện tích bao phủ hình trụ tròn xoay?diện tích toàn phần hình trụ?

Hướng dẫn giải

a) Ta thấy

r = 1 cmh = 5 cm

Dựa vào lý thuyết

Diện tích bao quanh của hình tròn tròn xoay: Sxung xung quanh = 2π.r.h = 2π.1.5 = 10π (cm2)Dựa vào công thức diện tích s đáy hình trụ: Sđáy = 2.π.r2 = 2.π.12 = 2π (cm2)Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ: Stoàn phần = 2π.r.( h + r) = 2π.1.(5 + 1) = 12π (cm2)

b) Đổi solo vị

r = 3 mm = 0,3 cmh = 1 cm

Dựa vào lý thuyết

Cách tính diện tích s xung quanh hình tròn trụ theo công thức: Sxung quanh = 2π.r.h = 2π.0,3.1 = 0,6π (cm2)Công thức tính diện tích khối trụ tròn xoay Sđáy = 2.π.r2 = 2π.0,32 = 1,8π (cm2)Công thức tính diện tích s toàn phần của khối hình trụ: Stoàn phần = 2π.r.( h + r) = 2π..() = π (cm2)

c) Ta thấy

r = 2 cmh = 0,08 m = 8 cm

Dựa vào lý thuyết

Diện tích bao quanh hình trụ tròn xoay Sxung quanh = 2π.r.h = 2π.2.8 = 32π (cm2)Diện tích lòng khối hình tròn Sđáy = 2.π.r2 = 2π.22 = 8π (cm2)Công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ: Stoàn phần = 2π.r.( h + r) = 2π.2.(2 + 8) = 40π (cm2)

 

Qua bài viết này mong muốn đã khiến cho bạn hiểu được hình trụ cũng giống như biết phương pháp tính diện tích s xung quanh, thể tích của hình trụ.