Toán Lớp 3 Sách Giáo Khoa

  -  
*Bạn đang xem: Toán lớp 3 sách giáo khoa

• Đọc, viết, so sánh những số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ các số bao gồm 3 chữ số ( không nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng các số có ba chữ số (có lưu giữ một lần) • luyện tập trang 6 • Trừ những số có ba chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập những bảng chia • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • luyện tập trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang đôi mươi • Nhân số gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số gồm hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng phân chia 6 • rèn luyện trang 25 • kiếm tìm một trong số phần cân nhau của một số • luyện tập trang 26 • phân tách số gồm hai chữ số mang lại số có một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép phân chia hết cùng phép chia bao gồm dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một số trong những lên các lần • rèn luyện trang 34 • Bảng chia 7 • luyện tập trang 36 • giảm đi một trong những lần • rèn luyện trang 38 • search số phân chia • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ dài • luyện tập trang 46 • thực hành đo độ dài • thực hành thực tế đo độ lâu năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • bài toán giải bằng hai phép tính • việc giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có cha chữ số với số bao gồm một chữ số • luyện tập trang 56 • so sánh số mập gấp mấy lần số nhỏ bé • luyện tập trang 58 • Bảng chia 8 • luyện tập trang 60 • đối chiếu số nhỏ bé bằng 1 phần mấy số lớn • rèn luyện trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng chia 9 • luyện tập trang 69 • phân tách số có hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • chia số có hai chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) • chia số có bố chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • phân chia số có bố chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • trình làng bảng nhân • reviews bảng chia • rèn luyện trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen với biểu thức • Tính quý giá của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90

Chương 3: những số cho 10 000


• những số tất cả bốn chữ số • luyện tập trang 94 • các số có bốn chữ số (tiếp theo) • các số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - rèn luyện • Điểm sinh sống giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • rèn luyện trang 99 • So sánh các số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng những số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • tháng - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, mặt đường kính, bán kính • Nhân số tất cả bốn chữ số với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số bao gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • chia số bao gồm bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ số • phân tách số gồm bốn chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) • chia số bao gồm bốn chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm quen với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay • thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) • bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng • rèn luyện trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền nước ta • luyện tập trang 132 • làm quen với thống kê lại số liệu • có tác dụng quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: các số mang lại 100 000
Xem thêm: Phương Trình Quy Về Bậc Nhất Bậc Hai, Giải Toán 10 Bài 2

• những số tất cả năm chữ số • luyện tập trang 142 • các số có năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh những số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • luyện tập trang 154 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ những số vào phạm vi 100 000 • Tiền vn • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số có năm chữ số với số tất cả một chữ số • luyện tập trang 162 • chia số có năm chữ số cho số gồm một chữ số • phân chia số bao gồm năm chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • rèn luyện chung trang 165 • bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • rèn luyện trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số đến 100 000 • Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Quê Hương Của Đỗ Trung Quân, Bài Thơ: Bài Học Đầu Cho Con (Đỗ Trung Quân)

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân cùng phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang lại 10 000 •Chương 4: những số cho 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm