Giải toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 sách mới

     

Thông báo: Giáo án, tư liệu miễn phí, và các giải đáp sự nuốm khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để thiết lập tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!


PHẦN RÈN LUYỆN BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

Dạng 1:Thực hiện tại phép tính.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 bài tập cuối chương 1 sách mới

Bài 1: thực hiện các phép tính rồi so sánh các công dụng ra thừa số nguyên tố.

a, 160 – ( 23. 52– 6 . 25 ) b, 4 . 52– 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Lời giải

a, Ta có: 160 – ( 8 x 25 – 6 x 25 ) = 160 – 25 x (8 – 6) = 160 – 50 = 110.

Vậy đáp án là 110.

b, Ta bao gồm 4 x 25 – (16 x 2) : 16 = 100 – 2 = 98.

Vậy giải đáp là 98.

c, Ta có: 5871 : < 928 – 247 + 82 x 5> = 5871 : <681 + 410> = 5871 : 1091

d, 777 : 7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112.

Vậy đáp án là 112.

Bài 2: thực hiện phép tính rồi phân tích công dụng ra quá số nguyên tố:

a, 62: 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42– 18 : 32

Lời giải

a, Ta có: 62 : 4 x 3 + 2 x 52 = 36 : 4 x 3 + 2 x 25 = 9 x 3 + 50 = 27 + 50 = 77.

Vậy đáp án là 77.

c, Ta có: 5 x 42 – 18 : 32 = 5 x 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78.

Vậy đáp án là 78.

Bài 3 : triển khai phép tính:

a, 80 – ( 4 . 52– 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53– 22. 25)>

Lời giải

a, Ta gồm 80 – ( 4 x 52 – 3 x 23) = 80 – ( 4 x 25 – 3 x 8) = 80 – ( 100 – 24) = 80 – 76 = 4.

Vậy lời giải là 4


Có thể bạn quan tâm: Có toàn bộ bao nhiêu giải pháp viết số 34 bên dưới dạng tổng của nhị số nguyên tố?

b, Ta có: 23 x 75 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 5 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 6 + 180 = 3450 + 180 = 3630

Vậy câu trả lời là 3630.

c, 24 x 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > = 16 x 5 – <131 – 92 > = 80 – <131 – 81> = 80 – 50 = 30

Vậy giải đáp là 50

d, Ta có: 100 : 250 : < 450 – ( 4 x 5– 22 x 25)> = 100 : 250 : <450 – ( đôi mươi – 100)>

Tương đương 100 : 250 : < 450 + 80> = 100 : 250 : 530 = 100 : 25 x 53 = 4 x 53 = 212.

Vậy câu trả lời là 212.

Dạng 2 :Tìm x.

Bài 4: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

c, ( 12x – 43 ).83 = 4.84 d, 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5

Lời giải

a, Ta có: 128 – 3( x + 4 ) = 23, vì thế 3( x + 4) = 105 tuyệt x + 4 = 35. Suy ra x = 31.

Vậy câu trả lời x = 31.

b, Ta bao gồm <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35, vì vậy ( 4x + 28 ).3 + 55= 175

Tương đương (4x + 28). 3 = 120 tốt 4x + 28 = 40 tốt 4x = 12. Suy ra x = 3

Vậy giải đáp là : x = 3

c, Ta tất cả ( 12x – 43 ).83 = 4.84, cho nên vì vậy ( 12x – 43 ) = 4.8 giỏi ( 4.3x – 43 ) = 4.8,

Suy ra 3x – 16 = 8 tương đương 3x = 24 giỏi x = 8.

Vậy đáp án là x = 8.

d, Ta có: 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5, vì vậy 720: < 41 – ( 2x – 5 )> = 40 tương tự < 41 – ( 2x – 5 )> = 18.

Xem thêm: Giá Thịt Bò Bao Nhiêu Tiền 1 Kg Thịt Bò Bao Nhiêu Tiền ? Giá Thịt Bò Bao Nhiêu Tiền 1Kg

Suy ra 2x = 5 = 41 – 18 hay 2x – 5 = 23. Suy ra x = 14.

Vậy giải đáp là: x = 14

Bài 5: tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Lời giải

a, Ta có: 123 – 5.( x + 4 ) = 38, vày đó: 5.( x + 4 ) = 123 – 38 = 85

Suy ra: x + 4 = 17 hay x = 13

Vậy đáp án là x = 13.

b, Ta có: ( 3x – 24 ) .73 = 2.74, do đó ( 3x – 24 ) = 2.74 : 73 tuyệt ( 3x – 24 ) = 2.7 = 14

Suy ra 3 x = 14 + 16 = 30 giỏi x = 10

Vậy câu trả lời là: x = 10


Có thể chúng ta quan tâm: Có tất cả bao nhiêu giải pháp viết số 34 bên dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

Bài 6: kiếm tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 5 rồi thêm vào đó 16, tiếp nối chia mang lại 3 thì được 7.

Lời giải

Theo đề bài ta có: (5x + 16) : 3 = 7

Suy ra 5x + 16 = 21, vì vậy 5x = 5 xuất xắc x = 1

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài là x = 1.

Bài 7: tra cứu số tự nhiên x, biết rằng nếu phân chia nó cùng với 3 rồi trừ đi 4, kế tiếp nhân với 5 thì được 15.

Lời giải

Theo đề bài xích ta có: (x : 3 – 4) x 5 = 15

Suy ra ta tất cả x : 3 – 4 = 3 tốt x : 3 = 7. Suy ra x = 21

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài là x = 21

Bài 8: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x, biết rằng:

a, 70 x , 84 x và x > 8.

b, x 12, x 25 , x 30 và 0 Dạng 4: Các vấn đề về tra cứu ƯCLN, BCNN

Bài 10: Thay những chữ số x, y bởi các chữ số phù hợp để B = 56x3y phân tách hết cho cả ba số 2, 5, 9

Lời giải:

Điều khiếu nại x, y nằm trong khoảng <0, 9>

Ta bao gồm B = 56x3y chia hết cho tất cả hai số 2, 5

Suy ra, số tận thuộc y đề xuất là số chẵn và phân tách hết mang lại 5 yêu cầu y = 0

B phân chia hết cho cả 9. Suy ra 5 + 6 + x + 3 + 0 = 14 + x phân chia hết cho 9

Với đk của x nằm trong khoảng <0,9>. Suy ra x = 4.

Bài 11: Thay các chữ số x, y bởi các chữ số tương thích để A = 24x68y chia hết cho 45.

Bài 12.Thay những chữ số x, y bởi các chữ số tương thích để C = 71x1y chia hết mang đến 45.

Bài 13: cho tổng A = 270 + 3105 + 150. Không tiến hành phép tính xét xem tổng A bao gồm chia hết mang lại 2, đến 5, mang đến 3, mang đến 9 tuyệt không? tại sao?

Bài 14: Tổng hiệu sau là số thành phần hay hợp số:

a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77

c, 105+ 11 d, 103– 8

Bài 15: minh chứng rằng :


Có thể bạn quan tâm: mang đến tam giác ABC cân ở A có chu vi bằng 16cm, cạnh đáy BC = 4cm. So sánh các góc của tam giác.

a, 85+ 211chia hết đến 17.

b, 692– 69.5 phân chia hết mang lại 32.

c, 87– 218chia hết cho 14.

Bài 16: Tổng sau tất cả chia hết mang lại 3 không?

A = 2 + 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28+ 29+ 210.

Dạng 4: Các bài toán về tìm ƯCLN, BCNN

Bài 17: kiếm tìm ƯCLN bằng cách phân tích ra vượt số yếu tố và bằng thuật toán Ơclit

a, 852 và 192

b, 900; 420 cùng 240

Bài 18: Cho ba số : a = 40; b = 75 ; c = 105.

a, Tìm cầu chung lớn nhất của a, b, c

b, search bội chung nhỏ tuổi nhất của a , b, c

Bài 19: Khối lớp 6 bao gồm 300 học tập sinh, khối lớp 7 bao gồm 276 học tập sinh, khối lớp 8 có 252 học sinh. Trong một buổi chào cờ học viên cả ba khối xếp thành những hàng dọc như nhau. Hỏi:

a, rất có thể xếp nhiều nhất từng nào hàng dọc nhằm mỗi khối đều không người nào lẻ hàng?

b, khi ấy ở từng khối bao gồm bao nhiêu sản phẩm ngang?

Bài 20: Số học sinh khối 6 của một trường trong tầm từ 200 cho 400, khi xếp hàng 12, hàng 15, sản phẩm 18 hầu hết thừa 5 học tập sinh. Tính số học viên khối 6 của trường đó.

Bài 21: Một khối học viên khi xếp sản phẩm 2, sản phẩm 3, sản phẩm 4, mặt hàng 5 hầu như thiếu một người, cơ mà xếp sản phẩm 7 thì vừa đủ. Biết số học viên chưa cho 300. Tính số học sinh.

Bài 22: kiếm tìm số tự nhiên a nhỏ tuổi nhất làm thế nào cho khi phân tách a cho3, đến 5, mang đến 7 thì được số dư theo máy tự là 2, 3, 4.

Bài 23: search số thoải mái và tự nhiên n lớn nhất có ba chữ số, làm thế nào cho n phân chia cho 8 thì dư7, phân tách cho 31 thì dư 28.

Xem thêm: Trong Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Miền Là : A, Trong Hệ Csdl Quan Hệ, Miền Là: A

Bài 24: tìm số tự nhiên a có tía chữ số, thế nào cho a phân chia cho 17 thì dư 8, chia cho 25 thì dư 16.