Toán lớp 3 trang 6

  -  

- mong muốn tìm lời giải ta rước số lít dầu của thùng trước tiên cộng cùng với số lít dầu của thùng sản phẩm công nghệ hai.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 6

Lời giải chi tiết:

Cả nhì thùng gồm số lít dầu là:

125 + 135 = 260 ((ell))

 Đáp số: 260 lít.


bài bác 4

Tính nhẩm :

a) 310 + 40 = b) 400 + 50 =

150 + 250 = 305 + 45 = 

450 - 150 = 515 - 15 =

c) 100 - 50 = 

950 - 50 =

515 - 415 = 

Phương pháp giải:

 Tìm giá trị những phép tính mà không đề xuất đặt tính rồi điền công dụng vào chỗ trống.

Xem thêm: Doanh Thu Biên Lớn Hơn Chi Phí Biên Lớn Hơn Doanh Thu Biên Thì:

Lời giải chi tiết:

a) 310 + 40 = 350 b) 400 + 50 = 450

150 + 250 = 400 305 + 45 = 350

450 - 150 = 300 515 - 15 = 500

c) 100 - 50 = 50

950 - 50 = 900

515 - 415 = 100.

Xem thêm: Giải Bài Luyện Từ Và Câu: Cách Nối Các Vế Câu Ghép, Lớp 5, 6, 7, 8, 9

thuocmaxman.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp thuocmaxman.vn


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng thuocmaxman.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.