Toán 7 cộng trừ số hữu tỉ

  -  

Giải bài bác 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 9. Phần dưới vẫn hướng dẫn trả lời và giải đáp các thắc mắc trong bài xích học. Biện pháp làm chi tiết, dễ hiểu, mong muốn các em học sinh nắm giỏi kiến thức bài bác học.


A. Hoạt động khởi động

1. Chúng ta nói đúng giỏi sai?

Mọi số hữu tỉ những viết được bên dưới dạng phân số$fracab$ với a, b$in$ Z; b$ eq$ 0.

Bạn đang xem: Toán 7 cộng trừ số hữu tỉ

Trả lời:

Bạn nói đúng. Bởi vì số hữu tỉ là số viết được bên dưới dạng phân số$fracab$ với a, b$in$ Z; b$ eq$ 0.

2. Lập các số hữu tỉ bởi nhau

Sử dụng những số sau để tạo nên thành những số hữu tỉ bằng nhau: 2; 4; 6; 3.

Trả lời:

Các cặp số hữu tỉ bằng nhau là:$frac24$ và $frac36$; $frac42$ và $frac63$; $frac23$ cùng $frac46$;$frac64$ với $frac32$.

B. Vận động hình thành kiến thức

1. "Tìm giải thưởng toán học gắng giới"

Điền kết quả các phép tính thích hợp vào chỗ chấm bên dưới đây. Tiếp nối viết những chữ tương xứng với các số tìm được vào những ô vuông ngơi nghỉ hàng bên dưới cùng, em sẽ hiểu rằng tên của giải thưởng toán học mà giáo sư Ngô Bảo Châu chiếm được vào thời điểm năm 2010.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Kiểu Tóc Ngắn Tiếng Anh Là Gì, Tóc Ngắn Trong Tiếng Tiếng Anh

S.$frac-139$ +$frac-152$ = ... E.$frac-69$ +$frac-1216$ = ... L.$frac-25$ -$frac-311$ = ...

F.$frac-512$ + 0,75 = ... I. 3,5 -$frac-27$ = ... D.$frac-34$ + 0 = ...

$frac13$ -1$frac512$ $frac-34$

$frac5314$ $frac-755$ $frac-7156$

Trả lời:

S.$frac-139$ +$frac-152$ = $frac-4156$ +$frac-3156$ = $frac(-4) + (-3)156$ = $frac-7156$

E.$frac-69$ +$frac-1216$ = $frac-23$ +$frac-34$ = $frac-812$ +$frac-912$ = $frac(-8) + (-9)12$ = $frac-1712$ = -1$frac512$

L.$frac-25$ -$frac-311$ = $frac-2255$ -$frac-1555$ = $frac(-22) - (-15)55$ = $frac-755$

F.$frac-512$ + 0,75 = $frac-512$ +$frac34$ = $frac-512$ +$frac912$ = $frac(-5) + 912$ = $frac412$ = $frac13$

I. 3,5 -$frac-27$ = $frac72$ - $frac-27$ = $frac4914$ - $frac-414$ = $frac49 - (-4)14$ = $frac5314$

D.$frac-34$ + 0 = $frac-34$

Như vậy, giải thưởng toán học nhưng giáo sư Ngô Bảo Châu giành được năm 2010 là FIELDS.

2. Tra cứu x, biết: x - $frac12$ = -$frac23$; $frac27$ - x = - $frac34$.

Xem thêm: Bài Tập Toán Đố Về Phân Số, Tuyển Tập Các Bài Toán Về Phân Số Lớp 4 + 5

Trả lời:

x - $frac12$ = -$frac23$ $Rightarrow$ x = -$frac23$ + $frac12$ $Rightarrow$ x = -$frac46$ + $frac36$ $Rightarrow$ x = $frac-4 + 36$ $Rightarrow$ x = $frac-16$;

$frac27$ - x = - $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac27$ + $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac828$ + $frac2128$ $Rightarrow$ x = $frac8 + 2128$ $Rightarrow$ x = $frac2928$.