Toán Lớp 3 Chia Số Có Bốn Chữ Số Cho Số Có Một Chữ Số

     

Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bàiChia số có bốn chữ số đến số có một chữ sốHọc 247 mời những em tìm hiểu thêm bài học dưới đây.Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số gồm bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ số


a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Toán lớp 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 3; 3 phân tách 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trù 3 bởi 0.

Hạ 6; 6 phân chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 9; 9 phân tách 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bằng 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 chia 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bởi 12; 12 trừ 12 bằng 0.

Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bởi 4; 7 trừ 4 bằng 3.

Hạ 6 được 36; 36 phân tách 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bởi 36; 36 trừ 36 bằng 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 phân tách 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 5; 5 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bởi 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 phân tách 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bởi 20; 22 trừ trăng tròn bằng 2.

Hạ 4, được 24: 24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0.

Hạ 9; 9 chia 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bởi 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 chia 6 được 7, viết 7.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Áo Dài Việt Nam Hay, Tổng Hợp 35 Bài Thơ Về Áo Dài Hay Và Đặc Sắc Nhất

7 nhân 6 bởi 42; 42 trừ 42 bằng 0.

Hạ 1; 1 phân tách 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bằng 0 ;1 trừ 0 bởi 1.

Hạ 8 được 18; 18 phân tách 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bởi 18; 18 trừ 18 bởi 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0.

Hạ 0 ; 0 phân chia 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bởi 0, 0 trừ 0 bởi 0,

Hạ 7; 7 phân chia 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bởi 4, 7 trừ 4 bằng 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phép tính phân chia theo sản phẩm công nghệ tự tự trái sang phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: gồm 1648 gói bánh được chia phần đa vào 4 thùng. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn tìm lời giải ta mang số gói bánh của tứ thùng phân chia cho 4.

Bài giải

Mỗi thùng có số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn tra cứu thừa số ta lấy tích chia cho quá số còn lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phép chia những số theo lần lượt từ trái lịch sự phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta gắn bánh xe pháo vào ô tô, từng ô tô rất cần được lắp 4 bánh xe. Hỏi tất cả 1250 bánh xe cộ thì lắp được nhiều nhất từng nào ô tô như vậy và còn quá mấy bánh xe ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? xe hơi và quá ? bánh xe.

Muốn tìm giải mã ta đem số bánh xe vẫn cho phân chia cho số bánh xe bắt buộc lắp của từng ô tô.

Cách giải:

Ta bao gồm 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe lắp được không ít nhất vào 312 xe cộ ô tô như thế và còn quá 2 bánh xe.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã cho thành tám hình tam giác rồi ghép các hình tam giác nhỏ theo những hình em vừa chia.

Ta rất có thể làm như sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: làm phép chia các số lần lượt từ trái thanh lịch phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: một tổ công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội vẫn sửa được(frac13)quãng đường. Hỏi team công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn tìm lời giải ta cần:

Tìm độ dài của quãng mặt đường đã sửa.Tìm độ dài quãng đường còn lại bằng cách lấy độ nhiều năm quãng đường cần sửa trừ đi độ lâu năm quãng đường đã sửa.

Bài giải

Đội công nhân này đã sửa được số mét mặt đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét con đường còn đề xuất sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra biện pháp đặt tính và tính của phép chia đã mang đến rồi điền Đ hoặc S thích hợp vào vị trí trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Vì 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Do 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt tiến hành phép chia theo thiết bị tự từ trái lịch sự phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: tìm kiếm x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn tìm thừa số ta lấy tích phân chia cho vượt số kia.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán(frac14) số gạo đó. Hỏi siêu thị còn từng nào ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn tìm lời giải ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo sẽ bán.Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại.

Bài giải

Số gạo đã buôn bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn sót lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kg.

Xem thêm: Top 5 Cách Mở Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Tre Hay, Tổng Hợp Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cây Tre Hay

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em đem chữ số hàng trăm chia mang lại số tất cả một chữ số rồi viết cấp dưỡng tận cùng tác dụng 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000