Toán lớp 3 trang 174, 175

     

Khi phân tách như bên trên ta được hai hình vuông, hình vuông(I)có độ nhiều năm cạnh là(6cm), hình vuông(II)có độ dài cạnh(3cm)

Diện tích hình (H) = diện tích hình(I)cộng diện tích hình(II)

Diện tích hình(I)là:

(6 imes 6 = 36 , (cm^2))

Diện tích hình(II)là:

(3 imes 3 = 9 , (cm^2))

Diện tích hình(H)là:

(36 + 9 = 45 , (cm^2))

Đáp số:(45cm^2)

Nhận xét:Ngoài bí quyết chia như trên vẫn còn đó cách chia khác, học viên tự tìm.

 

 

 
Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 174, 175

Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) khác • Giải bài bác 1 trang 174 - SGK Toán lớp 3 mỗi hình sau đây có... • Giải bài 2 trang 175 - SGK Toán lớp 3 Hình chữ nhật có... • Giải bài xích 3 trang 175- SGK Toán lớp 3 Em tìm phương pháp tính diện... • Giải bài xích 4 trang 175 - SGK Toán lớp 3
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số mang lại 10 000 •Chương 4: các số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán lớp 3
Ôn tập về hình học tập (tiếp theo)
• Giải bài bác 1 trang 174 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài xích 2 trang 175 - SGK Toán lớp 3 • Giải bài bác 3 trang 175- SGK Toán lớp 3 • Giải bài 4 trang 175 - SGK Toán lớp 3
Giải bài tập SGK Toán lớp 3
Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000 Chương 3: các số mang lại 10 000 Chương 4: những số cho 100 000 Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8


Xem thêm: Phân Tích Những Đặc Điểm Cơ Bản Của Nhà Nước Pháp Quyền Xhcn

Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Chiều Dài Của Hầm Đèo Hải Vân Dài Bao Nhiêu Cây Số? ? Đèo Hải Vân Đẹp Hiểm Trở

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12